Ogłoszenia: Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie

Zmiana godziny dyżuru dra hab. Daniela Wacinkiewicza 21.12.2017 r.

Dyżur  dra hab. Daniela Wacinkiewicza w dniu 21.12.2017  w godz. 12.00-13.00 odbędzie się o godz. 15.00 i zostanie wydłużony do godz. 17.00 (sala 315).

dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz – dyżur i konsultacje, przypadające na dzień 21.12. 2017 r.

Szanowni Państwo,

Osoby wybierające się do mnie na dyżur, bądź konsultacje przypadające na dzień 21.12.2017 r., z powodu posiedzenia Senatu i Wigilii Senackiej zapraszam w tym dniu (tj. 21.12.2017 r.), ale w godz. 10.45-11.45, sala 222, bądź o kontakt mailowy.

Dyżur i konsultacje mgr Dominiki Skoczylas w dniu 21.12.2017 r.

Dyżur i konsultacje mgr Dominiki Skoczylas w dniu 21.12.2017 r. nie odbędą się (urlop). Najbliższy dyżur i konsultacje - zgodnie z planem, po przerwie świątecznej.

Informacja dotycząca szkoleń BHP

W związku z trwającymi szkoleniami BHP dla studentów pierwszych lat studiów, Uniwersyteckie Centrum Edukacji informuje, że: 

  1. Studenci studiów zaocznych realizują tylko część teoretyczną szkolenia;
  2. Studenci studiów stacjonarnych z orzeczoną niepełnosprawnością ruchową są zwolnieni z części praktycznej.

III rok - odrabiany wykład z postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego

W dniu 20 grudnia b.r. o godz. 16.00 (sala nr 7 al. Piastów 40 b) odbędzie się przełożony wykład z postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego prowadzony przez dra Przemysława Kledzika.

IV SSP wykład z prawa rodzinnego i spadkowego

Wykład z przedmiotu Prawo rodzinne i spadkowe w dniu 20 grudnia 2017 r. zostaje odwołany.

Dyżur prodziekański dra hab. Marka Andrzejewskiego, prof. US

Dyżur prodziekański dra hab. Marka Andrzejewskiego, prof. US w dniu 20 grudnia 2017 r. zostaje odwołany.

V rok SSP, Wykład z Zasad techniki normotwórczej – odpracowanie zajęć

 

Odwołany w dniu 7 grudnia 2017 r. wykład z Zasad techniki normotwórczej odbędzie w dniu 21 grudnia w godz. od 8:15 do 9.45 (sala 114 al. Piastów 40b) .

IV r. gr. III - Ćwiczenia z postępowania cywilnego

Ćwiczenia z postępowania cywilnego w dniu 19 grudnia br. odbędą się w sali 121.

Przeniesiony dyżur dydaktyczny i konsultacje dra W. Bożka - 25 stycznia 2018 r. (2)

Konsultacje i dyżur dydaktyczny w dniu 25 stycznia 2018 r. nie odbędą się. Zostaną one odrobione w dniach 11 i 18 stycznia 2018 r., w godz. 14.00-15.00, pok. 333.

Zmiana terminu konsultacji dra Łukasza Dubińskiego

W dniu 21 grudnia 2017 r. konsultacje dra Łukasza Dubińskiego odbędą się wyjątkowo w godzinach 13.00 – 14.00, sala 330 (ul. Narutowicza).

Obsługa petentów 15 grudnia 2017 r. w dziekanacie pok. 4.

Dnia 15 grudnia 2017 r. w związku z Wydziałową Wigilią od godziny 12.45 dziekanat w pokoju nr 4 będzie nieczynny. Obsługa będzie prowadzona w pokojach 1 i 2. Za utrudnienia przepraszamy.

II rok - zmiana godziny rozpoczęcia wykładu z prawa administracyjnego

W dniu 15 grudnia b.r. wykład z prawa administracyjnego prowadzony przez prof. zw. dra hab. Janusza Sługockiego rozpocznie się o godzinie 14.30.

V rok, 3 gr. - zasady techniki normotwórczej

W dniu 15 grudnia b.r. osoby, które uczęszczają na ćwiczenia z zasad techniki normotwórczej prowadzonych przez mgr K. Gmerek o godz. 13.30 wezmą udział w ćwiczeniach innych grup.

 

 

 

dyżur i konsultacje dr E. Cała-Wacinkiewicz

Dyżur i konsultacje przypadające na dzień 14.12.2017 r., godz. 13.30-15.00 z powodu wyjazdu zostają przeniesione na dzień 11.01.2018 r., godz. 13.00-14.30.

dyżur i konsultacje dr E. Cała-Wacinkiewicz (2)

Dyżur i konsultacje przypadające na dzień 14.12.2017 r., godz. 13.30-15.00 z powodu wyjazdu zostają przeniesione na dzień 11.01.2018 r., godz. 13.00-14.30.

II rok SSP, grupy 4., 5., 6., 7., 8. - Zmiana terminu ćwiczeń z Prawa karnego u mgra Ł. Buczka

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że na wyraźną prośbę studentów i po uzyskaniu zgody Pana Dziekana, zmianie uległy terminy ostatnich w tym semestrze - i przy tym jedynych styczniowych - zajęć ćwiczeniowych z Prawa karnego dla studentów II r. SSP.

Odbędą się one według następującego harmonogramu:

- grupa 8., godz. 8:15-9:00, dnia 16 stycznia 2018 r., s. 218;

- grupa 7., godz. 10:00-10:45, dnia 16 stycznia 2018 r., s. 218;

- grupa 6., godz. 13:30-14:15, dnia 9 stycznia 2018 r., s. 218 (w przypadku tej grupy pierwotny termin zajęć nie uległ zmianie); 

- grupa 5., godz. 11:45-12:30, dnia 16 stycznia 2018 r., s. 218;

- grupa 4., godz. 10:00-10:45, dnia 18 stycznia 2018 r., s. 308.

IV rok SSP, grupa 3 - ćwiczenia z postępowania cywilnego

IV rok SSP, grupa 3 - ćwiczenia z postępowania cywilnego

 

Ćwiczenia z postępowania cywilnego z grupą 3 IV SSP zostały przełożone z dnia 15.12.2017 r. (godz.13.30-15.00) na dzień 19.12.2017 r., wtorek (godz. 15.15-16.45).

Zmiana daty i godziny konsultacji dr. hab. D. Wacinkiewicza

Konsultacje  dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowane na dzień 13.12.2017  w godz. 16.45-17.45 odbędą się 18.12.2017 w godz. 14.45-15.45 (sala 315)

SSP IV rok – Seminarium z postępowania karnego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że dodatkowe seminarium z postępowania karnego odbędzie się dnia 15 grudnia 2017r., s. 302, godz. 11:30 – 13:00 (za seminarium, które nie odbyło się 7.12.2017r.).

Z poważaniem,

Małgorzata Żbikowska 

II, IV i V rok SSP - dyżur, konsultacje i zajęcia dydaktyczne dr M. Kowalewskiej-Łukuć w dniach 13-14 grudnia 2017 r.

Szanowni Studenci,

 

uprzejmie informuję, że z powodu choroby prowadzone przeze mnie zajęcia z kryminalistyki (13.12.2017 r.) oraz z prawa karnego (14.12.2017 r.)  nie odbędą się. Zajęcia z prawa karnego zostaną odrobione w dniu 11.01.2018 r. (15.00-16.30), kolokwium zostanie przeprowadzone zgodnie z planem tj. w dniu 21.12.2017 r. o godzinie 15.00. Zajęcia z kryminalistyki zostaną odrobione w późniejszym terminie.

W dniu 14.12.2017 r. odwołany zostaje również mój dyżur i konsultacje dydaktyczne. Zostaną one odpracowane w dniu 21 grudnia 2017 r. odpowiednio w godzinach 10.00-11.00 i 11.00-12.00

Zaplanowany na 14.12.2017 r. egzamin z kryminologii odbędzie się zgodnie z planem.

 

Z poważaniem,

Magdalena Kowalewska-Łukuć

Zmiana terminu konsultacji dra Łukasza Dubińskiego

W dniu 14 grudnia 2017 r. konsultacje dra Łukasza Dubińskiego nie odbędą się. Zamiast tego, konsultacje odbędą się dnia 15 grudnia 2017 roku w godzinach 16.00 – 17.00, sala 330 (ul. Narutowicza).

IV, V r. SSP Zmiana terminu seminariów dra hab. Marka Andrzejewskiego, prof. US

Seminarium przewidziane na czwartek 14 grudnia przenoszę:

- dla IV SSP na wtorek 12 grudnia na godzinę 15:10,

- dla V SSP na piątek 15 grudnia godzina 9:40.

 

Seminarium przewidziane na 21 grudnia przenoszę:

- dla IV SSP na wtorek 19 grudnia godzina 15:10,

- dla V SSP na ten sam dzień (tj. 21 grudnia ) ale z godziny 15 na godzinę 13.00.

IV r. - Wykład z Postępowania cywilnego w dniu 18 grudnia br.

W dniu 18 grudnia wykład z Postępowania cywilnego wyjątkowo rozpocznie się o godz. 10.45. Sala bez zmian.

SSP, SSA I st. oraz SSEP st I i II - zajęcia prof. Święch - Kujawskiej

Uprzejmie informuję, że wszystkie zajęcia Katarzyny Święch - Kujawskiej, odbywające się w dniach 13 i 14 grudnia ( środa i czwartek) zostają odwołane z powodu choroby.

Odwołane dyżur i konsultacje dr hab. prof. US Ewy Gajdy w dniu 14.12.

Uprzejmie informuję, że dyżur oraz konsultacje dydaktyczne dr hab. prof. US Ewy Gajdy w dniu 14.12.2017 r. nie odbędą się. Termin dodatkowego dyżuru zostanie wyznaczony później.

Odrabiane ćwiczenia z Łacińskiej termionologii prawniczej, gr. I i II

Przełożone ćwiczenia z Łacińskiej terminologii prawniczej z dnia 30.11.2017 r. odbędą się:

- dla grupy II - w dniu 13.12, godz. 13.30, sala 219;

- dla grupy I - w dniu 15.12, godz. 8.15, sala 201.

Obydwie sale znajdują się w budynku przy ul. Narutowicza.  

Konsultacje dydaktyczne dr Agnieszki Choduń zgodnie z planem 13.12.2017 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że z powodu odwołanego wyjazdu służbowego planowanego na 13 grudnia i w związku z tym przełożonych konsultacji, informuję, że konsultacje dydaktyczne odbędą się zgodnie z planem 13 grudnia (a nie 11 grudnia) 2017 r. w godz. od 10:30 do 11:30 (pok. 202, al. Piastów 40b) .

Agnieszka Choduń

Zmiana terminu konsultacji dr E. Kowalewskiej – 8 grudnia 2017 r.

Konsultacje dr E. Kowalewskiej zaplanowane na 8 grudnia 2017 r., godz. 11.45-12.45 zostają przeniesione na dzień 13 grudnia 2017, godz. 12.00-13.00.

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,53 MB (+3,528) - time