Ogłoszenia: Administracja II stopnia – studia stacjonarne

Zmiana daty i godziny dyżuru dr. hab. Wacinkiewicza

W związku z udziałem w konferencji naukowej dyżur  dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowany na dzień 19.10.2017  w godz. 12.00-13.00 odbędzie się 25.10.2017 w godz. 17.45-18.45 (sala 315)

seminaria - dr hab. prof. US Małgorzata Ofiarska

Seminarium dyplomowe dr hab. prof. US Małgorzaty Ofiarskiej dla studentów III roku SSA II stopnia w dniu 18 października br. odbędzie się w godzinach 14.30-16.00

dyżur i konsultacje dra Kledzika w dniu 19.10.2017 r.

Szanowni Państwo, w dniu 19.10.2017 r. nie odbędą się dyżur i konsultacje.

Z poważaniem

dr Przemysław Kledzik

Konsultacje i dyżur prof. K. Flagi-Gieruszyńskiej

W związku z wyjazdem służbowym dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US konsultacje i dyżur z 19 października br. odbędą się 17 października br. w godz. 10.00-12.00, a seminaria zaczną się o godz. 12.00.

Spotkanie dotyczące wyjazdu na studia lub praktykę w programie Erasmus+

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że dnia 19 października 2017 r. o godz. 13.30 w sali 101 odbędzie się spotkanie dotyczące wyjazdu na studia lub praktykę w programie Erasmus+.

Z wyrazami szacunku,

mgr Adrianna Ogonowska

Kwalifikacja na wyjazd na studia lub praktykę w programie Erasmus+

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że do dnia 23 października 2017 r. odbywa się składanie dokumentów w ramach dodatkowej kwalifikacji na wyjazd na studia lub praktykę w programie Erasmus+. Wymagane dokumenty (wniosek o zakwalifikowanie na wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+ wraz z wymaganymi załącznikami/wniosek o zakwalifikowanie na wyjazd na praktykę w ramach Programu Erasmus+ wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać osobiście u mgr A. Ogonowskiej (w czasie dyżurów lub konsultacji, p. 332).

Podstawowymi kryteriami kwalifikacji są wyniki w nauce (średnia minimalna wynosi 3,0) oraz znajomość języka, w którym prowadzone będą zajęcia na uczelni partnerskiej, co najmniej na poziomie określonym w umowie z uczelnią partnerską. Dodatkowo studenci mogą otrzymać 0,5 punktu za szczególne osiągnięcia, działalność na rzecz uczelni, etc. (należy to udokumentować). Znajomość języka obcego jest warunkiem koniecznym do zakwalifikowania do wyjazdu na studia, natomiast kryterium średniej ocen warunkuje przyznanie dofinansowania w przypadku ograniczonych środków przyznanych US z Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Jednocześnie uprzejmie proszę o podanie również następujących informacji:

- język obcy, w którym realizowane będą studia/praktyka,

- dziedzina akademicka, której dotyczy wyjazd.

Szczegółowe informacje i wskazówki dotyczące kryteriów kwalifikacji i wzorów wymaganych dokumentów są dostępne na stronie: http://www.dsm.usz.edu.pl/dlastudentow.

Z wyrazami szacunku,

mgr Adrianna Ogonowska

 

Egzamin z Postępowania cywilnego z Prof. K. Flagą - Gieruszyńską

Egzamin z Postępowania cywilnego z Prof. K. Flagą - Gieruszyńską

dla studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, administracji,

odbędzie się dnia 20 października 2017 r. o godz. 12.00 w sali 215 ul. Narutowicza 17 A

Jest to ostateczny termin egzaminu.

Przełożenie dyżuru i konsultacji dr E. Koniuszewskiej

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że konsultacje oraz dyżur dydaktyczny z dnia 19.10.2017 r. przeniesione zostały na dzień 24.10. 2017 r. i odbędą się w godz. 9.00-11.00.

Ewa Koniuszewska

Przełożenie zajęć prof. K. Święch-Kujawskiej

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że seminaria dyplomowe, magisterskie, konsultacje oraz dyżur dydaktyczny zostają przełożone z dnia 18.10.2017 na dzień 27.10. 2017 i odbędą się w godzinach wyznaczonych dla zajęć z dnia 18.10.2017, w pokoju 321.

