Ogłoszenia: Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne

konsultacje i dyżur dr hab. K. Flagi-Gieruszyńskiej prof. US (2)

W związku z posiedzeniem Senatu w dniu 26 października br., konsultacje i dyżur dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US odbędą się w środę 25 października br. w godz. 11.30-13.30, natomiast seminaria odbędą się 26 października o 16.00. 

Zajęcia, dyżury oraz konsultacje Katarzyny Święch- Kujawskiej odbywające się w dniach 25-27. 10. 2017 zostają odwołane z powodu choroby.

Uprzejmie informuję, że wszystkie zajęcia, dyżury oraz konsultacje Katarzyny Święch- Kujawskiej odbywające się w dniach 25-27. 10. 2017 zostają odwołane z powodu choroby.

z poważaniem 
Katarzyna Święch - Kujawska

Zmiana daty i godziny dyżuru dr. hab. Wacinkiewicza

W związku z udziałem w konferencji naukowej dyżur  dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowany na dzień 19.10.2017  w godz. 12.00-13.00 odbędzie się 25.10.2017 w godz. 17.45-18.45 (sala 315)

Odwołanie zajęć - dr Kledzik - 19.10.2017

Szanowni Państwo, w dniu 19.10.2017 r. nie odbędą się wykłady z przedmiotów  

„Postępowanie przed organami administracji publicznej oraz postępowanie egzekucyjne w administracji” dla II SE-P II Stopnia.  W niniejszym dniu nie odbędzie się także dyżur i konsultacje.

Z poważaniem

dr Przemysław Kledzik

Konsultacje i dyżur prof. K. Flagi-Gieruszyńskiej

W związku z wyjazdem służbowym dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US konsultacje i dyżur z 19 października br. odbędą się 17 października br. w godz. 10.00-12.00, a seminaria zaczną się o godz. 12.00.

Spotkanie dotyczące wyjazdu na studia lub praktykę w programie Erasmus+

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że dnia 19 października 2017 r. o godz. 13.30 w sali 101 odbędzie się spotkanie dotyczące wyjazdu na studia lub praktykę w programie Erasmus+.

Z wyrazami szacunku,

mgr Adrianna Ogonowska

 

Kwalifikacja na wyjazd na studia lub praktykę w programie Erasmus+

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że do dnia 23 października 2017 r. odbywa się składanie dokumentów w ramach dodatkowej kwalifikacji na wyjazd na studia lub praktykę w programie Erasmus+. Wymagane dokumenty (wniosek o zakwalifikowanie na wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+ wraz z wymaganymi załącznikami/wniosek o zakwalifikowanie na wyjazd na praktykę w ramach Programu Erasmus+ wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać osobiście u mgr A. Ogonowskiej (w czasie dyżurów lub konsultacji, p. 332).

Podstawowymi kryteriami kwalifikacji są wyniki w nauce (średnia minimalna wynosi 3,0) oraz znajomość języka, w którym prowadzone będą zajęcia na uczelni partnerskiej, co najmniej na poziomie określonym w umowie z uczelnią partnerską. Dodatkowo studenci mogą otrzymać 0,5 punktu za szczególne osiągnięcia, działalność na rzecz uczelni, etc. (należy to udokumentować). Znajomość języka obcego jest warunkiem koniecznym do zakwalifikowania do wyjazdu na studia, natomiast kryterium średniej ocen warunkuje przyznanie dofinansowania w przypadku ograniczonych środków przyznanych US z Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Jednocześnie uprzejmie proszę o podanie również następujących informacji:

- język obcy, w którym realizowane będą studia/praktyka,

- dziedzina akademicka, której dotyczy wyjazd.

Szczegółowe informacje i wskazówki dotyczące kryteriów kwalifikacji i wzorów wymaganych dokumentów są dostępne na stronie: http://www.dsm.usz.edu.pl/dlastudentow.

Z wyrazami szacunku,

mgr Adrianna Ogonowska

 

Egzamin poprawkowy z prawa i postępowania podatkowego

Dnia 25 października 2017 r. (środa) odbędzie się egzamin poprawkowy z przedmiotów: prawo i postępowanie podatkowe oraz prawo podatkowe materialne – rozszerzone. Egzamin rozpocznie się o godz. 9.30 w sali 119 (budynek ul. G.Narutowicza). Do egzaminu mogą przystąpić wyłącznie studenci, którym przysługuje, zgodnie z Regulaminem studiów, termin poprawkowy.

