Ogłoszenia: Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie

Prawo międzynarodowe publiczne w wersji PBL – II rok, kierunek Prawo

Zajęcia z prawa międzynarodowego publicznego w wersji PBL (II rok Prawo) przypadające na dzień 11.10.2017 r., godz. 11.45-14.15 z powodu wyjazdu zostają przeniesione na dzień 27.10.2017 r., godz. 13.30-16.00, sala 215.

dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz – dyżur i konsultacje oraz zajęcia przypadające na dni 11-12.10. 2017 r.

Konsultacje przypadające na dzień 12.10.2017 r., godz. 9.00-10.00 z powodu wyjazdu zostają przeniesione na dzień 14.12.2017 r., godz. 13.00-14.00.

Dyżur przypadający na dzień 12.10.2017 r., godz. 12.00-13.00 z powodu wyjazdu zostaje przeniesiony na dzień 14.12.2017 r., godz. 14.00-15.00.

Odwołane ćwiczenia z PGP grup 6, 5 i 7 (III r., SSP) dnia 11 października

Szanowni Państwo,
 
ćwiczenia z PGP grup 6, 5 i 7 (III r., SSP) dnia 11 października są odwołane. Terminy odrobienia zajęć zostaną podane do wiadomości w późniejszym czasie.
 
Marzena Radziun

Odwołane wykłady z Prawa morskiego u dr Wiolety Baranowskiej-Zając w dniach 12 października 2017 r. i 19 października 2017 r. oraz terminy ich odpracowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w dniach 12 października 2017 r. i 19 października 2017 r. nie odbędą się wykłady z Prawa morskiego. Wykłady zostaną odpracowane w formule przedłużania każdego kolejnego wykładu o 15 minut, począwszy od dnia 26 października 2017 r. (12 pozostałych od tego terminu wykładów pomnożonych przez 15 minut daje łącznie 180 minut, co odpowiada czasowi trwania dwóch wykładów).

Z wyrazami szacunku,
Wioleta Baranowska-Zając

Odwołane dyżury dr Wiolety Baranowskiej-Zając w dniach 12 października 2017 r i 19 października 2017 r. oraz termin ich odpracowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w dniach 12 października 2017 r. i 19 października 2017 r. moje dyżury dydaktyczne zostają odwołane. Dyżury zostaną odpracowane w dniu 26 października 2017 r., w godzinach 13.00-15.00.

Z wyrazami szacunku,
Wioleta Baranowska-Zając

V r. - Zajęcia z Przestępczości nieletnich

Zaplanowane na dzień 11 października br. zajęcia z Przestępczości nieletnich nie odbędą się (z uwagi na wyjazd służbowy prowadzącego zajęcia). Informacja o terminie odrobienia zajęć zostanie podana do wiadomości w późniejszym czasie.

V r. - Zmiana sali konwersatoryjnej

W dniu 11 października br. zajęcia z Kryminalistyki wyjątkowo odbędą się w sali 118, ul. Narutowicza 17a.  

I r., gr. 1 i 2 - Zmiana w rozkładzie zajęć

Uwaga. Nastąpiła zmiana w rozkładzie zajęć. Aktualny rozkład zajęć dostępny jest na stronie Wydziału.

ćwiczenia z logiki prawniczej – grupy 7 i 8

Szanowni Studenci, z uwagi na obowiązkowe dla pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału szkolenie ćwiczenia z logiki prawniczej dla grup 7 i 8 w czwartek 12 października br. odbędą się w sali 7 (budynek przy al. Piastów 40b) o godz. 8:15. Będą to ćwiczenia organizacyjne i wspólne dla obu grup.

Z poważaniem

Karolina Gmerek

Zajęcia z katedry prawa karnego w dniu 12 października 2017 r.

 

Z uwagi na odbywająca się na naszym wydziale w dniu 12 października 2017 r. spotkanie dotyczące grantów z NCN uprzejmie informujemy, że zajęcia prowadzone przez adiunktów katedry w tym dniu w godzinach 13.00-17.00 nie odbędą się.

III r. gr. 4, 5, 7 - Ćwiczenia dla grup 4,5 i 7 z przedmiotu "Prawo cywilne - zobowiązania"

Ćwiczenia dla grup 4,5 i 7 z przedmiotu "Prawo cywilne - zobowiązania" rozpoczną się od dnia 8 listopada 2017 r.

Uwaga Studenci IV rok SSP (16/17) - egzamin z Postępowania cywilnego

Egzamin z Postępowania cywilnego dla osób posiadających zgodę Dziekana, odbędzie się w dniu 10.10.2017 r. o godz. 10.00 w sali 408 przy ul. Narutowicza.

Ćwiczenia z Prawa gospodarczego publicznego z mgr Marzeną Radziun z dnia 9 października br.

Ćwiczenia z PGP grup 2, 3, 1 w dniu 9 października br. zostają odwołane.

Informacja o odrobieniu zajęć zostanie podana do wiadomości w późniejszym czasie.

Seminaria prof. K. Flagi-Gieruszyńskiej

Na prośbę studentów w związku z wyjazdem służbowym dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US seminaria z dnia 5, 6 oraz 12 października października br. odbędą się w dniu 13 października  br.  o godz. 15.00 (po wszystkich ćwiczeniach na IV SSP).

II r. - odwołany wykład z Kultury języka polskiego

Wykład z Kultury języka polskiego w dniu 10 października br. zostaje odwołany. Termin odrobienia wykładu zostanie podany w późniejszym czasie.

