Ogłoszenia: Administracja II stopnia – studia stacjonarne

Konsultacje dydaktyczne dr Agnieszki Choduń zgodnie z planem 13.12.2017 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że z powodu odwołanego wyjazdu służbowego planowanego na 13 grudnia i w związku z tym przełożonych konsultacji, informuję, że konsultacje dydaktyczne odbędą się zgodnie z planem 13 grudnia (a nie 11 grudnia) 2017 r. w godz. od 10:30 do 11:30 (pok. 202, al. Piastów 40b) .

Agnieszka Choduń

Zmiana terminu konsultacji dr E. Kowalewskiej – 8 grudnia 2017 r.

Konsultacje dr E. Kowalewskiej zaplanowane na 8 grudnia 2017 r., godz. 11.45-12.45 zostają przeniesione na dzień 13 grudnia 2017, godz. 12.00-13.00.

Zmiana terminu dyżuru dr E. Kowalewskiej – 7 grudnia 2017 r.

Dyżur dr E. Kowalewskiej zaplanowany na 7 grudnia 2017 r. zostaje przeniesiony na dzień 13 grudnia 2017, godz. 9.00-10.00.

Zmiana daty i godziny dyżuru dra hab. Daniela Wacinkiewicza

Dyżur dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowany na dzień 07.12.2017 w godz. 12.00-13.00 odbędzie się 18.12.2017 w godz. 15.45-16.45 (sala 315)

Dyżur i konsultacje dr M. Żbikowskiej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że dyżur i konsultacje dnia 7.12.2017r. nie odbędą się z powodu choroby. Zostaną one odrobione w dniu 22.12.2017r. (piątek), godz. 10:00 – 12:00, s. 302.

Z poważaniem,

Małgorzata Żbikowska 

SSA II rok II st. - wykład - Organizacja zarządzania sprawami bezpieczeństwa publicznego

W okresie 4 do 18 grudnia br. wykład z przedmiotu Organizacja zarządzania sprawami bezpieczeństwa publicznego zamiast dr M. Michalak prowadzic będzie dr Ł. Dubiński

SSA II rok II st. - wykład - Organizacja zarządzania sprawami bezpieczeństwa publicznego (2)

W okresie 4 do 18 grudnia br. wykład z przedmiotu Organizacja zarządzania sprawami bezpieczeństwa publicznego zamiast dr M. Michalak prowadzic będzie dr Ł. Dubiński

Zmiana terminu konsultacji dra Łukasza Dubińskiego

W dniu 7 grudnia 2017 r. konsultacje dra Łukasza Dubińskiego nie odbędą się. Zamiast tego, konsultacje odbędą się dnia 08 grudnia 2017 roku w godzinach 16.00 – 17.00, sala 330 (ul. Narutowicza).

Dyżur i konsultacje dydaktyczne dr M. Michalak

Dyżur i konsultacje dydaktyczne dr M. Michalak w okresie 4.12.-18.12.2017 r. zostają odwołane.

Przełożone konsultacje dydaktyczne dr Agnieszki Choduń

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że z powodu wyjazdu służbowego konsultacje dydaktyczne z 13 grudnia 2017 r. (środa) zostają przełożone na 11 grudnia 2017 r. (poniedziałek) w godz. 10:30 do 11:30 (pok. 202, al. Piastów 40b)

Agnieszka Choduń

Przełożone konsultacje i dyżur mgr M. Wysockiej

Konsultacje oraz dyżur mgr M. Wysockiej  zostały przełożone z dnia 7 grudnia br. (godz. 11.00-13.00) na dzień 8 grudnia br. (piątek) i odbędą się w godzinach 10.00-12.00.

Przełożone konsultacje prof. Z. Ofiarskiego

Z powodu wyjazdu służbowego konsultacje prof. Z. Ofiarskiego zostały przełożone z dnia 5 grudnia br. na dzień 6 grudnia br. i odbędą się w godzinach 13.30-14.30.

Przełożone konsultacje Prodziekan dr Beaty Kanarek

Konsultacje dr Beaty Kanarek zaplanowane na dzień 6 grudnia (środa) zostają przełożone na 8 grudnia br. w godz. od 8.00-9.00. 

Zmiana daty i godziny dyżuru - dr hab. D. Wacinkiewicz

Dyżur  dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowany na dzień 30.11.2017  w godz. 12.00-13.00 odbędzie się 06.12.2017 w godz. 17.45-18.45 (sala 315). 

dyżur i konsultacje mgr Karoliny Ziemianin

Dyżur i konsultacje mgr Karoliny Ziemianin w dniu 30 listopada z godziny 12.00-14.00 zostają przeniesione na godzine 10.00-12.00. 

