Ogłoszenia: Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie

Dyżury i konsultacje dra Łukasza Dubińskiego

Dyżury i konsultacje dra Łukasza Dubińskiego rozpoczynają się od 19 października 2017 roku.

Dyżury odbywają się w godzinach – 12.00-13.00 w czwartki.

Konsultacje dydaktyczne odbywają się w godzinach – 08.50-09.50 w czwartki.

Zmiana daty i godzin dyżuru dr. hab. D. Wacinkiewicza

Dyżur  dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowany na dzień 02.10.2017  w godz. 15.30-18.30 odbędzie się 09.10.2017 w godz. 15.30-18.30.

Testy poziomujące z języków obcych dla I roku rocznika 2017/2018

Informacja dla studentów 1. roku studiów NIESTACJONARNYCH
licencjackich i jednolitych magisterskich

 

1.       Nauczanie języków obcych w US odbywa się zgodnie z zarządzeniem Rektora US nr 48/2013
z dnia 25 czerwca 2013 r.

2.       Nauka języka obcego w ramach lektoratów w US rozpoczyna się od drugiego roku studiów
i prowadzona jest od poziomu B1 do poziomu B2 dla studiów pierwszego stopnia i od poziomu B1 do poziomu B2+ dla jednolitych studiów magisterskich.

3.       Zgodnie z § 2 pkt. 4 zarządzenia, każdy nowoprzyjęty student musi przystąpić do
30 października do testu poziomującego,
który określa czy student zna język (wykazany na świadectwie maturalnym) na poziomie B1.

Czytaj więcej...

Umowy dla studentów I roku o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne oraz wydawane dokumenty na studiach niestacjonarnych jednolitych magisterskich

Studenci I roku studiów niestacjonarnych jednolitych magisterskich zobowiązani są do zgłoszenia się w dniu 07.10.2017r.  (sobota) w godzinach 9.00-13.00 do Sekcji Organizacyjno-Finansowej (pok.11) w celu podpisania umowy.

seminarium prof. zw. dra hab. Macieja Zielińskiego

Uwaga seminarzyści profesora Macieja Zielińskiego, pierwsze zajęcia seminaryjne odbędą się w czwartek 5 października br. (pok. 4, budynek przy al. Piastów 40b), dla roku V o godz. 13:15 oraz dla roku IV o godz. 15:00.

Termin poprawy egzaminu z prawa rzymskiego dla osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu w I terminie we wrześniu

Termin poprawy egzaminu z prawa rzymskiego dla osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu w I terminie we wrześniu wyznaczony został na 05.10.2017 r. (czwartek), godz. 13.00, s. 213. Egzamin odbędzie w formie ustnej i adresowany jest wyłącznie do osób z zachowanym II terminem. Osoby, które uzyskały zgodę na warunkowe przystąpienie do egzaminu proszone są o kontakt z Panią Prof. dr hab. Ewą Gajdą na dyżurze dydaktycznym.

IV i V r. - Prawo handlowe – egzamin poprawkowy

Egzamin poprawkowy z Prawa handlowego dla studentów IV i V roku SSP oraz NSP, którzy mają zgodę Dziekana na przystąpienie do egzaminu, odbędzie się w dniu 6 października 2017 r. godz. 9:00, sala 217. 

DYŻUR I KONSULTACJE 2017/2018 - dr M. Peno

Informuję, że w semestrze zimowym 2017/2018 konsultacje odbywają się we wtorki 9-45-11.00, a dyżury w czwartki od 11.45-13.00.

Seminaria prof. Ewy Gajdy

 

Seminaria dr hab. Ewy Gajdy prof. US dla studentów niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich na kierunku Prawo będą odbywać się w piątki zjazdowe  w godz. 13:30 - 15:00 (pokój 213).

 

IV i V r. - Seminaria prof. Doroty Sokołowskiej

IV r. NSP – seminarium dr hab. prof. US Doroty Sokołowskiej:-
Pierwsze seminarium magisterskie odbędzie się w dniu 6 października 2017 r., o godz. 15.00 w p. 204 w budynku przy ul. Narutowicza.

V r. NSP – seminarium dr hab. prof. US Doroty Sokołowskiej:-
Pierwsze seminarium magisterskie odbędzie się w dniu 6 października 2017 r., o godz. 15.30 w p. 204 w budynku przy ul. Narutowicza.

Zmiana daty i godzin dyżuru dra hab. Daniela Wacinkiewicza

Dyżur dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowany na dzień 28.09.2017 w godz. 12.00-13.00 oraz 15.00-17.00 odbędzie się 02.10.2017 w godz. 15.30-18.30.

Odwołane dyżur i konsultacje dr K. Dadańskiej

Z powodu choroby dyżur i konsultacje dr Katarzyny Dadańskiej w dniu 28.09.2017 r. zostają odwołane.

Zajęcia zostaną odrobione w dniu 02.10.2017 r. w godz. 12.00-14.00.

 

 

Dyżur i konsultacje dr Izabeli Mycko-Katner

Z uwagi na wyjazd służbowy, dyżur i konsultacje dr Izabeli Mycko-Katner w dniu 28 września 2017 r. zostają odwołane

Dyżur i konsultacje dra Przemysława Katnera

Z uwagi na wyjazd służbowy, dyżur i konsultacje dra Przemysława Katnera w dniu 28 września 2017 r. zostają odwołane.

Konsultacje i dyżur prof. K. Flagi-Gieruszyńskiej

W związku z posiedzeniem Senatu Uczelni w dniu 28 września br. (wtorek) konsultacje i dyżur dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US odbędą się w dniu 26 września br. (wtorek) o godz. 12.00.

