Ogłoszenia: Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie

Dyżury i konsultacje dydaktyczne mgr D. Bonieckiej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż w okresie sesji poprawkowej dyżury i konsultacje dydaktyczne planowo mające się odbyć 14 września 2017 roku oraz 21 września 2017 roku odbędą się odpowiednio w dniach 19 września 2017 roku oraz 21 września 2017 roku w następujących godzinach: konsultacje dydaktyczne 10:30 – 11:30, dyżur 11:30-12:30.

Z wyrazami szacunku,

mgr Dominika Boniecka

 

I rok SSA i I rok NSP wgląd do prac egzaminacyjnych z logiki prawniczej

Uwaga! 14 września o g. 18 w p. 203 na Piastów możliwy będzie wgląd do prac egzaminacyjnych z logiki prawniczej

Dyżury dr hab. Ewy Gajdy, prof. US, w okresie sesji poprawkowej

Z powodu wyjazdu służbowego dyżur dydaktyczny dr hab. Ewy Gajdy, prof. US,  w czasie sesji poprawkowej, który przypada na 15 września br., nie odbędzie się. Dodatkowy dyżur (poza sesją) wyznaczony zostaje na 28 września br., godz. 12.00-13.00 (s.213). Dyżur w dniu 21 września b.r. odbędzie się zgodnie z wcześniejszymi ogłoszeniami (godz. 12-13, s. 213).

Zmiana godzin konsultacji i dyżuru Dra Tomasza Radkiewicza

Zmiana godzin konsultacji i dyżuru Dra Tomasza Radkiewicza z dnia 14 września 2017 r. godz. 11.00 i 12.00 na dzień 

18 września 2017 r. godz. 15.00 i 16.00.

Dyżur i konsultacje dydaktyczne dr Magdaleny Michalak (2)

Z powodu urlopu dyżur i konsultacje dydaktyczne dr Magdaleny Michalak w dniu 14 września nie odbędą się. Zostaną one odpracowane w dniu 28 września w godzinach 10.00-12.00.

Wirtualna Biblioteka Nauki

Szanowni Państwo,

 

Wirtualna Biblioteka Nauki jest dostępna na stronie:

 

https://wbn.icm.edu.pl/

 

Dostęp ze wszystkich komputerów pracujących wewnątrz sieci uczelnianej Uniwersytetu Szczecińskiego (w tym WPiA US).

Dyżury dydaktyczne i konsultacje dr hab. prof. US Krystyny Nizioł we wrześniu

Ze względu na urlop wypoczynkowy pierwszy dyżur dydaktyczny i konsultacje dr hab. prof. US Krystyny Nizioł odbędą się w dniu 14 września br. (czwartek) w godz. 11.00-13.00. Kolejne dyżury dydaktyczne i konsultacje odbędą się zgodnie z harmonogramem (tj. w czwartki – 21 i 28 września br., godz. 11.00-13.00).

Dyżury i konsultacje dr hab. Ewy Gajdy, prof. US

We wrześniu b.r. konsultacje i dyżury dydaktyczne dr hab. Ewy Gajdy, prof. US, odbędą się w dniach: 8.09, godz. 12-13 oraz 21.09, godz. 12-13 (s. 213). W powyższych terminach będzie można uzyskać wpisy do indeksów.

Termin zaliczenia poprawkowego z Podstaw ekonomii u dra B. Niemczynowicza

Terminy zaliczenia poprawkowego dla I roku NSP z podstaw ekonomii u dr. Benedykta Niemczynowicza:

- 13 września 2017 r., godz. 10.00, ul. Narutowicza 17 A, sala 217                        

- 17 września  2017 r., godz. 10.00,  ul. Mickiewicza 64, sala 0102 (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Konsultacje i dyżury dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US

W związku z wyjazdami służbowymi najbliższe konsultacje i dyżury dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US odbędą się:
 
5 września godz. 11.00-13.00,
 
12 września godz. 10.00-11.00,
 
19 września godz. 10.00-11.00.

Konsultacje prof. J. Sługockiego

Konsultacje  prof. J. Sługockiego odbędą się w piątek  (01.09.17) w godz. 18.30 – 20.00 oraz w sobotę (02.09.17)  w godz. 9.00 – 11.00  pok. 331,   ul. Narutowicza 17a.

Odwołane dyżur i konsultacje dr Wiolety Baranowskiej-Zając

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informuję, że ze względu na wyjazd służbowy na konferencję naukową, mój dyżur dydaktyczny i konsultacje w dniu 31 sierpnia 2017 r. nie odbędą się.

Konsultacje dydaktyczne oraz dyżur zostaną odpracowane w dniu 7 września 2017 r. (czwartek) w godzinach 14:00-15:00 (dyżur) oraz 15:00-16:00 (konsultacje).

 

Z wyrazami szacunku,
Wioleta Baranowska-Zając

V r. - Zmiana terminu zaliczenia poprawkowego z Prawa wykroczeń

Uwaga. Nastąpiła zmiana terminu zaliczenia poprawkowego z przedmiotu Prawo wykroczeń (dr. M. Nawrocki). Zaliczenia odbędzie się 23 września 21017 r. (sobota), o godz. 12:00 w pok. 305 (ul. Narutowicza 17a).

Obsługa studentów w dniach od 31 lipca do 4 sierpnia br.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniach od 31 lipca do 4 sierpnia br. obsługa studentów niestacjonarnych na kierunku Prawo będzie się odbywała w pokoju nr 11 (dziekanat studiów stacjonarnych), tel. 444 28 54, ul. Narutowicza 17a.   

