Ogłoszenia: Administracja II stopnia – studia stacjonarne

Dyżur i konsultacje dr A. Klich

Dyżur i konsultacje dr Aleksandry Klicha z dni 5 i 12 października 2017 r. zostaną odrobione odpowiednio w dniach 23 i 30 października 2017 r. (poniedziałki) w godzinach 12.00-14.00 w pok. 307.

Seminaria prof. K. Flagi-Gieruszyńskiej

W związku z wyjazdem służbowym dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US seminaria z dnia 5 i 6 października br. odbędą się w dniu 10 października  br.  o godz. 12.00.

I r. gr 1 - Informacja – ćwiczenia - Podstawy prawnej ochrony środowiska

Zwracam się z uprzejmą prośbą do studentów I roku SSAII o przyniesienie na pierwsze zajęcia ćwiczeniowe z Podstaw prawnej ochrony środowiska aktualnie obowiązującego tekstu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T. j. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.).

mgr Adrianna Ogonowska

Konsultacje dydaktyczne dr Agnieszki Choduń w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że konsultacje dydaktyczne w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018 będą się odbywały w środy od 10:30 do 11:30 w pok. 202 (al. Piastów 40b)

Agnieszka Choduń

seminaria - prof. zw. dr hab. J. Sługocki

Pierwsze seminaria dla studentów odbędą się w najbliższy czwartek (5.10.2017) zgodnie z rozkładem zajęć dla poszczególnych kierunków.

I r. - Zmiana w rozkładzie zajęć

Rozkład zajęć został uzupełniony o pierwszą datę wykładu z Prawa międzynarodowego publicznego oraz o nowe daty ćwiczeń z PMP i POŚ. Nastąpiła też zmiana kolejności wykładów w środę.

Informacja o dyżurach prof. Marka Górskiego

Dyżur prof. dra hab. Marka Górskiego będzie odbywał się w rektoracie (Al. Jana Pawła II 22a), p. 8, w czwartki około godz. 12-13 (proszę o telefoniczne skonsultowanie możliwości spotkania – tel. 914441155)

II rok SSA II stopień wykład Organizacja zarządzania sprawami bezpieczeństwa publicznego

Pierwszy wykład z przedmiotu Organizacja zarządzania sprawami bezpieczeństwa publicznego odbędzie się w dniu 12.10.2017 r.

Zmiana godzin dyżuru prodziekańskiego dr B. Kanarek

Dyżur prodziekański dr Beaty Kanarek odbywać się będzie w środy w godzinach 10:00–11:00, pok. 111.

konsultacje i dyżur dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US

W związku z wyjazdem służbowym dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US konsultacje i dyżur z 5 października br. odbędą się 3 października br. o godz. 11.30.
 

Dyżury i konsultacje dra Łukasza Dubińskiego

Dyżury i konsultacje dra Łukasza Dubińskiego rozpoczynają się od 19 października 2017 roku.

Dyżury odbywają się w godzinach – 12.00-13.00 w czwartki.

Konsultacje dydaktyczne odbywają się w godzinach – 08.50-09.50 w czwartki.

Zmiana daty i godzin dyżuru dr. hab. D. Wacinkiewicza

Dyżur  dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowany na dzień 02.10.2017  w godz. 15.30-18.30 odbędzie się 09.10.2017 w godz. 15.30-18.30.

Testy poziomujące z języków obcych dla I roku rocznika 2017/2018

Informacja dla studentów 1. roku studiów STACJONARNYCH
licencjackich i jednolitych magisterskich

 1. Nauczanie języków obcych w US odbywa się zgodnie z zarządzeniem Rektora US nr 48/2013
  z dnia 25 czerwca 2013 r.
 2. Nauka języka obcego w ramach lektoratów w US rozpoczyna się od drugiego roku studiów
  i prowadzona jest od poziomu B1 do poziomu B2 dla studiów pierwszego stopnia i od poziomu B1 do poziomu B2+ dla jednolitych studiów magisterskich.
 3. Zgodnie z § 2 pkt. 4 zarządzenia, każdy nowoprzyjęty student ma obowiązek przystąpić do
  30 października do testu poziomującego
  , który określa czy student zna język (wykazany na świadectwie maturalnym) na poziomie B1.

  Czytaj więcej...

