Ogłoszenia: Administracja II stopnia – studia stacjonarne

Dyżur i konsultacje dr Magdaleny Michalak

Dyżur dr Magdaleny Michalak w dniu 15.10.2015 r. odbędzie się w godzinach 12.30-13.30, konsultacje dydaktyczne w godzinach 13.30-14.30.

I r. - Dodatkowy termin zapisów na specjalności

Uprzejmie informujemy, że w wyniku zapisów na specjalności, w roku akademickim  2015/2016 na I roku Administracji drugiego stopnia utworzyła się jedna specjalność: Administracja samorządowa (zapisanych 30 osób).  Na specjalność Administracja bezpieczeństwa publicznego zapisało się 15 osób – brakuje 5 osób do wymaganej minimalnej liczby uczestników dla uruchomienia tej specjalności. Na pozostałe specjalności zapisało się mniej niż po 10 osób.

 

W związku z powyższym w dniach od 12 do 14 października  2015 r.  zostanie uruchomiony (poprzez e-dziekanat) dodatkowy termin zapisów na specjalności.

 

Studenci  będą wybierać jedną spośród dwóch niżej wymienionych specjalności:

1) Administracja samorządowa

2) Administracja bezpieczeństwa publicznego.

 

Zapisy rozstrzygną o tym, czy:

1) utworzy się druga specjalność tj. Administracja bezpieczeństwa publicznego,

2) na Administracji samorządowej będzie jedna czy dwie grupy ćwiczeniowe.

 

Dodatkowe zapisy zaczynają się 12 X 2015 r. o godzinie 0.00 i  kończą 14 X 2015 r. godzinie 23.59.

 

W zapisach w dodatkowym terminie mogą wziąć udział wyłącznie te osoby, które jeszcze nie wybrały specjalności oraz te, które zapisały się na inne specjalności niż Administracja samorządowa i Administracja bezpieczeństwa publicznego.

 

Studenci, którzy w pierwszym terminie dokonali już zapisu na specjalność Administracja samorządowa  oraz Administracja bezpieczeństwa publicznego nie mogą brać udziału w zapisach, ani dokonywać zmiany specjalności. Zapisy tych studentów są dla nich wiążące.

Seminaria magisterskie z prof. A.Monarchą-Matlak

Seminaria magisterskie z prof. A.Monarcha-Matlak będą się odbywały w czwartki w godz. 8.00-9.30.

Terminy konsultacji pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych WPiA

Lp.

Tytuł / stopień naukowy

Nazwisko i Imię

Terminy konsultacji

1

dr hab. prof. US

KUNIEWICZ ZBIGNIEW

 

2

prof. zw. dr hab.

SMYCZYŃSKI TADEUSZ

 

3

prof. zw. dr hab.

ZIEMIANIN BRONISŁAW

czwartek, godz. 13.00 - 14.00, pok. 203

4

dr hab. prof. US

ANDRZEJEWSKI MAREK

piątki w zjazdy wykładowe Prawa: 2 X, 16 X, 6 XI, 20 XI, 4 XII, 18 XII 2015, 8 I, 22 I 2016, godz. 11.00 - 12.00, pok. 301

5

dr hab. prof. US

JANIAK ANDRZEJ

piątek, godz. 11.00 - 12.00, pok. 202

6

dr hab. prof. US

SOKOŁOWSKA DOROTA

 

7

dr

DADAŃSKA KATARZYNA

konsultacje: czwartek, godz. 13.00 - 14.00, pok. 111

dyżur prodziekański: wtorek godz. 10.00 - 11.00, pok. 111

8

dr

KATNER PRZEMYSŁAW

czwartek, godz. 11.30 - 12.00, 13.00 - 13.30, pok. 205

9

dr

MYCKO-KATNER IZABELA

czwartek, godz. 11.30 - 12.00, 13.00 - 13.30, pok. 205

10

dr

SZYJEWSKA-BAGIŃSKA JOANNA

środa, godz. 13.00 - 13.30 oraz czwartek, godz. 13.00 - 13.30, pok. 102

11

mgr

KUBASIK KRZYSZTOF

czwartek, godz. 14.45 - 15.45, pok. 105

12

mgr

MALINOWSKA-WOŹNIAK KATARZYNA

środa, godz. 13.15 - 14.15, pok. 104

13

mgr

SŁOTWIŃSKI SZYMON

czwartek, godz. 11.00 - 12.00, pok. 105

14

mgr

TOMCZYK ADRIANA

czwartek, godz. 11.00 - 12.00, pok. 102

 

 

 

 

15

prof. zw. dr hab.