Zmiana terminu konsultacji dra Łukasza Dubińskiego

W dniu 30 listopada 2017 r. konsultacje dra Łukasza Dubińskiego nie odbędą się. Zamiast tego, konsultacje odbędą się dnia 01 grudnia 2017 roku w godzinach 14.15 – 15.15, sala 330 (ul. Narutowicza).

konsultacje - mgr T. Mikołajczak - 29 XI 2017

konsultacje mgra T. Mikołajczaka z dnia 29 XI 2017 zostają przeniesione na dzień 13 XII 2017 godz. 16.30-17.30

dyżur i konsultacje mgra Buczka dnia 7 grudnia

Dyżur i konsultacje mgra Buczka dnia 7 grudnia odbędą się w godzinach:

dyżur 8.30-9.30

konsultacje 9.30-10.00 i 11.30-12.00,

sala 304B

I r. SSA II st. - Zmiana godziny wykładu "Zasady ustroju konstytucyjnego państwa"

W dniu 29 listopada br. (sroda) wykład prof. zw. dra hab. Andrzeja Bałabana "Zasady ustroju konstytucyjnego państwa" odbędzie się o godz. 13.30-15.00 w sali 217.

II rok - zmiana terminu seminarium magisterskiego prof. Krystyny Nizioł

Z powodu wyjazdu służbowego seminarium magisterskie dr hab. Krystyny Nizioł, prof. US w dniu 7 grudnia br. nie odbędzie się. Seminaria dyplomowe w dniach 30 listopada i 14 grudnia br. rozpoczną się o godz. 16.15.

Przełożony dyżur dydaktyczny i konsultacje dr hab. Krystyny Nizioł, prof. US

Z powodu wyjazdu służbowego dyżur dydaktyczny i konsultacje dr hab. Krystyny Nizioł, prof. US w dniu 7 grudnia 2017 r. zostają odwołane. Odbędą się w dniu 5 grudnia br. : dyżur dydaktyczny w godz. 9.45-10.45, konsultacje w godz. 10.45-11.45.

Zmiana terminu konsultacji i dyżuru dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej

W związku z obradami Senatu w dniu 30 listopada br. konsultacje i dyżur dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej odbędą się w dniu 29 listopada od 9.00 do 11.00.

 

Przeniesione zajęcia z przedmiotu Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

Zajęcia z przedmiotu Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych, prowadzone przez dra Mikołaja Rylskiego w dniu 29 listopada zostają przeniesione z godziny 8.15 na godz. 10.00.

Przeniesienie zajęć - Ochrona praw człowieka

Zajęcia z przedmiotu Ochrona praw człowieka prowadzone przez dr Bognę Baczyńską w dniu 29 listopada zostają przeniesione z godziny 10.00 na godz. 8.15.

 

Dyżur i konsultacje mgr Karoliny Ziemianin

W dniu 23 listopada br. konsultacje oraz dyżur dydaktyczny mgr Karoliny Ziemianin nie odbędą się. Zostaną odrobione we wtorek, 28 listopada br. w godz. 11.30 – 13.30.

administracja zarządzania kryzysowego

wtorkowe ćwiczenia z przedmiotu administracja zarządzania kryzysowego u dr Koniuszewskiej dla studentów II roku II stopnia SSA, zamiast o 8.15 będą rozpoczynały sie o godz. 11.45

dyżur dra Tkaczuka w dniu 30 listopada

dyżur dra Tkaczuka z dnia 30 listopada zostaje przeniesiony na poniedziałek 4 grudnia, godz. 15-16, sala 211

wykład - historia administracji i myśli ustrojowo-administracyjnej

wykład dra Tkaczuka historia administracji i myśli ustrojowo-administracyjnej dla I roku Administracji II st. w dniu 29 listopada nie odbędzie się

dyżur dr Kowalewskiej w dniu 23 listopada

dyżur dr Ewy Kowalewskiej z dnia 23 listopada br. zostaje przeniesiony na dzień 24 listopada br., godz. 14-15

Zmiana godziny rozpoczęcia wykładu - I rok - Administracja II stopnia

W dniu 28 listopada br. wykład z Prawa międzynarodowego publicznego, na prośbę studentów, zostaje przełożony z godz. 14.30 na godz. 12.30. Wykład odbędzie się w sali 215, ul. Narutowicza 17a.  

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,52 MB (+3,520) - time