Przełożenie zajęć prof. K. Święch-Kujawskiej

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że seminaria dyplomowe, magisterskie, konsultacje oraz dyżur dydaktyczny zostają przełożone z dnia 18.10.2017 na dzień 27.10. 2017 i odbędą się w godzinach wyznaczonych dla zajęć z dnia 18.10.2017, w pokoju 321.

Katarzyna Święch- Kujawska

Dyżur i konsultacje mgr Marzeny Radziun

Dyżur i konsultacje mgr Marzeny Radziun w dniu 12 października są odwołane.

SZKOLENIA BHP DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW I ROKU STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do odbycia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na
I roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich oraz dla uczestników studiów doktoranckich na Uniwersytecie Szczecińskim w pierwszym semestrze nauki.

UWAGA!!!

Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej.

 

Terminy:

 1. Część teoretyczna realizowana w formie kształcenia na odległość (e-learning)

od 6 listopada 2017 r. do 18 grudnia 2017 r.

 1. Część praktyczna realizowana jest na Wydziale nauk o Ziemi

od 15 listopada 2017 r. do 30 stycznia 2018 r.*

UWAGA! Warunkiem przystąpienia do części praktycznej jest zaliczenie szkolenia teoretycznego.

 

Szczegóły na stronie: http://uce.usz.edu.pl/szkolenia-dla-studentow/

 

Informacji w sprawach merytorycznych udziela:

mgr Mariusz Sikora, wykładowca.

Uniwersyteckie Centrum Edukacji, ul. Wawrzyniaka 15

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dyżur: czwartek 12.15-13.00 ( pok. nr 208).

Do dnia 25 października mgr Mariusz Sikora jest nieosiągalny.

 

Dyżur i konsultacje mgr Karoliny Ziemianin

Dużur i konsultacje mgr Karoliny Ziemianin z dnia 12 października 2017 r. zostają przełożone na dzień 16 października br. na godz. 11.00-13.00.

dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz – dyżur i konsultacje oraz zajęcia przypadające na dni 11-12.10. 2017 r.

Konsultacje przypadające na dzień 12.10.2017 r., godz. 9.00-10.00 z powodu wyjazdu zostają przeniesione na dzień 14.12.2017 r., godz. 13.00-14.00.

Dyżur przypadający na dzień 12.10.2017 r., godz. 12.00-13.00 z powodu wyjazdu zostaje przeniesiony na dzień 14.12.2017 r., godz. 14.00-15.00.

I r. - Zapisy na specjalności

I rok – studia stacjonarne II stopnia

Kierunek: Ekonomiczno-prawny

Zapisy na specjalności.

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 12 do 15 października 2017 r.  zostaną uruchomione (poprzez e-dziekanat) zapisy na specjalności.

Czytaj więcej...

Przełożony dyżur dydaktyczny i konsultacje dr hab. Krystyny Nizioł, prof. US

Z powodu  wyjazdu służbowego dyżur dydaktyczny i konsultacje dr hab. Krystyny Nizioł, prof. US w dniu 12 października 2017 r. zostają odwołane. Odbędą się w dniu 10 października br. : dyżur dydaktyczny w godz. 9.45-10.45, konsultacje w godz. 10.45-11.45.

Egzamin poprawkowy z Orzecznictwa Sądów Polskich i Trybunału sprawiedliwości

Egzamin poprawkowy u Pana prof. J. Ciapały z Orzecznictwa sądów polskich i Trybunału Sprawiedliwości odbędzie się 12.10.2017r o godz.8.15 w sali 217.

Do egzaminu mogą przystąpić studenci którzy otrzymali zgodę Pani Prodziekan B. Kanarek.

Zmiana siedziby Sekcji ds. Stypendiów i Sprawozdawczości

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że od dnia 06.10.2017 r. nastąpi zmiana siedziby SEKCJI DS. STYPENDIÓW I SPRAWOZDAWCZOŚCI. 