OFIARSKI ZBIGNIEW

środa, godz. 12.00 - 13.00, pok. 318

16

dr

BOŻEK WOJCIECH

czwartek, godz. 14.45 - 15.45, pok. 333

17

dr

KOWALEWSKA EWA

czwartek, godz. 113.00 - 14.00, pok. 333

18

mgr

MAŃCZYK PAWEŁ

czwartek, godz. 11.00 - 12.00, pok. 333

 

 

 

 

19

dr hab. prof. US

MOLSKI RAJMUND

wtorek, godz. 13.30 - 14.30, pok. 313

piątki w zjazdy wykładowe Prawa (2 X, 16 X, 6 XI, 20 XI, 4 XII, 18 XII 2015, 8 I, 22 I 2016), godz. 14.00 - 15.00, pok. 313

20

dr hab.

NIZIOŁ KRYSTYNA

czwartek, godz. 13.00 - 14.00, pok. 322

21

dr

WACINKIEWICZ DANIEL

czwartek, godz. 11.00 - 12.00, pok. 315

22

mgr

RADZIUN MARZENA

czwartek, godz. 13.00 - 14.00, pok. 314

 

 

 

 

23

prof. zw. dr hab.

SŁUGOCKI JANUSZ

 

24

dr hab. prof. US

MONARCHA-MATLAK ALEKSANDRA

czwartek, godz. 9.00 - 10.00, pok. 328

25

dr

BANASZKIEWICZ ADAM

 

26

dr

DUBIŃSKI ŁUKASZ

czwartek: 1 X, 15 X, 29 X, 19 XI, 26 XI, 10 XII 2015, 7 I, 28 I, 4 II, 11 II 2016, godz. 13.00 - 14.00, sala 330

wtorek: 6 X, 20 X, 3 XI, 10 XI, 1 XII, 15 XII 2015, 12 I i 19 I 2016), godz. 9.00 - 10.00, sala 330

27

dr

KLEDZIK PRZEMYSŁAW

czwartek, godz. 18.30 - 19.30, pok. 329

28

dr

MICHALAK MAGDALENA

czwartek, godz. 9.00 - 10.00, pok. 330

29

mgr

ZDYB PRZEMYSŁAW

czwartek, godz. 11.30 - 12.00 i 13.00 - 13.30, pok. 329

 

 

 

 

30

dr hab. prof. US

POHL ŁUKASZ

w dniach wykładu z Prawa karnego na II roku SSP: czwartek 1 X, 15 X, 29 X, 12 XI, 26 XI, 10 XII 2015, 7 I, 21 I 2016, godz. 13.00 - 14.00, pok. 304A

31

ks.dr - st.wykł

HARASIMIAK GRZEGORZ

czwartek, godz. 13.00 - 14.00, pok. 306

32

dr

KOWALEWSKA-ŁUKUĆ MAGDALENA

piątek, godz. 11.00 - 12.00, pok. 304B

33

dr

NAWROCKI MARIUSZ

poniedziałek, godz. 17.30 - 18.30, pok. 304B

dodatkowe terminy dla studentów studiów niestacj.: 17 X 2015, godz. 10.30-11.30; 7 XI 2015 godz. 11.30-12.30; 21 XI 2015 godz. 10.30-11.30; 5 XII 2015 godz. 11.30-12.30; 19 XII 2015 godz. 10.30-11.30; 9 I 2016 godz. 11.30-12.30; 23 I 2016 godz. 10.30-11.30, pok. 304B

34

mgr

BURDZIAK KONRAD

piątek, godz. 12.00 - 13.00, pok. 304B

 

 

 

 

35

prof. zw. dr hab.