Katarzyna Święch- Kujawska

Dyżur i konsultacje mgr Marzeny Radziun

Dyżur i konsultacje mgr Marzeny Radziun w dniu 12 października są odwołane.

SZKOLENIA BHP DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW I ROKU STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do odbycia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na
I roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich oraz dla uczestników studiów doktoranckich na Uniwersytecie Szczecińskim w pierwszym semestrze nauki.

UWAGA!!!

Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej.

 

Terminy:

  1. Część teoretyczna realizowana w formie kształcenia na odległość (e-learning)

od 6 listopada 2017 r. do 18 grudnia 2017 r.

  1. Część praktyczna realizowana jest na Wydziale nauk o Ziemi

od 15 listopada 2017 r. do 30 stycznia 2018 r.*

UWAGA! Warunkiem przystąpienia do części praktycznej jest zaliczenie szkolenia teoretycznego.

 

Szczegóły na stronie: http://uce.usz.edu.pl/szkolenia-dla-studentow/

 

Informacji w sprawach merytorycznych udziela:

mgr Mariusz Sikora, wykładowca.

Uniwersyteckie Centrum Edukacji, ul. Wawrzyniaka 15

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dyżur: czwartek 12.15-13.00 ( pok. nr 208).

Do dnia 25 października mgr Mariusz Sikora jest nieosiągalny.

 

II rok, gr. 2 - pierwsze zajęcia z przedmiotu: Organizacja zarządzania sprawami bezpieczeństwa publicznego - mgr Dominika Skoczylas

Pierwsze zajęcia z przedmiotu: Organizacja zarządzania sprawami bezpieczeństwa publicznego dla grupy 2 (Administracja II°, II rok),odbędą się 19.10.2017 r.

Dyżur i konsultacje mgr Karoliny Ziemianin

Dużur i konsultacje mgr Karoliny Ziemianin z dnia 12 października 2017 r. zostają przełożone na dzień 16 października br. na godz. 11.00-13.00.

Prawo międzynarodowe publiczne – wykład I rok, kierunek Administracja II stopnia

Wykład z prawa międzynarodowego publicznego (I rok Administracja II stopnia) przypadający na dzień 12.10.2017 r., godz. 10.00-11.30 z powodu wyjazdu zostaje przeniesiony na dzień 28.11.2017 r., godz. 14.30-16.00, sala 215.

dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz – dyżur i konsultacje oraz zajęcia przypadające na dni 11-12.10. 2017 r.

Konsultacje przypadające na dzień 12.10.2017 r., godz. 9.00-10.00 z powodu wyjazdu zostają przeniesione na dzień 14.12.2017 r., godz. 13.00-14.00.

Dyżur przypadający na dzień 12.10.2017 r., godz. 12.00-13.00 z powodu wyjazdu zostaje przeniesiony na dzień 14.12.2017 r., godz. 14.00-15.00.

I r. - Zapisy na specjalności

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 12 do 15 października 2017 r.  zostaną uruchomione (poprzez e-dziekanat) zapisy na specjalności.

Czytaj więcej...

I r. - Zapisy na seminaria magisterskie

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 12 do 15 października 2017 r.  zostaną uruchomione (poprzez e-dziekanat) zapisy na seminaria dyplomowe, realizowane na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2017/2018.

Zapisy rozpoczną się 12 października o godzinie 0.00 i zakończą 15 października o godzinie 23.59.

Czytaj więcej...

I r. - Zmiana w rozkładzie zajęć

Uwaga. Nastąpiła zmiana w rozkładzie zajęć dla I r. kierunku Administracja II stopnia.
Zmieniona została sala wykładowa z przedmiotu Ustrój administracyjny starożytnego Rzymu. Rozkład został też uzupełniony o datę pierwszego wykładu z tego przedmiotu (19 października br.).

Zapisy na przedmiot do wyboru

Zapisy na przedmiot do wyboru

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 11 do 15 października 2017 r. zostaną uruchomione (poprzez e-dziekanat) zapisy na przedmiot do wyboru w języku obcym, realizowany na pierwszym roku studiów w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018:

  1. Eastern catholic church law

Warunkiem uruchomienia przedmiotu w języku obcym jest wybranie go przez co najmniej 30 studentów.

