Ogłoszenia: Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie

Przełożony dyżur dydaktyczny i konsultacje dr hab. K. Nizioł prof. US z dnia 1.06 br.

Z powodu wyjazdu służbowego dr hab. Krystyny Nizioł prof. US dyżur dydaktyczny i konsultacje w dniu 01.06.2017 r.  (czwartek)  nie odbędą się. Zostają one przełożone: konsultacje na 18.05.2017r., godz.10.00 - 11.00, dyżur dydaktyczny na 26.05.2017 r., godz. 12.30 - 13.30.

Przeniesione dyżur i seminarium magisterskie dr hab. A. Monarchy-Matlak prof. US z dnia 18.05 br.

Dyżur i seminarium magisterskie dr hab. Aleksandry Monarchy-Matlak prof. US zostają przeniesione z dnia 18 maja 2017 r. na  25 maja 2017 r. godz.16.00 -19.00.

Odwołane dyżur dydaktyczny i konsultacje mgr Adriany Tomczyk w dniu 18.05 br.

Z powodu wyjazdu służbowego konsultacje i dyżur dydaktyczny mgr Adriany Tomczyk   z dnia 18.05.2017 r. nie odbędą się. Zostaną one odrobione w dniu 25 maja 2017r.,  konsultacje od godziny 10.00-11.00, dyżur od godziny 13.00-14.00.

 

Odwołane dyżur dydaktyczny i konsultacje mgr Ewy Szubert w dniu 18.05 br.

Z powodu wyjazdu służbowego konsultacje i dyżur dydaktyczny mgr Ewy Szubert z dnia 18.05.2017 r. nie odbędą się. Zostaną one odrobione w dniu 25 maja 2017r.,  konsultacje od godziny 10.00-11.00, dyżur od godziny 13.00-14.00.

 

Przełożone dyżur i konsultacje dr A. Klich z dnia 18.05 br.

Szanowni Państwo,
 
z uwagi na wyjazd służbowy, konsultacje i dyżur dydaktyczny dr A. Klich w dniu 18 maja br. nie odbędą się. Konsultacje odbędą się w najbliższy wtorek, 16 maja br. w godzinach 9:45-11:45 w pok. 407. 

 

III rok, zmiana godziny dyżuru mgr D. Bonieckiej w dniu 18.05 br.

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w dniu 18 maja 2017 r. mój dyżur odbędzie się w godzinach od 11:00-12:00. 

Z wyrazami szacunku,

mgr Dominika Boniecka

I r. - Zmiana rozkładu zajęć

Wykład z Prawa rzymskiego z dnia 26 maja został przełożony na 9 czerwca br. Zmieniony rozkład zajęć jest dostępny na stronie WPiA.

I rok, zmiana daty egzaminu warunkowego z Historii ustroju państwa i prawa polskiego

Z powodu dnia rektorskiego egzamin warunkowy z Historii ustroju państwa i prawa polskiego z dnia 25 maja br. zostaje przełożony na 1 czerwca br., godz. 12.00, sala 217 ul. Narutowicza.

Odrabianie zajęć prof. dr hab. J. Sługockiego z dnia 28.04.2017 r.

Zajęcia prof. dr hab. Janusza Sługockiego z dnia 28.04.2017 r. odbędą się dnia 13 maja 2017 r. w godzinach jak z dnia 28.04.2017 r. 

III rok, przeniesione dyżur i konsultacje dr E. Koniuszewskiej z dnia 11.05 br.

Szanowni Państwo,

dyżur i konsultacje z dnia 11.05 . 2017 r. przeniesione zostają na dzień 15.05. 2017 r. i odbędą się w godz. 9.30-11.30.

dr Ewa Koniuszewska

I-III rok, zmiana godziny konsultacji dr hab. E. Gajdy prof. US w dniu 11.05 br.

W związku z wykładem otwartym dla studentów prawa, pod patronatem Koła naukowego Cives Romani ( in statu nascendi), konsultacje dr hab. Ewy Gajdy prof. US w dniu 11.05.2017 r. odbędą się od 16.00-17.00.
 

Zmiana godzin konsultacji dr W. Baranowskiej-Zając w dniu 11.05 br.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w dniu 11 maja 2017 r. moje konsultacje dydaktyczne odbędą się w godzinach 13:00-14:00.

Z wyrazami szacunku,
Wioleta Baranowska-Zając

IV r. gr. 3 - Zmiana w rozkładzie zajęć

Nastąpiła zmiana godzin rozpoczęcia ćwiczeń z Prawa i postępowania podatkowego w dniach 20 maja i 3 czerwca br. dla grupy 3.

Aktualny rozkład zajęć do pobrania na stronie WPiA

III, IV i V rok, egzamin/zaliczenie z przedmiotu Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej

Ostatni w roku akademickim 2016/2017 egzamin/zaliczenie - pisemny - z przedmiotu Prawo autorskie i ochrony własności intelektualnej (różnice programowe, warunek, inne sytuacje) dla studentów Prawa, u dr hab. Doroty Sokołowskiej prof. US  - odbędzie się w dniu 1 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 10.00, w s. 201 w budynku przy ul. Narutowicza.
Osoby nie dysponujące zagadnieniami egzaminacyjnymi, mogą zwracać się o ich przesłanie:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Z poważaniem,
D. Sokołowska

III rok, konsultacje dr M. Jasińskiej w dn. 13.05 br.

Konsultacje dr Marty Jasińskiej w dniu 13 maja 2017r. zostają przełożone z godziny 10.15 na godzinę 13.30.