BAŁABAN ANDRZEJ

czwartek, godz. 11.00 - 12.00, pok. 401

36

dr hab. prof. US

CIAPAŁA JERZY

czwarek, godz. 11.30 - 12.00 i 13.00 - 13.30, pok. 402

37

dr hab. prof. US

POLICASTRO PASQUALE

 

38

dr

BACZYŃSKA BOGNA

czwartek, godz. 11.00 - 12.00, pok. 403

39

mgr

MICHAŁKIEWICZ EWA

czwartek, godz. 11.00 - 12.00, pok. 310

40

mgr

MILCZAREK EWA

czwartek, godz. 11.00 - 12.00, pok. 310

41

mgr

MYLOKOSTA ANNA

czwartek, godz. 13.00 - 14.00, pok. 310

 

 

 

 

42

dr hab. prof. US

ŁASKI PIOTR

piątki w zjazdy wykładowe Prawa (2 X, 16 X, 6 XI, 20 XI, 4 XII, 18 XII 2015, 8 I, 22 I 2016), godz. 13.00 - 14.00, pok. 327

43

dr

CAŁA-WACINKIEWICZ EWELINA

czwarek, godz. 11.30 - 12.00 i 13.00 - 13.30, pok. 326

44

mgr

SZUBERT EWA

czwartek. godz. 11.00 - 12.00, pok. 326

 

 

 

 

45

dr hab. prof. US

FLAGA-GIERUSZYŃSKA KINGA

czwartek, godz. 9.00 - 10.00, pok. 408

46

dr

KLICH ALEKSANDRA

czwartek, godz. 13.00 - 14.00, pok. 407

47

dr

RADKIEWICZ TOMASZ

czwartek, godz. 13.00 - 14.00, pok. 406

48

mgr

WOJDAŁA MICHAŁ

czwartek, godz. 13.00 - 14.00, pok. 407

49

mgr

ZIEMIANIN KAROLINA

czwartek, godz. 13.00 - 14.00, pok. 407

 

 

 

 

50

dr hab. prof. US

TARNOWSKA DANUTA

czwartek, godz. 13.00 - 14.00, pok. 303

51

dr

JASIŃSKA MARTA

czwartek, godz. 11.00 - 12.00, pok. 302

52

dr

ŻBIKOWSKA MAŁGORZATA

czwartek, godz. 13.00 - 14.00, pok. 302

53

mgr

DĄBROWSKI KAMIL

czwartek, godz. 11.00 - 12.00, pok. 302

 

 

 

 

54

prof. zw. dr hab.

GÓRSKI MAREK

czwartek, godz. 13.00 - 14.00, w Rektoracie (po uprzednim uzgodnieniu w Sekretariacie Prorektorów)

55

dr hab.

BARCZAK ANNA

piątek, godz. 13.20 - 14.20, pok. 332

56

mgr

OGONOWSKA ADRIANNA

czwartek, godz. 13.00 - 14.00, pod. 332

 

 

 

 

57

dr hab. prof. US

SKĄPSKI MICHAŁ

czwartki w tygodniach zjazdów wykładowych Prawa: 1 X, 15 X, 5 XI, 19 XI, 3 XII, 17 XII 2015, 7 I, 21 I 2016, godz. 11.30 - 12.00 i 13.00 - 13.30, pok. 301

58

dr

RYLSKI MIKOŁAJ

nie prowadzi zajęć dydaktycznych w sem. zimowym

 

 

 

 

59

dr hab. prof. US

GAJDA EWA

piątek, godz. 13.00 - 14.00, pok. 113

60

dr

JAWORSKA-STANKIEWICZ RITA

czwartek, godz. 11.00 - 12.00, pok. 112

61

dr

TKACZUK MAREK

wtorek. godz. 10.00 - 11.00 oraz sobota, godz. 9.30 -10.30, pok. 211 (konsultacje i dyżur prodziekański)

62

dr

ZYCH RADOSŁAW

środa, godz. 18.00 - 19.00, pok. 209

62

prof. dr hab.

WĄTOR ADAM

środa, godz. 11.30 - 12.20, pok. 212

 

 

 

 

63

dr hab. prof. US

OFIARSKA MAŁGORZATA

konsultacje: wtorek, godz. 12.00 - 13.00, pok. 301B;

dyżur prodziekański: czwartek, godz. 11.00 - 12.00, pok. 301B

64

dr hab.

ŚWIĘCH-KUJAWSKA KATARZYNA

czwartek, godz. 9.00 - 10.00, pok. 321

65

dr - st.wykł.

