Ogłoszenia: Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie

III rok, zmiana godziny dyżuru mgr D. Bonieckiej w dniu 8.06 br.

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w dniu 08 czerwca 2017 r. mój dyżur odbędzie się w godzinach od 11:00-12:00.  Godzina konsultacji pozostaje bez zmian.

 

Z wyrazami szacunku,

mgr Dominika Boniecka

III rok, zmiana godzin dyżuru i konsultacji dr. M. Peno w dn. 8.06 br. i dodatkowy termin 9.06

 

W związku z moim udziałem w seminarium naukowym dyżur i konsultacje  w dniu 8 czerwca odbędą się w zmienionych godzinach, tj. rozpoczną się  o 8.00 i potrwają do 10.00.

Dodatkowe konsultacje odbędą się w piątek 9 czerwca o godzinie 10.00 - zapraszam na nie zwłaszcza osoby chcące przystąpić do zaliczeń z prowadzonych przeze mnie przedmiotów. 

 

dr Michał Peno

I rok, wgląd do prac z Historii ustroju państwa i prawa polskiego i Powszechnej historii państwa i prawa

 

W dniu 8 czerwca br. w godz. od 12.00 - 13.00 w p. 211 odbędzie się wgląd do prac z Historii ustroju państwa i prawa polskiego i Powszechnej historii państwa i prawa. 

III-V rok, dodatkowe zaliczenie z przedmiotu Prawo autorskie i ochrony własności intelektualnej z dr hab. D.Sokołowską prof. US

 

Dodatkowy – ostatni przed sesją poprawkową - egzamin/zaliczenie - pisemny - z przedmiotu Prawo autorskie i ochrony własności intelektualnej (różnice programowe, warunek, inne sytuacje) dla studentów Prawa, u dr hab. Doroty Sokołowskiej, prof. US  - odbędzie się w dniu 23 czerwca 2017 r. (piątek) o godz. 12.00, w s. 219 w budynku przy ul. Narutowicza.

Osoby nie dysponujące zagadnieniami egzaminacyjnymi, nogą zwracać się o ich przesłanie:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Ponadto informuje, że egzaminy ustne nie będą prowadzone.

Z poważaniem,

dr hab. D. Sokołowska prof. US

Przełożone dyżur i konsultacje dr E. Koniuszewskiej z dnia 8.06 br.

 

Uprzejmie informuję, że dyżur i konsultacje z dnia 8.06. 2017 r. przeniesione zostają na dzień 6.06. 2016 r. i odbędą się w godz. 8.30-10.30.

 

d rEwa Koniuszewska 

III i IV rok, odwołane zajęcia z przedmiotu Prawo pracy w dniu 2.06-3.06 br.

 

Szanowni Państwo,                                                      

Zajęcia z prawa pracy w dniu 02 czerwca i 03 czerwca 2017 r. nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie uzgodniony w późniejszym terminie. Zaliczenie (test) odbędzie się planowo w dniu 04 czerwca 2017 r.                                                         

Łączę wyrazy szacunku,                          

 

Dorota Lambrecht-Halla

I rok + różnice programowe, zmiana terminu "Egzaminu zerowego" z Prawa rzymskiego

 

Egzamin "zerowy" dla I roku SSP, I roku NSP oraz osób składających egzamin w ramach różnic programowych odbędzie się w czwartek, 8.06.2017 r. o godz. 14.00 w sali 113 w budynku przy ul. Narutowicza. Przesunięcie terminu egzaminu z 9.06 spowodowane jest przełożeniem posiedzenia Rady Wydziału.

Przełożone dyżur i konsultacje dr A. Klich z dnia 8.06 br.

Szanowni Państwo, 
 
Z uwagi na wyjazd służbowy, konsultacje dr A. Klich w dniu 8 czerwca br. nie odbędą się. Konsultacje odbędą się w dniu 6 czerwca br. (wtorek) o godz. 8:30-10:30 w s. 407.

Zmiana godzin dyżuru dr hab. D. Wacinkiewicza w dn. 1.06 br.

Dyżur dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowany na dzień 01.06.2017  w godz. 12.00-13.00  odbędzie się tego samego dnia w godz. 16.00-17.00.