Zmiana terminów II tury egzaminów dyplomowych – wrzesień 2017 r.

Dziekanat informuje, że na stronie Wydziału w zakładce o Wydziale – Akty prawne - Zarządzenia Dziekana Obowiązujące zostało opublikowane Zrządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji (41/2016/2017) w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia harmonogramów czynności dotyczących trybu postępowania przed egzaminem dyplomowym i wyznaczenia terminów przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich w roku akademickim 2016/2017.

Wpisy u dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US

Wpisy u dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US odbędą się w dniu 13 lipca br. o godz. 10.00.

Oglądanie prac egzaminacyjnych z prawa handlowego

Prace egzaminacyjne z prawa handlowego będą do wglądu w dniu 14 lipca 2017 r. godz. 9:00 pokój 301A (ul. Narutowicza).

dr Katarzyna Malinowska-Woźniak

Teoria prawa NSP - dr M. Peno

Szanowni Państwo,

 

 

przekazuję wyniki egzaminu osób spoza protokołów (e-dziekanatu), które zdawały w terminie innym, aniżeli I:

205565 BDB

183864 DST

205541 DST

192890 NDST

103493 DST +

 

Dyżur odbędzie się 13.07.2017 r. (11.30-13.30).

 

Dr M. Peno

Ogłoszenie dra M. Peno

Informuję, że dyżur odbędzie się w najbliższy czwartek, tj. 13.07.2017 r., 11.30-13.30 (Piastów).

 

Dr M. Peno

Wpisy do indeksów ocen z egzaminów u dr hab. prof. US Aleksandry Monarchy-Matlak

W dniu 5 lipca br. o godz. 18.00, p. 328, odbędą się wpisy ocen do indeksów z egzaminów u dr hab. prof. US Aleksandry Monarchy-Matlak.

Ogłoszenie dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US

W związku z wyjazdem dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US JEDYNE konsultacje i dyżur w lipcu br. odbędą się w dniu 13 lipca br. o godz. 10.00 i 11.00.

 

Ogłoszenie dra T. Radkiewicza

Na konsultacje i dyżur dydaktyczny w dniu 6 lipca 2017 zapraszam na godzinę 16.30 pok 406.

 

Dr T. Radkiewicz

I-III NSP: wpisy i wgląd do prac egzaminacyjnych z Prawa rzymskiego

Uprzejmie informuję, że wgląd do prac egzaminacyjnych z Prawa rzymskiego i/lub uzyskanie wpisu będzie możliwe 8.09. i 21.09. od godz. 12 w pok. 113.

 

Dr R. Zych

Dyżur i konsultacje dr M. Michalak

 

Z powodu choroby dyżur i konsultacje dr M. Michalak w dniu 6.07.2017 r. zostają odwołane.

Ogłoszenie dra M. Rylskiego

Szanowni Państwo,
 
 
W związku z ogłoszonymi wynikami z egzaminu z prawa pracy pragnę raz jeszcze poinformować, że możliwość zapoznania się z pracami oraz możliwość uzyskania wpisu do indeksu istnieje w dniu 4 lipca 2017 r. (wtorek) w godzinach od 9.15 do 10.15 w sali 323. 
 
 
Z poważaniem,
Mikołaj Rylski

Dyżur dydaktyczny i konsultacje dydaktyczne mgr Tymoteusza Mikołajczaka w dniu 3.07.2017 r.

W okresie letniej sesji egzaminacyjnej dyżur dydaktyczny połączony z konsultacjami dydaktycznymi Tymoteusza Mikołajczaka odbędzie się w dniu 3.07 w godz. 12.00-14.00, s. 114. 

dyżur i konsultacje dr Joanny Szyjewskiej-Bagińskiej

W związku z wyjazdem w dniach 26-30 czerwca 2017 r. dyżur i konsultacje dr Joanny Szyjewskiej-Bagińskiej z dnia 29 czerwca odbędą się w dniu 1 lipca odpowiednio o godz. 10.30 i 11.30.

dr Joanna Szyjewska-Bagińska

Dodatkowy dyżur dydaktyczny dr hab. Ewy Gajdy, prof. US w dniu 30.06.2017 r.

W dniu 30 czerwca br. dodatkowy dyżur dydaktyczny dr hab. Ewy Gajdy, prof. US odbędzie się w godz. 12.00-13.00, s. 113. 

Dyżur i konsultacje dydaktyczne dr. Radosława Zycha w dniu 29. i 30. 06.

I SSP, NSP: Dyżur i konsultacje dydaktyczne dr. Radosława Zycha w dniu 29. i 30. 06.

 

W związku z egzaminami z Prawa rzymskiego w dniu 29.06. uprzejmie informuję, że uzyskanie wpisu do indeksu będzie możliwe w przerwach pomiędzy turami egzaminacyjnymi.


Ponadto, uprzejmie zapraszam na mój dyżur i konsultacje w dniu 30.06 (piątek) w godz. 10-12.

 

dr R. Zych

II rok NSP - wpisy do indeksów mgr Piotr Szymański - Prawo rzeczowe

II rok NSP - wpisy do indeksów – mgr Piotr Szymański - Prawo rzeczowe

 

Wpisy do indeksów z ćwiczeń w ramach przedmiotu Prawo rzeczowe dla Studentów II roku NSP odbędą się 30 czerwca 2017 r. (piątek) o godz. 15:00 w sali nr 119 (w budynku przy ul. Narutowicza).

Indeks do wpisu można złożyć również przez pełnomocnika.

Piotr Szymański

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,53 MB (+3,529) - time