KALINA STANISŁAW

czwartek, godz. 13.00 - 14.00, pok. 317

66

dr

KONIUSZEWSKA EWA

czwartek, godz. 13.00 - 14.00, pok. 317

 

 

 

 

67

dr hab. prof. US

CZEPITA STANISŁAW

poniedziałek, godz. 10.45  - 11.45, pok. 200 (al. Piastów)

68

dr

KANAREK BEATA

czwartek, godz. 11.30 - 12.00 i 13.00 - 13.30, pok. 109 (al. Piastów)

69

dr

PENO MICHAŁ

czwartek, godz. 11.30 - 12.00 i 13.00 - 13.30, pok. 108 (al. Piastów)

 

 

 

 

70

prof. zw. dr hab.

ZIELIŃSKI MACIEJ

środa, godz. 12.45 - 13.45, pok. 4 (al. Piastów)

71

dr

BOGUCKI OLGIERD

czwartek, godz. 16.00 - 17.00, pok. 203 (al. Piastów)

72

dr

CHODUŃ AGNIESZKA

środa, godz. 16.00 - 17.00, pok. 202 (al. Piastów)

73

mgr

GMEREK KAROLINA

czwartek, godz. 8.00 - 9.00, pok. 203 (al. Piastów)

dyżur dydaktyczny: czwartek, godz. 12.00 - 13.00

 

brakujące informacje oraz terminy dodatkowych konsultacji dla studentów studiów niestacjonarnych zostaną podane przed pierwszym zjazdem ćwiczeniowym Prawa

I r. - wyniki zapisów do sobotniej grupy ćwiczeniowej

Uprzejmie informujemy, że w wyniku zapisów przeprowadzonych w dniach od 1 do 4 października br. utworzyła się jedna sobotnia grupa ćwiczeniowa oraz dwie grupy odbywające ćwiczenia w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku.

Studenci, którzy w wyznaczonym terminie zapisów nie dokonali wyboru rodzaju grupy, są zobowiązani w nieprzekraczalnym terminie do 8 października br. do złożenia deklaracji wyboru w Dziekanacie Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych na kierunku Administracja.

 

I r. - Podział na grupy ćwiczeniowe

 I rok  I semestr  2015/2016 

 

gr. I     A - Ko

gr. II    Kr - Ż

 

gr. III  sobotnia 

 

Konsultacje prof. R. Molskiego

Konsultacje dydaktyczne odbywają się we wtorki, 13.30-14.30 oraz w piątki zjazdowe prawa, 14.00-15.00, p. 313.

Dyżur i konsultacje dra Olgierda Boguckiego

W dniu 8 października dyżur oraz konsultacje dydaktyczne dra O. Boguckiego zostają odwołane.

I r. - Rozkład zajęć - informacja

UWAGA! Rozkład zajęć został uzupełniony o dodatkowe informacje. 

Zapisy do sobotniej grupy ćwiczeniowej

W dniach od 1 do 4 października 2015 r. odbędą się (poprzez e-dziekanat) zapisy do sobotniej grupy ćwiczeniowej. Sobotnia grupa ćwiczeniowa jest propozycją  skierowaną do studentów, którym praca zawodowa (lub inne okoliczności) uniemożliwiają uczestnictwo w ćwiczeniach w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

 

Zapisanie do grupy sobotniej oznacza, że student będzie uczestniczył w soboty w ćwiczeniach ze wszystkich przedmiotów. Nie będzie  możliwości, by część ćwiczeń obywać w soboty, a część - od poniedziałku do piątku.

 

Warunkiem uruchomienia sobotniej grupy ćwiczeniowej jest zapisanie się do niej  co najmniej 20 studentów. Jeżeli liczba chętnych będzie większa uruchomiona zostanie (proporcjonalnie do liczby zapisanych) dodatkowa grupa.

 

Grupa sobotnia rozpocznie zajęcia nie wcześniej niż 10 października 2015 r. Szczegółowy rozkład zajęć dla sobotniej grupy ćwiczeniowej zostanie podany 6 października 2015 r.

Egzamin z prawa administracyjnego

Egzamin z prawa administracyjnego dla studentów stacjonarnych odbędzie się 6 października o godz. 12.30 sala 217 Dla studentów niestacjonarnych o godz .15.30 sala 217

I r. - Zapisy na seminaria i specjalności

W dniach od 2 do 7 października 2015 r.  zostaną uruchomione (poprzez e-dziekanat) ZAPISY NA SEMINARIA DYPLOMOWE, realizowane w roku akademickim 2015/2016 od semestru zimowego.

