dr hab. Małgorzata Ofiarska profesor US, Kierownik Katedry, Prodziekan ds. Nauki i Jakości Kształcenia
dr hab. Katarzyna Święch-Kujawska profesor US
dr Ewa Koniuszewska adiunkt
dr Wioleta Baranowska-Zając adiunkt