Odwołane zajęcia i dyżur dr hab. M. Andrzejewskiego prof. US w dniu 1.06 br.

W dniu 1.06 zajęcia i dyżur dydaktyczny dr hab. M. Andrzejewskiego prof. US nie odbędą się.

Terminy i miejsca składania wniosków o stypendia na rok akademicki 2017/2018

Terminy i miejsca składania wniosków o stypendia na rok akademicki 2017/2018
ŚWIADCZENIA SOCJALNE
I TERMIN
19 czerwca – 10 lipca 2017 roku
Sekcja ds. Stypendiów i Sprawozdawczości ul. Wojska Polskiego 65 pok.5 Szczecin 70-478
Poniedziałek-Piątek 8.00-14.00
 Stypendia socjalne (zwiększenia stypendium socjalnego)
 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

II TERMIN
11 września – 20 października 2017 roku
Wydział Matematyczno–Fizyczny ul. Wielkopolska 15 Szczecin 70-451
Poniedziałek-Piątek 8.00-14.00
 Stypendia socjalne (zwiększenia stypendium socjalnego)
 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 Zapomoga


Rejestracja internetowa o stypendia w e-dziekanacie zostanie uruchomiana dla studentów w dniu 19 czerwca 2017 roku – w pierwszy dzień terminu.


STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
11 września – 20 października 2017 roku
Rektorat Uniwersytetu Szczecińskiego Dział Spraw Studenckich pok. 116, 117 Szczecin 70-453
Poniedziałek –Piątek 8.00-14.00

Zmiana godzin konsultacji i dyżuru dra T.Radkiewicza w dniu 1.06 br.

Zmiana godzin konsultacji i dyżuru dra T. Radkiewicza w dniu 1 czerwca 2017 r. odpowiednio z godziny: 11.00 i 12.00 na godz. 15.45 i 17.45

Przeniesione konsultacje dra O. Boguckiego z dnia 1.06.17 r.

Konsultacje dydaktyczne dra O. Boguckiego zaplanowane na 1 czerwca 2017 r. w g. 18-19 zostają przesunięte na dzień 5 czerwca w g. 15-16 (p. 203 na Piastów)

V r. - Oświadczenia dla Akademickiego Biura Karier

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi oświadczeń o monitorowaniu karier absolwentów dla Akademickiego Biura Karier, informujemy:

1. Oświadczenia od bieżącego roku akademickiego wypełniane są w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu eDziekanat. Stosowny formularz znajduje się w sekcji "Wnioski i oświadczenia", w dolnej części menu (patrz grafika).

2. Ankietę po wypełnieniu należy wydrukować (po zapisaniu danych w górnej części ankiety pojawia się ikona - patrz grafika), podpisać i złożyć we właściwym Dziekanacie. 

3. Ankieta zostaje odblokowana do edycji PO ROZLICZENIU OSTATNIEGO SEMESTRU, tj. po złożeniu w Dziekanacie indeksu z kompletem wymaganych wpisów!

Przełożone dyżur, konsultacje i seminaria dr hab. K.Flagi-Gieruszyńskiej prof. US

W związku z wyjazdem służbowym dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US najbliższe konsultacje odbędą się 6 czerwca br. o godz. 11.30, dyżur - 12.30 i seminaria - 13.30.

IV rok, zapisy na przedmioty do wyboru realizowane na piątym roku studiów (r.a. 2017/2018)

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 26 do 30 maja 2017 r. zostaną uruchomione (poprzez e-dziekanat) zapisy na przedmioty do wyboru, realizowane na piątym roku studiów w roku akademickim 2017/2018:

 

I.

Zapisy na przedmiot Międzynarodowe prawo prywatne, prowadzony w dwóch wersjach: klasycznej i problem-based learning. Przedmiot ten będzie realizowany w semestrze letnim 2017/2018. Studenci dokonują wyboru wersji przedmiotu.

 

Warunkiem uruchomienia przedmiotu Międzynarodowe prawo prywatne w wersji problem-based learning jest wybranie tego przedmiotu przez co najmniej 30 studentów. W wyniku zapisów może zostać utworzona jedna grupa licząca maksymalnie 30 osób. Kryterium decydującym o uczestnictwie w grupie jest kolejność zapisów.