Zapisy rozpoczną się i zakończą we wskazanych dniach o godzinie 0.00.

Limit miejsc w grupie u każdego z promotorów wynosi 12 osób.

 

Student wybiera promotora z podanej niżej listy, wpisując w polu „preferencje promotora” odpowiednią liczbę: 1 oznacza promotora, którego student wybiera w pierwszej kolejności, liczba najwyższa – promotora wybieranego w ostatniej kolejności.

Student może w ten sposób dokonać wyboru kolejności wszystkich promotorów lub tylko niektórych.

 

Przypisanie studenta do określonego promotora będzie wypadkową dwóch wartości: liczby podanej przez studenta w polu „preferencje promotora” oraz liczby punktów otrzymanych przez studenta w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Studenci, którzy nie dokonają wyboru promotora drogą elektroniczną w terminie zapisów, po tym terminie zostaną z urzędu zapisani do promotorów, u których będą wolne miejsca.

 Lista promotorów uprawnionych do prowadzenia seminarium dyplomowego w roku akademickim 2015/2016 na I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Administracja:

  

Lp

Nazwisko i imię

Tytuł / stopień naukowy

Katedra

1

BARCZAK ANNA

dr hab.

Katedra Prawa Ochrony Środowiska

2

MONARCHA-MATLAK ALEKSANDRA

dr hab. prof. US

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego

3

NIZIOŁ KRYSTYNA

dr hab.

Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego

4

POLICASTRO PASQUALE

dr hab. prof. US

Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej

5

SKĄPSKI MICHAŁ

dr hab. prof. US

Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej

6

SŁUGOCKI JANUSZ

prof. zw. dr hab.

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego

 

W tym samym terminie - w dniach od 2 do 7 października 2015 r. – uruchomione zostaną ZAPISY NA SPECJALNOŚCI.  Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Administracja wybierają jedną z siedmiu następujących specjalności:

1)      Administracja bezpieczeństwa publicznego (ABP)

2)      Administracja finansowa i gospodarcza (AFiG)

3)      Administracja gospodarowania nieruchomościami (AGN)

4)      Administracja ogólna (AO)

5)      Administracja ochrony środowiska (AOŚ)

6)      Administracja ochrony zdrowia (AOZ)

7)      Administracja samorządowa (AS)

Przedmioty na specjalnościach  będą realizowane od semestru letniego w roku akademickim 2015/2016. Warunkiem uruchomienia specjalności jest wybranie jej przez co najmniej 20 studentów.

Zapisy zaczynają się i kończą we wskazanych dniach o godzinie 0.00.

 

 

 

II r. - Pokazywanie prac z egzaminu z Zasad techniki normotwórczej i Legislacji administracyjnej

Szanowni Studenci, uprzejmie informuję, że 24 września 2015 r. w godz. 11:00-12:00 będzie można obejrzeć swoją pracę egzaminacyjną.

 

dr Agnieszka Choduń

Informacja dla opiekunów lat i studentów 1. roku studiów STACJONARNYCH licencjackich i jednolitych magisterskich

1. Nauczanie języków obcych w US odbywa się zgodnie z zarządzeniem Rektora US nr 48/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.

 

2. Nauka języka obcego w ramach lektoratów w US rozpoczyna się od drugiego roku studiów i prowadzona jest od poziomu B1 Do poziomu B2 dla studiów pierwszego stopnia i od poziomu B1 do poziomu B2+ dla jednolitych studiów magisterskich.

 

3. Zgodnie z § 2 pkt. 4 zarządzenia, każdy nowoprzyjęty student musi przystąpić do 30 października do testu poziomującego, który określa czy student zna język (wykazany na świadectwie maturalnym) na poziomie B1.

 

4. Test ma jedynie charakter informacyjny; w przypadku stwierdzenia niewystarczającej (poniżej poziomu B1) znajomości języka, student ma obowiązek w trakcie pierwszego roku studiów we własnym zakresie uzupełnić brakujące umiejętności i podnieść swoje kompetencje językowe do poziomu B1.

 

5. Test organizowany i przeprowadzany jest przez ACKJ US, przy współpracy z prodziekanami ds. kształcenia/ds. studenckich i opiekunami lat; całościowo za jego organizację odpowiada Dyrektor ACKJ.

