Ogłoszenia: Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie

prawo cywilne zobowiązania - egzamin u u dra Słotwińskiego

Osoby z przedłużoną sesją egzaminacyjną z prawa cywilnego zobowiązań proszone są o stawiennictwo u dra Szymona Słotwińskiego w dniach:

1) 24.10.2017 r. (wtorek) o godz. 16 w sali 222

lub

2) 26.10.2017 r. (czwartek) o godz. 12 w sali 217

celem  zdania egzaminu.

Prawo finansowe - dr W. Bożek

Ćwiczenia z przedmiotu "Prawo finansowe" u dra W. Bożka w dniu  27.11.2017 nie obędą się. Zajęcia będą odrobione w terminach:
23 października 2017, godz. 15.00-16.30, sala 219 - grupa 1 SSP II rok
11 stycznia 2018, godz. 8.15-9.45, sala 201 - grupa 2 SSP II rok
18 stycznia 2018, godz. 8.15-9.45, sala 201 - grupa 3 SSP II rok
25 stycznia 2018, godz. 8.15-9.45, sala 201 - grupa 4 SSP II rok

ćwiczenia "Prawo gospodarcze publiczne" - mgr M. Radziun

ćwiczenia "Prawo gospodarcze publiczne" u mgr M. Radziun, które miały się odbyć 11-ego października będą odrobione 24-ego października w godzinach:
15.15-16.45 dla grupy 6 SSP
17.00-18.30 dla grupy 5 SSP
18.30-20.00 dla grupy 7 SSP
w sali 101

Zmiana daty i godziny dyżuru dr. hab. Wacinkiewicza

W związku z udziałem w konferencji naukowej dyżur  dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowany na dzień 19.10.2017  w godz. 12.00-13.00 odbędzie się 25.10.2017 w godz. 17.45-18.45 (sala 315)

Zmiana termin zajęć z grupą 5 i 6 II rok Prawo Unii Europejskiej z mgr E. Milczarek

Zmiana termin zajęć

Z grupą 5 IV roku Prawo Unii Europejskiej Studiów Stacjonarnych Prawniczych z dnia 27 października roku na dzień 24 października godzina 15.15 sala 121,

z grupą 6 IV Prawo Unii Europejskiej roku Studiów Stacjonarnych Prawniczych z dnia 27 października roku na dzień 30 października godzina 15.15 sala 121,

dyżur i konsultacje dra Kledzika w dniu 19.10.2017 r.

Szanowni Państwo, w dniu 19.10.2017 r. nie odbędą się dyżur i konsultacje.

Z poważaniem

dr Przemysław Kledzik

Odwołanie zajęć dra Kledzika w dniu 19.10.2017 r.

Szanowni Państwo, w dniu 19.10.2017 r. nie odbędą się wykłady z przedmiotów „Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne” dla III SSP. 

W niniejszym dniu nie odbędzie się także dyżur i konsultacje.

Z poważaniem

dr Przemysław Kledzik

Dyżur, konsultacje oraz seminarium dr hab. Ewy Gajdy, prof. US w dniu 19.10.2017 r.

Dyżur, konsultacje dydaktyczne oraz seminarium dla III r. SSA dr hab. Ewy Gajdy, prof. US, w dniu 19.10 nie odbędą się  w związku z wyjazdem konferencyjnym w dniach 19-20.10.2017 r.

III rok, grupy 2,3,1 - odrabianie ćwiczeń z PGP

Szanowni Państwo, zapraszam do odrobienia ćwiczeń z prawa gospodarczego publicznego dzisiaj w sali 101 w następujących godzinach: 15.15-16.45 grupa 2, 17.00-18.30 grupa 3, 18.30-20.00 grupa 1. Do zobaczenia.

IV SSP, gr. 3, 4, 5, 6 – zajęcia z mgr K. Ziemianin

Kolejne ćwiczenia grup 3, 4, 5 i 6 IV roku SSP z przedmiotu Postępowanie cywilne odbędą się 27 października br., a nie 20 października br.

III r. - Odwołane ćwiczenia mgr Dominiki Bonieckiej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż ćwiczenia w dniu 16.10.2017 roku nie odbędą się z powodu wyjazdu służbowego. Odpracowanie ćwiczeń nastąpi w późniejszym terminie.