Zapisy rozpoczną się 11 października o godzinie 0.00 i zakończą 15 października o godzinie 23.59.

Zajęcia z katedry prawa karnego w dniu 12 października 2017 r.

 

Z uwagi na odbywająca się na naszym wydziale w dniu 12 października 2017 r. spotkanie dotyczące grantów z NCN uprzejmie informujemy, że zajęcia prowadzone przez adiunktów katedry w tym dniu w godzinach 13.00-17.00 nie odbędą się.

II r. - Wykład z przedmiotu Ochrona praw człowieka.

Najbliższy wykład z przedmiotu Ochrona praw człowieka odbędzie się 18 października br.  

Seminaria prof. K. Flagi-Gieruszyńskiej

Na prośbę studentów w związku z wyjazdem służbowym dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US seminaria z dnia 5, 6 oraz 12 października października br. odbędą się w dniu 13 października  br.  o godz. 15.00 (po wszystkich ćwiczeniach na IV SSP).

I r. - Wykłady i ćwiczenia w dniu 11 października br.

Wykład z Prawa gospodarczego publicznego w dniu 11 października br. wyjątkowo odbędzie się w sali 215, ul. Narutowicza 17a. Natomiast wykłady z przedmiotów Zasady ustroju konstytucyjnego państwa, Historii administracji i myśli ustrojowo administracyjnej oraz ćwiczenia z Prawa gospodarczego publicznego odbędą się dopiero 18 października br.  

II r. - Ćwiczenia z Wykładni i stosowania prawa

Nastąpiła zmiana w rozkładzie zajęć dla II r. studiów. Pierwsze ćwiczenia z Wykładni i stosowania prawa odbędą się 24 października br.

seminarium magisterskie dr hab. Krystyny Nizioł, prof. US w dniu 12 października br.

II SSA II stopnia 

 

Z powodu wyjazdu służbowego seminarium magisterskie dr hab. Krystyny Nizioł, prof. US w dniu 12 października br. nie odbędzie się. Seminaria dyplomowe w dniach 19, 26 października br. rozpoczną się o godz. 16.15.

Przełożony dyżur dydaktyczny i konsultacje dr hab. Krystyny Nizioł, prof. US

Z powodu  wyjazdu służbowego dyżur dydaktyczny i konsultacje dr hab. Krystyny Nizioł, prof. US w dniu 12 października 2017 r. zostają odwołane. Odbędą się w dniu 10 października br. : dyżur dydaktyczny w godz. 9.45-10.45, konsultacje w godz. 10.45-11.45.

Konsultacje i dyżur - mgr A. Ogonowska

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że dyżur i konsultacje w dniu 12.10.2017 r. nie odbędą się. Zapraszam 19.10.2017 r. w godz. 13.00-15.00.

Zmiana siedziby Sekcji ds. Stypendiów i Sprawozdawczości

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że od dnia 06.10.2017 r. nastąpi zmiana siedziby SEKCJI DS. STYPENDIÓW I SPRAWOZDAWCZOŚCI. 

Nową siedzibą Sekcji będzie: 
WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNY 
UL. WIELKOPOLSKA 15, 
POK. 28, 
30 70-451 SZCZECIN 
tel. 91 444 1099

dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz – dyżur i konsultacje oraz zajęcia przypadające na dzień 5.10. 2017 r.

Konsultacje przypadające na dzień 5.10.2017 r., godz. 9.00-10.00 z powodu wyjazdu zostają przeniesione na dzień 30.11.2017 r., godz. 13.00-14.00.

Dyżur przypadający na dzień 5.10.2017 r., godz. 12.00-13.00 z powodu wyjazdu zostaje przeniesiony na dzień 30.11.2017 r., godz. 14.00-15.00.

Wykład z prawa międzynarodowego publicznego (I rok Administracja II stopnia) przypadający na dzień 5.10.2017 r., godz. 10.00-11.30 z powodu wyjazdu zostaje przeniesiony na dzień 21.11.2017 r., godz. 14.30-16.00, sala 215.

Zmiana daty i godziny dyżuru dr hab. D. Wacinkiewicza

Dyżur dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowany na dzień 05.10.2017 w godz. 12.00-13.00 odbędzie się 17.10.2017 w godz. 16.45-17.45 (sala 315).

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,54 MB (+3,543) - time