 

II.
Zapisy na przedmiot z modułu: Praktyczny program edukacyjny, realizowany w semestrze letnim 2017/2018. Studenci dokonują wyboru jednego przedmiotu spośród trzech:

 

1) Studencka Poradnia Prawna,
2) Rozprawa sądowa,
3) Praktyka studencka.

 

Warunkiem uruchomienia przedmiotów Studencka Poradnia Prawna oraz Rozprawa sądowa jest wybranie danego przedmiotu  przez co najmniej 30 studentów.

 

III.
Zapisy na Moduły przedmiotów, realizowane w semestrze zimowym i letnim 2017/2018. Studenci dokonują wyboru jednego modułu spośród sześciu oznaczonych literami A, B, C, D, E i F. Każdy moduł składa się z pięciu przedmiotów. W trakcie zapisów wybierane są całe moduły. Studenci nie mają możliwości wybrania pojedynczych przedmiotów znajdujących się w różnych modułach.

 

MODUŁ A
Ochrona praw człowieka
Prawo wyznaniowe
Ustrój organów ochrony prawnej
Współczesne ustroje państw
Zawody prawnicze w RP i UE


MODUŁ B
Kryminalistyka
Prawo karne skarbowe
Prawo karne wykonawcze
Przestępczość gospodarcza
Przestępczość nieletnich

 

MODUŁ C
Arbitraż i mediacja
Prawo obrotu nieruchomościami
Prawo ochrony konsumenta
Prawo ubezpieczeń
Prawo upadłościowe i naprawcze

 

MODUŁ D
Finanse samorządu terytorialnego
Finansowanie ubezpieczeń emerytalnych
Międzynarodowe prawo finansowe
Prawo bankowe
Prawo rynku kapitałowego

 

MODUŁ E
Gospodarowanie przestrzenią i proces inwestycyjno-budowlany
Postępowanie egzekucyjne w administracji
Prawo komunikacji elektronicznej
Prawo socjalne
Prawo zamówień publicznych

 

MODUŁ F
Europejskie postępowanie cywilne
Europejskie prawo administracyjne
Międzynarodowe prawo pracy
Prawo dyplomatyczne i konsularne
Prawo organizacji międzynarodowych

 

Warunkiem uruchomienia modułu jest wybranie danego modułu przez co najmniej 30 studentów.

 

Wszystkie zapisy rozpoczną się 26 maja o godzinie 0.00 i zakończą 30 czerwca o godzinie 23.59.

 

Sylabusy do przedmiotów do wyboru znajdują się na stronie Wydziału w zakładce: Dla Studentów / Sylabusy / Prawo / Sylabusy do planu studiów 2013/2014.

 

Jednocześnie informujemy, że w czerwcu br. odbędą się kolejne zapisy - na przedmioty do wyboru (PDW), realizowane w semestrze letnim 2017/2018. Data przeprowadzenia zapisów oraz lista przedmiotów do wyboru zostaną ogłoszone w terminie późniejszym.

II r., egzamin przedterminowy z Prawa rzeczowego

Egzamin przedterminowy z Prawa rzeczowego u dr. K. Dadańskiej odbędzie się 24 czerwca (sobota) 2017 r., godz. 16:00, sala  217.

Odrabianie dyżuru i konsultacji dr A. Klich z dnia 4.05 br. i wpisy z przedmiotu Dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych pacjentów i konsumentów

 
Szanowni Państwo, 
 
Konsultacje i dyżur dydaktyczny dr A. Klich, które nie odbyły się w dniu 4 maja br. odbędą się w najbliższy piątek w godzinach 18:30-20:30, w pok. 408. W tym czasie istnieje również możliwość uzyskania wpisów z przedmiotu Dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych pacjentów i konsumentów. 

 

Przełożone dyżur i konsultacje dr J.Szyjewskiej-Bagińskiej z dnia 25.05 br.