Konsultacje dydaktyczne i dyżur dr Magdaleny Michalak

Z powodu wyjazdu służbowego dyżur i konsultacje dydaktyczne dr
Magdaleny Michalak w dniu 21 września nie odbędą się. Zostaną one
odpracowane w dniu 28 września w godzinach 8.00-10.00.

Dyżur dydaktyczny i konsultacje mgr. Michała Wojdały

Z powodu wyjazdu służbowego konsultacje mgr. Michała Wojdały w dniu 21 września br. odbędą się w godzinach 12:00-13:00.

 

Dyżur dydaktyczny z dnia 21 września br, z godziny 13:00 zostaje przeniesiony na 28 września br. na godz. 14:00.

Zmiana godziny konsultacji dra Przemysława Kledzika

Szanowni Państwo, w dniu 21.09.2017 r. konsultacje odbędą się w godzinach 11.00-12.30

Z poważaniem

dr Przemysław Kledzik

Zmiana terminu dyżuru dr hab. Daniela Wacinkiewicza

Dyżur  dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowany na dzień 21.09.2017  w godz. 12.00-13.00  odbędzie się 28.09.2017 w godz. 15.00-16.00

konsultacje i dyżur dr A. Klich

Szanowni Państwo,
Z powodu wyjazdu służbowego, w dniu 21 września br. konsultacje i dyżur dydaktyczny dr A. Klich nie odbędą się. Konsultacje i dyżur dydaktyczny zostały przeniesione na dzień 25 września br. (Poniedziałek) i odbędą się w godz. 11:30-13:30.

Zmiana terminu dyżuru i konsultacji dra Wojciecha Bożka

Z powodu wyjazdu służbowego dyżur i konsultacje dra Wojciecha Bożka z dnia 28 września 2017 r. zostają przełożone na dzień 22 września 2017 r., godz. 9.00-11.00.

IV r - Zapisy na przedmioty do wyboru PDW-15 (NSP)

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 20 do 24 września 2017 r.  zostaną uruchomione (poprzez e-dziekanat) zapisy na przedmioty do wyboru (tzw. PDW-15),  realizowane na piątym roku studiów stacjonarnych w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018. Studenci dokonują wyboru dwóch przedmiotów spośród niżej wymienionych:

  1. Postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych
  2. Prawo wykroczeń
  3. Państwowe prawo wyznaniowe
  4. Latin and Eastern Catholic Law
  5. Informatization of Civil Proceedings

 

 

Warunkiem uruchomienia przedmiotu jest wybranie danego przedmiotu przez co najmniej 30 studentów.

Zapisy rozpoczną się 20 września o godzinie 0.00 i zakończą 24 września o godzinie 23.59. 

Kolokwium poprawkowe z prawa handlowego u mgr M. Łęczyńskiej-Smoter,

Kolokwium poprawkowe z prawa handlowego  4 rok niestacjonarne studia prawnicze u mgr Małgorzaty Łęczyńskiej- Smoter, zgodnie z ustaleniami odbędzie się dnia 19 września 2017., godz. 14:00, s.217.Wpisy ocen z ćwiczeń również odbędą się w tym terminie

Zaliczenia i wpisy z zajęć prowadzonych przez dr M. Kowalewską-Łukuć

 

Szanowni Państwo,

 osoby, które jeszcze nie uzyskały zaliczenia lub wpisu z prowadzonych przeze mnie zajęć w roku akademickim 2016/2017 uprzejmie zapraszam na swój dyżur w dniu 21 września 2017 r. (czwartek), w godzinach 12.00-13.00, pokój 304 B.

 Z wyrazami szacunku,

 Magdalena Kowalewska-Łukuć

 

Zmiana terminu dyżuru i konsultacji prof. Z. Ofiarskiego

Z powodu wyjazdu służbowego dyżur i konsultacje prof. dra hab. Zbigniewa Ofiarskiego z dnia 21 września 2017 r. zostają przełożone na dzień 26 września 2017 r. godz. 11.00-13.00.

Dyżur i konsultacje mgr M. Wysockiej

Z powodu wyjazdu służbowego dyżur i konsultacje mgr Marii Wysockiej z dnia 21 września 2017 r. zostają przełożone na dzień 19 września 2017 r. godz. 13.30 – 15.30.

Dyżur i Konsultacje dr Katarzyny Malinowskiej-Woźniak

Z powodu wyjazdu służbowego dyżur i konsultacje dr Katarzyny Malinowskiej-Woźniak z dnia 21 września 2017 r. zostają przełożone na dzień 19 września 2017 r. godz. 9:00 – 11:00.

Przełożone dyżur i konsultacje dr K. Dadańskiej

Dyżur i konsultacje dr Katarzyny Dadańskiej zaplanowane na dzień 14.09.2017 r. w godz. 12.00-14.00 zostały przełozone na dzień 13.09.2017 r. na godz. 12.00-14.00.

Przełożone dyżur i konsultacje dr A. Klich

 
Konsultacje i dyżur dydaktyczny dr A. Klich w dniu dzisiejszym nie odbędą się z powodu wyjazdu służbowego. Konsultacje i dyżur dydaktyczny odbędą się w poniedziałek w godzinach 10:30-12:30 w s. 307.
 

Zmiana terminu dyżuru dra hab. Daniela Wacinkiewicza

Dyżur dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowany na dzień 14.09.2017 w godz. 12.00-13.00 odbędzie się 28.09.2017 w godz. 16.00-17.00

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,53 MB (+3,533) - time