Z wyrazami szacunku,

mgr Dominika Boniecka

Konsultacje i dyżur prof. K. Flagi-Gieruszyńskiej

W związku z wyjazdem służbowym dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US konsultacje i dyżur z 19 października br. odbędą się 17 października br. w godz. 10.00-12.00, a seminaria zaczną się o godz. 12.00.

Spotkanie dotyczące wyjazdu na studia lub praktykę w programie Erasmus+

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że dnia 19 października 2017 r. o godz. 13.30 w sali 101 odbędzie się spotkanie dotyczące wyjazdu na studia lub praktykę w programie Erasmus+.

Z wyrazami szacunku,

mgr Adrianna Ogonowska

Kwalifikacja na wyjazd na studia lub praktykę w programie Erasmus+

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że do dnia 23 października 2017 r. odbywa się składanie dokumentów w ramach dodatkowej kwalifikacji na wyjazd na studia lub praktykę w programie Erasmus+. Wymagane dokumenty (wniosek o zakwalifikowanie na wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+ wraz z wymaganymi załącznikami/wniosek o zakwalifikowanie na wyjazd na praktykę w ramach Programu Erasmus+ wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać osobiście u mgr A. Ogonowskiej (w czasie dyżurów lub konsultacji, p. 332).

Podstawowymi kryteriami kwalifikacji są wyniki w nauce (średnia minimalna wynosi 3,0) oraz znajomość języka, w którym prowadzone będą zajęcia na uczelni partnerskiej, co najmniej na poziomie określonym w umowie z uczelnią partnerską. Dodatkowo studenci mogą otrzymać 0,5 punktu za szczególne osiągnięcia, działalność na rzecz uczelni, etc. (należy to udokumentować). Znajomość języka obcego jest warunkiem koniecznym do zakwalifikowania do wyjazdu na studia, natomiast kryterium średniej ocen warunkuje przyznanie dofinansowania w przypadku ograniczonych środków przyznanych US z Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Jednocześnie uprzejmie proszę o podanie również następujących informacji:

- język obcy, w którym realizowane będą studia/praktyka,

- dziedzina akademicka, której dotyczy wyjazd.

Szczegółowe informacje i wskazówki dotyczące kryteriów kwalifikacji i wzorów wymaganych dokumentów są dostępne na stronie: http://www.dsm.usz.edu.pl/dlastudentow.

Z wyrazami szacunku,

mgr Adrianna Ogonowska

 

IV i V r. - Prawo handlowe – egzamin poprawkowy

Egzamin poprawkowy z Prawa handlowego dla studentów IV i V roku SSP oraz NSP, którzy mają zgodę Dziekana na przystąpienie do egzaminu, odbędzie się w dniu 23 października 2017 r. godz. 11:30, sala 217. 

Egzamin z Postępowania cywilnego z Prof. K. Flagą - Gieruszyńską

Egzamin z Postępowania cywilnego z Prof. K. Flagą - Gieruszyńską

dla studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, administracji,

odbędzie się dnia 20 października 2017 r. o godz. 12.00 w sali 215 ul. Narutowicza 17 A

Jest to ostateczny termin egzaminu.

Dodatkowy egzamin z Prawa rzymskiego, prof. E. Gajda

Dodatkowy termin egzaminu z przedmiotu Prawo rzymskie wyłącznie dla osób posiadających zgodę Dziekana na przystąpienie do ww. egzaminu odbędzie się 26 października 2017 r. od godz. 15.00, pok. 213.

Egzamin z teorii prawa 19.10.2017 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że egzamin z teorii prawa dla osób, które, ze względu na usprawiedliwioną nieobecność na egzaminie w sesji egzaminacyjnej, mają zgodę na przystąpienie do tego egzaminu co najmniej do 20.10.2017 r., odbędzie się 19 października 2017 r. o 10:00 w pok. 202 (al. Piastów 40b).

