Numer bieżący - Acta Iuris Stetinensis

Idź do spisu treści

Menu główne

Acta Iuris Stetinensis, numer 1/2017 (17)

 
Pobierz cały numer
format pliku: PDF

Acta Iuris Stetinensis, numer 1/2017 (17)

SPIS TREŚCI

GLOSY
Konrad Burdziak – Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2015 roku, sygn. II AKA 95/15
Piotr Wrona – Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 2015 roku, sygn. akt III CZP
Wojciech Bobik - Pojęcie „znacznej ilości środków odurzających” na tle wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 4 lutego 2015 roku, sygn. akt IV KA 1541/
ARTYKUŁY
Łukasz Pohl – O prawnej ocenie blokowania mównicy sejmowej, fotela Marszałka Sejmu i plenarnej sali posiedzeń Sejmu oraz o możliwo-ściach postępowania Marszałka Sejmu w celu przywrócenia na niej porządku (uwagi na tle 33. posiedzenia Sejmu RP)
Łukasz Pohl – Charakter oraz sposób obliczania terminu określonego w art. 137 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
Michał Peno – Critical Race Theory jako nurt amerykańskiej filozofii prawa
Rafał Bernat – Problematyka stosowania zwolnień w podatku od czynności cywilnoprawnych dla sp. z o.o
Wojciech Bożek, Ewa Kowalewska – Obowiązek działania na rzecz zapewnienia jednolitego stosowania przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontekście niedookreślonego charakteru zasad wymiaru kar za jej naruszenie
Urszula Głod-van de Sanden – Fundusz sołecki jako forma realizacji zadań gminy przez sołectwa

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego