Ogłoszenia: Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie

seminaria - prof. zw. dr hab. J. Sługocki

Pierwsze seminaria dla studentów odbędą się w najbliższy czwartek (5.10.2017) zgodnie z rozkładem zajęć dla poszczególnych kierunków.

Ćwiczenia z przedmiotu "Prawo cywilne - zobowiązania"

Ćwiczenia dla grup 4,5 i 7 z przedmiotu "Prawo cywilne - zobowiązania" rozpoczną się od 11 października 2017 r. zgodnie z rozkładem zajęć. 

 

konsultacje dydaktyczne mgr Karoliny Gmerek

Szanowni Studenci, w tym semestrze konsultacje dydaktyczne będą odbywały się w czwartki w godz. 8:55 – 9:55. W okresie od 12 października do 7 grudnia konsultacje wyjątkowo będą odbywały się w pok. 202 w budynku przy ul. Narutowicza 17a.

Z poważaniem

Karolina Gmerek

IV r. - Seminarium z postępowania karnego

Szanowni Seminarzyści,

uprzejmie informuję, że seminaria z postępowania karnego będą odbywać się w czwartki w godz. 15: 15 – 16:45 w s. 302.

Z poważaniem,

Małgorzata Żbikowska

Ćwiczenia z przedmiotu Zasady techniki normotwórczej

Pierwsze ćwiczenia z przedmiotu Zasady techniki normotwórczej odbędą się 27 października br.

Spotkania seminaryjne prof. dra hab. Marka Górskiego

Spotkania seminaryjne prof. dra hab. Marka Górskiego będą odbywały się w czwartki w budynku rektoratu al. Jana Pawła II 31 (wejście od ul. Wielkopolskiej), p. 10 parter.

Pierwsze spotkanie organizacyjne dla IV i V roku SSP w czwartek 5 października br. o godz. 15.

Informacja o dyżurach prof. Marka Górskiego

Dyżur prof. dra hab. Marka Górskiego będzie odbywał się w rektoracie (Al. Jana Pawła II 22a), p. 8, w czwartki około godz. 12-13 (proszę o telefoniczne skonsultowanie możliwości spotkania – tel. 914441155)

Zmiana godzin dyżuru prodziekańskiego dr B. Kanarek

Dyżur prodziekański dr Beaty Kanarek odbywać się będzie w środy w godzinach 10:00–11:00, pok. 111.

Odwołane ćwiczenia mgr Dominiki Bonieckiej - SSP III

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż ćwiczenia w dniu 2.10.2017 roku nie odbędą się z powodu urlopu. Odpracowanie ćwiczeń nastąpi w późniejszym terminie.

Z wyrazami szacunku,

mgr Dominika Boniecka

konsultacje i dyżur dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US

W związku z wyjazdem służbowym dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US konsultacje i dyżur z 5 października br. odbędą się 3 października br. o godz. 11.30.
 

Dyżury i konsultacje dra Łukasza Dubińskiego

Dyżury i konsultacje dra Łukasza Dubińskiego rozpoczynają się od 19 października 2017 roku.

Dyżury odbywają się w godzinach – 12.00-13.00 w czwartki.

Konsultacje dydaktyczne odbywają się w godzinach – 08.50-09.50 w czwartki.

Zmiana daty i godzin dyżuru dr. hab. D. Wacinkiewicza

Dyżur  dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowany na dzień 02.10.2017  w godz. 15.30-18.30 odbędzie się 09.10.2017 w godz. 15.30-18.30.

Testy poziomujące z języków obcych dla I roku rocznika 2017/2018

Informacja dla studentów 1. roku studiów STACJONARNYCH
licencjackich i jednolitych magisterskich

 1. Nauczanie języków obcych w US odbywa się zgodnie z zarządzeniem Rektora US nr 48/2013
  z dnia 25 czerwca 2013 r.
 2. Nauka języka obcego w ramach lektoratów w US rozpoczyna się od drugiego roku studiów
  i prowadzona jest od poziomu B1 do poziomu B2 dla studiów pierwszego stopnia i od poziomu B1 do poziomu B2+ dla jednolitych studiów magisterskich.
 3. Zgodnie z § 2 pkt. 4 zarządzenia, każdy nowoprzyjęty student ma obowiązek przystąpić do
  30 października do testu poziomującego
  , który określa czy student zna język (wykazany na świadectwie maturalnym) na poziomie B1.

  Czytaj więcej...

Umowy dla studentów I roku o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne oraz wydawane dokumenty na studiach stacjonarnych jednolitych magisterskich

Studenci I roku studiów, którzy w dniu 28.09.2017r. (dzień adaptacyjny) nie podpisali umowy o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne, zobowiązani są do zgłoszenia się w dniu 03.10.2017r. (wtorek) do Sekcji Organizacyjno-Finansowej (pok.8) w godzinach:
1) nazwiska A-N godz. 10.00-11.00
2) nazwiska O-Ż godz. 11.00-12.00

seminarium prof. zw. dra hab. Macieja Zielińskiego

Uwaga seminarzyści profesora Macieja Zielińskiego, pierwsze zajęcia seminaryjne odbędą się w czwartek 5 października br. (pok. 4, budynek przy al. Piastów 40b), dla roku V o godz. 13:15 oraz dla roku IV o godz. 15:00.

Termin poprawy egzaminu z prawa rzymskiego dla osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu w I terminie we wrześniu

Termin poprawy egzaminu z prawa rzymskiego dla osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu w I terminie we wrześniu wyznaczony został na 05.10.2017 r. (czwartek), godz. 13.00, s. 213. Egzamin odbędzie w formie ustnej i adresowany jest wyłącznie do osób z zachowanym II terminem. Osoby, które uzyskały zgodę na warunkowe przystąpienie do egzaminu proszone są o kontakt z Panią Prof. dr hab. Ewą Gajdą na dyżurze dydaktycznym.

IV i V r. - Prawo handlowe – egzamin poprawkowy

Egzamin poprawkowy z Prawa handlowego dla studentów IV i V roku SSP oraz NSP, którzy mają zgodę Dziekana na przystąpienie do egzaminu, odbędzie się w dniu 6 października 2017 r. godz. 9:00, sala 217. 

IV i VSSP - Pokazywanie prac z egzaminu z teorii prawa

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że swoją pracę egzaminacyjną będzie można zobaczyć w każdy czwartek w godzinach dyżuru (12:00 – 13:00) w pok. 202 (al. Piastów 40b).

Z poważaniem

Agnieszka Choduń

 

DYŻUR I KONSULTACJE 2017/2018 - dr M. Peno

Informuję, że w semestrze zimowym 2017/2018 konsultacje odbywają się we wtorki 9-45-11.00, a dyżury w czwartki od 11.45-13.00.

IV i V r. - Seminaria prof. Doroty Sokołowskiej

IV r. SSP - seminarium dr hab. prof. US Doroty Sokołowskiej
Pierwsze seminarium magisterskie odbędzie się w dniu 5 października 2017 r., o godz. 13.30 w p. 211 w budynku przy ul. Piastów.

V r. SSP – seminarium dr hab. prof. US Doroty Sokołowskiej - obydwie grupy:
Pierwsze seminarium magisterskie odbędzie się w dniu 5 października 2017 r., o godz. 14.30 w p. 211 w budynku przy ul. Piastów.

Zmiana daty i godzin dyżuru dra hab. Daniela Wacinkiewicza

Dyżur dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowany na dzień 28.09.2017 w godz. 12.00-13.00 oraz 15.00-17.00 odbędzie się 02.10.2017 w godz. 15.30-18.30.

Odwołane dyżur i konsultacje dr K. Dadańskiej

Z powodu choroby dyżur i konsultacje dr Katarzyny Dadańskiej w dniu 28.09.2017 r. zostają odwołane.

Zajęcia zostaną odrobione w dniu 02.10.2017 r. w godz. 12.00-14.00.

 

 

Dyżur i konsultacje dr Izabeli Mycko-Katner

Z uwagi na wyjazd służbowy, dyżur i konsultacje dr Izabeli Mycko-Katner w dniu 28 września 2017 r. zostają odwołane

Dyżur i konsultacje dra Przemysława Katnera

Z uwagi na wyjazd służbowy, dyżur i konsultacje dra Przemysława Katnera w dniu 28 września 2017 r. zostają odwołane.

Termin egzaminów dyplomowych seminarzystów dra hab. D. WacinkiewiczaEgzaminy dyplomowe dla seminarzystów dra hab. D. Wacinkiewicza odbędą się 2 października 2017 r., godz.  8:00, sala 111 (ul. Narutowicza 17a).

Konsultacje i dyżur prof. K. Flagi-Gieruszyńskiej

W związku z posiedzeniem Senatu Uczelni w dniu 28 września br. (czwartek) konsultacje i dyżur dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US odbędą się w dniu 26 września br. (wtorek) o godz. 12.00.

I r. - Uwaga! Egzamin z logiki prawniczej

Dla osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu z logiki prawniczej termin egzaminu został wyznaczony na środę 27 września 2017 r., godz. 10:00 (pok. 4, budynek przy al. Piastów 40b)

Wgląd do prac egzaminacyjnych z Logiki prawniczej (egzamin z dnia 11.09.2017 r.)

Szanowni Studenci, przypominam, że prace egzaminacyjne z Logiki prawniczej będzie można zobaczyć w czwartek o godz. 12:00 w pok. 4 (budynek przy al. Piastów 40b). Z poważaniem

Karolina Gmerek

Konsultacje dydaktyczne i dyżur dr Magdaleny Michalak

Z powodu wyjazdu służbowego dyżur i konsultacje dydaktyczne dr
Magdaleny Michalak w dniu 21 września nie odbędą się. Zostaną one
odpracowane w dniu 28 września w godzinach 8.00-10.00.

Dyżur dydaktyczny i konsultacje mgr. Michała Wojdały

Z powodu wyjazdu służbowego konsultacje mgr. Michała Wojdały w dniu 21 września br. odbędą się w godzinach 12:00-13:00.

 

Dyżur dydaktyczny z dnia 21 września br, z godziny 13:00 zostaje przeniesiony na 28 września br. na godz. 14:00.

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,53 MB (+3,530) - time