V rok, zaliczenie z Prawa wykroczeń

Zaliczenie z przedmiotu Prawo wykroczeń dla studentów V roku NSP odbędzie się w dniu 13 maja 2017 roku podczas ostatnich zajęć z tego przedmiotu.

I rok, egzaminy warunkowe z Powszechnej historii ustroju państwa i prawa i Historii ustroju państwa i prawa polskiego

Egzamin warunkowy z Powszechnej historii ustroju państwa i  prawa odbędzie się w dniu 18 maja br. o godz. 12, sala 222, ul. Narutowicza 17a.

Egzamin warunkowy z Historii ustroju państwa i prawa polskiego odbędzie się w dniu 25 maja br. o godz. 12, sala 222, ul. Narutowicza 17a. 

IV i V rok, przedterminowy egzamin z prawa handlowego

Egzamin przedterminowy z prawa handlowego (dla osób chętnych) odbędzie się w dniu 26 maja 2017 r. godz. 9:00, sala 222.

III i IV rok, zaliczenie ćwiczeń z prawa pracy

Szanowni Państwo,

Studenci III i IV roku NSP

Kolokwium (test wielokrotnego wyboru) na zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu prawo pracy, odbędzie się w dniu 04 czerwca 2017 r.

godz. 8:00 – grupa 3

godz. 10:00 – grupa 1

godz. 12:00 – grupa  2

Poprawa kolokwium, w formie ustnej, będzie miała miejsce w dniu 25 czerwca 2017 r., godz. 9:00.

Wpisy będą dawane w dniu 25 czerwca 2017 r., godz. 12:00.

W związku z dodatkowymi zajęciami w dniu 05 czerwca 2017 r. (test), zajęcia w dniu 23 czerwca 2017 r. nie odbędą się.

 

Z wyrazami szacunku,

mgr Dorota Lambrecht-Halla

Zmiana godziny dyżuru i konsultacji dr K. Malinowskiej-Woźniak w dn. 4.05 br.

Dyżur i konsultacje dr Katarzyny Malinowskiej-Woźniak w dniu 4.05.2017 r. odbędą się w godzinach 13:00 – 15:00.

Zmiana godziny dyżuru ks. dra G. Harasimiaka

W dniu 4 maja 2017 r. dyżur ks.dr G.Harasimiaka rozpocznie się o godzinie 13:00.

Zmiana godzin konsultacji dr W. Baranowskiej-Zając w dn. 4. 05 br.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w dniu 4 maja 2017 r. moje konsultacje dydaktyczne odbędą się w godzinach 13:00-14:00.

Z wyrazami szacunku,
Wioleta Baranowska-Zając

II r. - Zmiana w rozkładzie zajęć w dniu 12 maja br.

W dniu 12 maja br. wykład z Prawa karnego rozpocznie się o godz. 18.00. Sala bez zmian.

Zmiana godzin dyżuru dr hab. D. Wacinkiewicza w dn. 27.04 br.

Dyżur dr hab. D. Wacinkiewicza zaplanowany na dzień 27.04.2017 w godz. 12.00-13.00 odbędzie się tego samego dnia w godz. 16.00-17.00.

Dyżury, konsultacje i seminaria dr hab. K. Flagi-Gieruszyńskiej prof. US w dn. 28.04 - 14.05 i 18.05 br.

W związku z nieobecnością dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US w dniach 28.04-14.05, a także w związku z wyjazdem służbowym w dniu 18 maja br. dyżury, konsultacje i seminaria nie odbędą się w tych terminach. Odrobione zostaną w następujących terminach: 15 maja - 17.30 - 20.00, 16 maja 8.30-11.30 oraz 21 maja 10.30-12.30.

Zajęcia prof. dr hab. J. Sługockiego w dniach 27-28.04 br.

Zajęcia prof. dr hab. Janusza Sługockiego w dniu 27.04.2017 r. bez zmian.

Zajęcia prof. dr hab. Janusza Sługockiego w dniu 28.04.2017 r. nie odbędą się.

Terminy odrobienia zostaną podane poźniej.

Zmiana godzin dyżuru dr W. Baranowskiej-Zając w dn. 27.04 br.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w dniu 27 kwietnia 2017 r. moj dyżur dydaktyczny odbędzie się w godzinach 11:30-12:30.

Z wyrazami szacunku,
Wioleta Baranowska-Zając

Przełożone dyżury i konsultacje dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US w dniu 20 i 27.04 br.

W związku z wyjazdami służbowymi dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US w dniach 20 i 27 kwietnia br. nie odbędą się dyżury i konsultacje, natomiast w dniu 26 kwietnia br. odpowiednio - 9.00-11.00 - dyżury i 11.00-13.00 - konsultacje.

IV r. - Zmiana kolejności wykładów

W dniu 10 czerwca br. o godz. 11.45 zamiast wykładu z Prawa i postępowania podatkowego odbędzie się wykład z Postępowania cywilnego. Wykład z Prawa i postępowania podatkowego rozpocznie się o godz. 15.15. Zmieniony rozkład zajęć jest dostępny na stronie WPiA.

Seminarium mgr dra hab. prof. US Stanisława Czepity

W dniu 27 kwietnia br., godz. 13.30, w Salonie Dyskusyjnym (019, ul. Narutowicza) odbędzie się spotkanie z seminarzystami Pana dr hab. prof. US Stanisława Czepity.

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,53 MB (+3,533) - time