Nową siedzibą Sekcji będzie: 
WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNY 
UL. WIELKOPOLSKA 15, 
POK. 28, 
30 70-451 SZCZECIN 
tel. 91 444 1099

Zmiana daty i godziny dyżuru dr hab. D. Wacinkiewicza

Dyżur dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowany na dzień 05.10.2017 w godz. 12.00-13.00 odbędzie się 17.10.2017 w godz. 16.45-17.45 (sala 315).

Dyżur i konsultacje dr A. Klich

Dyżur i konsultacje dr Aleksandry Klicha z dni 5 i 12 października 2017 r. zostaną odrobione odpowiednio w dniach 23 i 30 października 2017 r. (poniedziałki) w godzinach 12.00-14.00 w pok. 307.

seminaria - prof. zw. dr hab. J. Sługocki

Pierwsze seminaria dla studentów odbędą się w najbliższy czwartek (5.10.2017) zgodnie z rozkładem zajęć dla poszczególnych kierunków.

Informacja o dyżurach prof. Marka Górskiego

Dyżur prof. dra hab. Marka Górskiego będzie odbywał się w rektoracie (Al. Jana Pawła II 22a), p. 8, w czwartki około godz. 12-13 (proszę o telefoniczne skonsultowanie możliwości spotkania – tel. 914441155)

Zmiana godzin dyżuru prodziekańskiego dr B. Kanarek

Dyżur prodziekański dr Beaty Kanarek odbywać się będzie w środy w godzinach 10:00–11:00, pok. 111.

konsultacje i dyżur dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US

W związku z wyjazdem służbowym dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US konsultacje i dyżur z 5 października br. odbędą się 3 października br. o godz. 11.30.
 

Dyżury i konsultacje dra Łukasza Dubińskiego

Dyżury i konsultacje dra Łukasza Dubińskiego rozpoczynają się od 19 października 2017 roku.

Dyżury odbywają się w godzinach – 12.00-13.00 w czwartki.

Konsultacje dydaktyczne odbywają się w godzinach – 08.50-09.50 w czwartki.

Zmiana daty i godzin dyżuru dr. hab. D. Wacinkiewicza

Dyżur  dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowany na dzień 02.10.2017  w godz. 15.30-18.30 odbędzie się 09.10.2017 w godz. 15.30-18.30.

Testy poziomujące z języków obcych dla I roku rocznika 2017/2018

Informacja dla studentów 1. roku studiów STACJONARNYCH
licencjackich i jednolitych magisterskich

 1. Nauczanie języków obcych w US odbywa się zgodnie z zarządzeniem Rektora US nr 48/2013
  z dnia 25 czerwca 2013 r.
 2. Nauka języka obcego w ramach lektoratów w US rozpoczyna się od drugiego roku studiów
  i prowadzona jest od poziomu B1 do poziomu B2 dla studiów pierwszego stopnia i od poziomu B1 do poziomu B2+ dla jednolitych studiów magisterskich.
 3. Zgodnie z § 2 pkt. 4 zarządzenia, każdy nowoprzyjęty student ma obowiązek przystąpić do
  30 października do testu poziomującego
  , który określa czy student zna język (wykazany na świadectwie maturalnym) na poziomie B1.

  Czytaj więcej...

Umowy dla studentów I roku o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne oraz wydawane dokumenty na studiach stacjonarnych II stopnia

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia (kierunek: Administracja oraz Ekonomiczno-prawny) zobowiązani są do zgłoszenia się w dniu 05.10.2017r.  (czwartek) w godzinach 10.00-12.00 do Sekcji Organizacyjno-Finansowej (pok.8) w celu podpisania umowy.

I r. - Informacja o utworzeniu grupy ćwiczeniowej

Informujemy, że utworzyła się tylko jedna grupa ćwiczeniowa:
Grupa 1     Podgrupa  laboratoryjna 1 A

Zmiana daty i godzin dyżuru dra hab. Daniela Wacinkiewicza

Dyżur dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowany na dzień 28.09.2017 w godz. 12.00-13.00 oraz 15.00-17.00 odbędzie się 02.10.2017 w godz. 15.30-18.30.

Odwołane dyżur i konsultacje dr K. Dadańskiej

Z powodu choroby dyżur i konsultacje dr Katarzyny Dadańskiej w dniu 28.09.2017 r. zostają odwołane.

Zajęcia zostaną odrobione w dniu 02.10.2017 r. w godz. 12.00-14.00.

 

 

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,55 MB (+3,546) - time