Z poważaniem

Agnieszka Choduń

Egzamin poprawkowy z prawa i postępowania podatkowego

Dnia 25 października 2017 r. (środa) odbędzie się egzamin poprawkowy z przedmiotów: prawo i postępowanie podatkowe oraz prawo podatkowe materialne – rozszerzone. Egzamin rozpocznie się o godz. 9.30 w sali 119 (budynek ul. G.Narutowicza). Do egzaminu mogą przystąpić wyłącznie studenci, którym przysługuje, zgodnie z Regulaminem studiów, termin poprawkowy.

II r. gr. 3 - Zmiana sali ćwiczeniowej

Od 19 października br. ćwiczenia z Prawa karnego będą się odbywały w sali 217, ul. Narutowicza 17a.  

Przełożenie dyżuru i konsultacji dr E. Koniuszewskiej

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że konsultacje oraz dyżur dydaktyczny z dnia 19.10.2017 r. przeniesione zostały na dzień 24.10. 2017 r. i odbędą się w godz. 9.00-11.00.

Ewa Koniuszewska

Seminarium magisterskie prof. A. Barczak

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że seminarium mgr w dniu 12.10.2017 r. nie odbędzie się. Zapraszam 16.10.2017 r. w godz. 11.30-14.30.

Dyzur SSP, SSA prof. A. Barczak

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że dyżur w dniu 12.10.2017 nie odbędzie się. Zapraszam 16 10.2017 r. w godz. 10.30-11.30.

Przełożenie zajęć prof. K. Święch-Kujawskiej

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że seminaria dyplomowe, magisterskie, konsultacje oraz dyżur dydaktyczny zostają przełożone z dnia 18.10.2017 na dzień 27.10. 2017 i odbędą się w godzinach wyznaczonych dla zajęć z dnia 18.10.2017, w pokoju 321.

Katarzyna Święch- Kujawska

III r. - Odwołane zajęcia dra Sz. Słotwińskiego w dniu 12.10.2017

W dniu 12 października br. wykład i ćwiczenia (gr 6) z przedmiotu Prawo cywilne zobowiązania prowadzone przez dra Szymona Słotwińskiego zostają odwołane.

Dyżur i konsultacje mgr Marzeny Radziun

Dyżur i konsultacje mgr Marzeny Radziun w dniu 12 października są odwołane.

SZKOLENIA BHP DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW I ROKU STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do odbycia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na
I roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich oraz dla uczestników studiów doktoranckich na Uniwersytecie Szczecińskim w pierwszym semestrze nauki.

UWAGA!!!

Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej.

 

Terminy:

  1. Część teoretyczna realizowana w formie kształcenia na odległość (e-learning)

od 6 listopada 2017 r. do 18 grudnia 2017 r.

  1. Część praktyczna realizowana jest na Wydziale nauk o Ziemi

od 15 listopada 2017 r. do 30 stycznia 2018 r.*

UWAGA! Warunkiem przystąpienia do części praktycznej jest zaliczenie szkolenia teoretycznego.

 

Szczegóły na stronie: http://uce.usz.edu.pl/szkolenia-dla-studentow/

 

 

Informacji w sprawach merytorycznych udziela:

mgr Mariusz Sikora, wykładowca.

Uniwersyteckie Centrum Edukacji, ul. Wawrzyniaka 15

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dyżur: czwartek 12.15-13.00 ( pok. nr 208).

Do dnia 25 października mgr Mariusz Sikora jest nieosiągalny.

 

II r. - mgr Karolina Słotwińska - przełożenie terminu zajęć z przedmiotu prawo międzynarodowe publiczne w wersji pbl

W związku z wyjazdem zajęcia z przedmiotu prawo międzynarodowe publiczne w wersji problem-based learing odbywające się w dniu 13 października 2017 r. zostają przełożone na dzień 20 października 2017 r. (godz. 11:45 -13:15).

I r. - Zmiana godziny rozpoczęcia wykładu z Prawa rzymskiego

Wykład z Prawa rzymskiego będzie się rozpoczynał o godz. 8.00.

Dyżur i konsultacje mgr Karoliny Ziemianin

Dużur i konsultacje mgr Karoliny Ziemianin z dnia 12 października 2017 r. zostają przełożone na dzień 16 października br. na godz. 11.00-13.00.

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,54 MB (+3,538) - time