Przełożony dyżur dydaktyczny i konsultacje dr hab. Krystyny Nizioł, prof. US

Z powodu  wyjazdu służbowego dyżur dydaktyczny i konsultacje dr hab. Krystyny Nizioł, prof. US w dniu 12 października 2017 r. zostają odwołane. Odbędą się w dniu 10 października br. : dyżur dydaktyczny w godz. 9.45-10.45, konsultacje w godz. 10.45-11.45.

Konsultacje i dyżur - mgr A. Ogonowska

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że dyżur i konsultacje w dniu 12.10.2017 r. nie odbędą się. Zapraszam 19.10.2017 r. w godz. 13.00-15.00.

Egzamin poprawkowy z prawa rzeczowego u dr K. Dadańskiej

Egzamin poprawkowy z prawa rzeczowego u dr K. Dadańskiej dla studentów prawa stacjonarnego i nietacjonarnego dbędzie się 16.10.2017r o godz.13.15 w sali 114 Al. Piastów.

Do egzaminu mogą przystąpić studenci którzy otrzymali zgodę Pani Prodziekan B. Kanarek.

Egzamin poprawkowy z Prawa konstytucyjnego u prof. J. Ciapały

Egzamin poprawkowy z Prawa konstytucyjnego u Pana prof. J. Ciapały odbędzie się 12.10.2017r o godz.8.15 w sali 217. Do egzaminu mogą przystąpić studenci którzy otrzymali zgodę Pani Prodziekan B. Kanarek.

Zmiana siedziby Sekcji ds. Stypendiów i Sprawozdawczości

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że od dnia 06.10.2017 r. nastąpi zmiana siedziby SEKCJI DS. STYPENDIÓW I SPRAWOZDAWCZOŚCI. 

Nową siedzibą Sekcji będzie: 
WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNY 
UL. WIELKOPOLSKA 15, 
POK. 28, 
30 70-451 SZCZECIN 
tel. 91 444 1099

Zmiana daty i godziny zajęć z Prawa ochrony konsumenta dla gr. 2 na V r. studiów na kierunku: prawo (studia stacjonarne jednolite magisterskie)

Zajęcia z Prawa ochrony konsumenta (gr. 2) z dr. hab. D. Wacinkiewiczem zaplanowane na dzień 05.10.2017 w godz. 18.45-20.15 odbędą się 14.11.2017 w godz. 18.45-20.15 (sala 218).

Zmiana daty i godziny zajęć z Prawa ochrony konsumenta dla gr. 1 na V r. studiów na kierunku: prawo (studia stacjonarne jednolite magisterskie)

Zajęcia z Prawa ochrony konsumenta (gr. 1) z dr. hab. D. Wacinkiewiczem zaplanowane na dzień 05.10.2017 w godz. 17.00-18.30 odbędą się 14.11.2017 w godz. 17.00-18.30 (sala 218).

Zmiana daty i godziny seminarium magisterskiego prof. D. Wacinkiewicza dla V r. studiów na kierunku: prawo (studia stacjonarne jednolite magisterskie)

Seminarium magisterskie dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowane na dzień 05.10.2017 w godz. 15.15-16.45 odbędzie się 17.10.2017 w godz. 18.45- 20.15 (sala 218).

Zmiana daty i godziny seminarium magisterskiego prof. D. Wacinkiewicza dla IV r. studiów na kierunku: prawo (studia stacjonarne jednolite magisterskie)

Seminarium magisterskie dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowane na dzień 05.10.2017 w godz. 13.30-15.00 odbędzie się 17.10.2017 w godz. 15.15-16.45 (sala 218).

Zmiana daty i godziny dyżuru dr hab. D. Wacinkiewicza

Dyżur dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowany na dzień 05.10.2017 w godz. 12.00-13.00 odbędzie się 17.10.2017 w godz. 16.45-17.45 (sala 315).

Dyżur i konsultacje dr A. Klich

Dyżur i konsultacje dr Aleksandry Klicha z dni 5 i 12 października 2017 r. zostaną odrobione odpowiednio w dniach 23 i 30 października 2017 r. (poniedziałki) w godzinach 12.00-14.00 w pok. 307.

Dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych pacjentów i konsumentów - dr A. Klich

Wykład Dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych pacjentów i konsumentów z dnia 5.10.2017 r. zostanie odrobiony w dniu 23.10.2017 r. (poniedziałek, godz. 15.15-17.45, s. 7).

Wykład Dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych pacjentów i konsumentów z dnia 12.10.2017 r. zostanie odrobiony w dniu 30.10.2017 r. (poniedziałek, godz. 15.15-17.45, s. 7).

 

Przełożone dyżur i konsultacje mgra M. Wojdały

Konsultacje i dyżur dydaktyczny mgr. Michała Wojdały z dnia 5 października br. zostają przeniesione na 9 października br. na godz. 17.00.


Seminaria prof. K. Flagi-Gieruszyńskiej

W związku z wyjazdem służbowym dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US seminaria z dnia 5 i 6 października br. odbędą się w dniu 10 października  br.  o godz. 12.00.

Konsultacje dydaktyczne dr Agnieszki Choduń w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że konsultacje dydaktyczne w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018 będą się odbywały w środy od 10:30 do 11:30 w pok. 202 (al. Piastów 40b)

Agnieszka Choduń

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,53 MB (+3,532) - time