W związku z wyjazdem służbowym w dniach 24-25 maja 2017 r. dr Joanny Szyjewskiej-Bagińskiej konsultacje i dyżur odbędą się w dniu 23 maja odpowiednio o 15.30 i 16.30

Konsultacje i dyżur dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US

W związku z wyjazdem służbowym w dniu 25 maja br. dr Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US konsultacje i dyżur odbędą się w dniu 24 maja br. odpowiednio o 9.00 i 10.00, a seminarium w dniu 26 maja o godz. 9.00.

Szkolenia BHP i test zaliczeniowy dla Studentów przyjętych na semestr letni 2017 oraz studentów z poprawkami, warunkami i różnicami programowymi

Szkolenia BHP i test zaliczeniowy dla Studentów przyjętych na semestr letni 2017 oraz studentów z poprawkami, warunkami i różnicami programowymi realizowane jest  w następującym terminie:

 

szkolenie BHP

od 22 maja 2017 r.  do 29 maja 2017r. (do godz. 12.00)

 

Dostęp do szkolenia  elerningowego odbywa się z indywidualnego konta studenta i doktoranta w edziekanacie, zakładka szkolenie bhp.

W przypadku braku dostępu do szkolenia elerningowego należy przesłać maila kontaktowego na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

z opisem problemu oraz podaniem imienia, nazwiska, nr albumu, wydziału i kierunku studiów.

Dodatkowe informacje  dotyczące szkolenia bhp znajdują sie stronie internetowej

 

http://www.uce.usz.edu.pl/szkolenia-bhp-dla-studentow-us 

II i III rok + różnice programowe, egzamin warunkowy z Prawa rzymskiego

Pisemny egzamin warunkowy z Prawa rzymskiego zostanie przeprowadzony w dniu 29.06. br. w sali 222 w godz. 17:30-19:00.

I rok, egzamin "zerowy" z Prawa rzymskiego

Egzamin "zerowy"z Prawa rzymskiego zostanie przeprowadzony w formie ustnej w dniu 9.06. br od godz. 11 do 15 w sali 113 przy ul. Narutowicza. Osoby zamierzające przystąpić do niego proszone są o złożenie ostatecznej deklaracji w dniu 8.09. prowadzącym ćwiczenia z Prawa rzymskiego.

V rok, dodatkowy termin zaliczenia z Prawa karnego wykonawczego i Prawa wykroczeń

Dodatkowy termin zaliczenia z Prawa karnego wykonawczego i Prawa wykroczeń dla V roku NSP – 23 maja 2017 r., godz. 15:00, sala 119.

Egzamin warunkowy (pisemny), różnice programowe, Prawo rzymskie z prof. E. Gajdą

I,II,III Rok NSP - Egzamin warunkowy(pisemny) , różnice programowe, Prawo rzymskie u prof. E. Gajdy odbędzie się 09.06.2017 r.   godz. 10.00 sala 222  ul. Narutowicza 17 A

I-III NSP (+ różnice): Warunek kolokwium z Prawa rzymskiego

Warunek z Prawa rzymskiego odbędzie się w dniu 9.06. w godz. 10:00-11:30 w sali 222 (Narutowicza).

Przełożone konsultacje mgra T. Mikołajczaka

Z uwagi na seminarium wewnętrzne Katedry prowadzone przeze mnie konsultacje dydaktyczne dla I roku SSP i NSP w dniu 19.05.2017 r. (piątek) zostają przełożone na godz. 18.15-19.15 (s. 114).

Z poważaniem,
Tymoteusz Mikołajczak

Konsultacje SSA, SSP dr hab. Anna Barczak, prof. US

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że konsultacje w dniu 19 maja 2017 r. odbędą się w godz. 10.00-11.00.

Seminarium mgr i dyżur dydaktyczny dra Mikołaja Rylskiego w dniu 18 maja br.

Seminarium mgr i dyżur dydaktyczny dra Mikołaja Rylskiego w dniu 18 maja br. zostają odwołane.

Przełożony dyżur dydaktyczny dr. hab. D. Wacinkiewicza z dnia 18.05 br.

Dyżur dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowany na dzień 18.05.2017 w godz. 12.00 - 13.00  odbędzie się dnia 01.06.2017 w godz. 16.00-17.00.

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,56 MB (+3,557) - time