 

6. Opiekunowie roku  na dniach adaptacyjnych zbierają szacunkową informację o ilości osób przystępujących do testów poziomujących z poszczególnych języków (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski). Prodziekani przekazują tę informację ( np. J. Ang – 55 osób, J.Niemi – 24 itp.) do ACKJ. E – mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

7. Testy w roku akademickim 2015/2016 zaplanowane są  w Auli WH US przy ul. Krakowskiej 71-79 w dniach podanych poniżej. Studenci proszeni są by stawić się na 30 minut przed rozpoczęciem testu wg informacji na liście.:

 

DATA

16:00-16:45

Godz.

rejestracji

 studentów:

15:35

16:45-17:05

17:30-18:15

Godz.

rejestracji

 studentów:

17:05

18:15-19:00

19:00-19:45

Godz.

rejestracji

Studentów:

18:35

26.10.2015

termin 1

przerwa techniczna

termin 2

przerwa techniczna

termin 3

27.10.2015

termin 4

termin 5

termin 6

28.10.2015

termin 7

termin 8

termin 9

 

8. Dyrektor ACKJ przesyła prodziekanom listy imienne studentów, którzy w danym terminie mają przystąpić do testu poziomującego; prodziekani przekazują te listy opiekunom lat, którzy są bezpośrednio odpowiedzialni za przekazanie tej informacji studentom.

9. ACKJ przesyła wyniki testu poziomującego prodziekanom, a opiekunowie lat informują studentów o jego wynikach.

 

Informacje znajdują się również na stronie ackj.usz.edu.pl w zakładce poziom B2 w ACKJ

 

 

Dyżur dra A. WIśniewskiego

Dyżur dra Andrzeja Wiśniewskiego dnia 17 września 2015 r. (czwartek) rozpocznie się  o godz. 11.00 w sali 305.

 

Przełożony dyżur i konsultacje dr hab. Krystyny Nizioł

Z powodu wyjazdu służbowego dyżur i konsultacje dr hab. Krystyny Nizioł  w dniu 24 września 2015 r. (czwartek) zostają odwołane.  Odbędą w następujących terminach: dyżur w dniu 16 września 2015 r. w godz. 11.00-12.00 (środa) oraz konsultacje w dniu 17 września 2015 r. w godz. 11.00-12.00 (czwartek).

 

Dyżur prof. A. Bałabana

Z powodu wyjazdu służbowego dyżur prof. A. Bałabana z dnia 17 września  zostaje przeniesiony na dzień 16 września (środa), godz. 11 do 12.

Dyżur dr B. Baczyńskiej

Z powodu wyjazdu służbowego dyżur dr B. Baczyńskiej z dnia 17 września  zostaje przeniesiony na dzień 16 września (środa), godz. 12 do 13.

Dyżur dr I. Mycko-Katner oraz dra P. Katnera w dniu 14 września 2015 r.

Dyżur dr Izabeli Mycko-Katner oraz dra Przemysława Katnera odbędzie się dnia 14 września 2015 r. (poniedziałek) w godz. 9.00 – 10.30 zamiast dyżuru 17 września 2015 r. (czwartek)

Zmiana terminu dyżuru dra Daniela Wacinkiewicza

Dyżur z dnia 10.09.2015 (godz. 12.00-13.00) odbędzie się dnia 11.09.2015 w godz. 11.30-12.30 (sala 315).

Przełożony dyżur prof. A. Monarchy-Matlak

Dyżur dydaktyczny prof. Aleksandry Monarchy-Matlak zostaje przełożony z dnia 10.09.2015 r. (czwartek) na dzień 9.09.2015 r. (środa) na godz. 12.00.

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Rejestracja wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016 odbywa się poprzez osobiste konto studenta w e-dziekanacie. Termin składania dokumentów:  31 sierpień – 25 wrzesień 2015 r.

 

Po wypełnieniu  wniosku należy dostarczyć go  wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskanie wybitnych osiągnięć do Działu Spraw Studenckich.

 

REKTORAT - DZIAŁ SPRAW STUDENCKICH 

ALEJA PAPIEŻA JANA PAWŁA II 22A POK. 117

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK 9:00-14:00

 

Więcej informacji na stronie:  http://www.studenci.usz.edu.pl

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 4,06 MB (+4,061) - time