Umowy dla studentów I roku o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne oraz wydawane dokumenty na studiach stacjonarnych II stopnia

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia (kierunek: Administracja oraz Ekonomiczno-prawny) zobowiązani są do zgłoszenia się w dniu 05.10.2017r.  (czwartek) w godzinach 10.00-12.00 do Sekcji Organizacyjno-Finansowej (pok.8) w celu podpisania umowy.

Termin poprawy egzaminu z prawa rzymskiego dla osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu w I terminie we wrześniu

Termin poprawy egzaminu z prawa rzymskiego dla osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu w I terminie we wrześniu wyznaczony został na 05.10.2017 r. (czwartek), godz. 13.00, s. 213. Egzamin odbędzie w formie ustnej i adresowany jest wyłącznie do osób z zachowanym II terminem. Osoby, które uzyskały zgodę na warunkowe przystąpienie do egzaminu proszone są o kontakt z Panią Prof. dr hab. Ewą Gajdą na dyżurze dydaktycznym.

Zmiana daty i godzin dyżuru dra hab. Daniela Wacinkiewicza

Dyżur dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowany na dzień 28.09.2017 w godz. 12.00-13.00 oraz 15.00-17.00 odbędzie się 02.10.2017 w godz. 15.30-18.30.

Odwołane dyżur i konsultacje dr K. Dadańskiej

Z powodu choroby dyżur i konsultacje dr Katarzyny Dadańskiej w dniu 28.09.2017 r. zostają odwołane.

Zajęcia zostaną odrobione w dniu 02.10.2017 r. w godz. 12.00-14.00.

 

 

Dyżur i konsultacje dr Izabeli Mycko-Katner (2)

Z uwagi na wyjazd służbowy, dyżur i konsultacje dr Izabeli Mycko-Katner w dniu 28 września 2017 r. zostają odwołane

Dyżur i konsultacje dra Przemysława Katnera

Z uwagi na wyjazd służbowy, dyżur i konsultacje dra Przemysława Katnera w dniu 28 września 2017 r. zostają odwołane.

Konsultacje i dyżur prof. K. Flagi-Gieruszyńskiej

W związku z posiedzeniem Senatu Uczelni w dniu 28 września br. (czwartek) konsultacje i dyżur dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US odbędą się w dniu 26 września br. (wtorek) o godz. 12.00.

Konsultacje dydaktyczne i dyżur dr Magdaleny Michalak

Z powodu wyjazdu służbowego dyżur i konsultacje dydaktyczne dr
Magdaleny Michalak w dniu 21 września nie odbędą się. Zostaną one
odpracowane w dniu 28 września w godzinach 8.00-10.00.

Zmiana godziny konsultacji dra Przemysława Kledzika

Szanowni Państwo, w dniu 21.09.2017 r. konsultacje odbędą się w godzinach 11.00-12.30

Z poważaniem

dr Przemysław Kledzik

Zmiana terminu dyżuru dr. hab. Daniela Wacinkiewicza

Dyżur  dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowany na dzień 21.09.2017  w godz. 12.00-13.00  odbędzie się 28.09.2017 w godz. 15.00-16.00

konsultacje i dyżur dr A. Klich

Szanowni Państwo,
Z powodu wyjazdu służbowego, w dniu 21 września br. konsultacje i dyżur dydaktyczny dr A. Klich nie odbędą się. Konsultacje i dyżur dydaktyczny zostały przeniesione na dzień 25 września br. (Poniedziałek) i odbędą się w godz. 11:30-13:30.

Zmiana terminu dyżuru i konsultacji dra Wojciecha Bożka

Z powodu wyjazdu służbowego dyżur i konsultacje dra Wojciecha Bożka z dnia 28 września 2017 r. zostają przełożone na dzień 22 września 2017 r., godz. 9.00-11.00.

Konsultacje dr E. Cała-Wacinkiewicz

Konsultacje przypadające na dzień 21.09.2017 r. z powodu wyjazdu służbowego zostają przeniesione na dzień 28.09.2017 r., godz. 11.00-12.00.

 

Zaliczenia i wpisy z zajęć prowadzonych przez dr M. Kowalewską-Łukuć

 

Szanowni Państwo,

 osoby, które jeszcze nie uzyskały zaliczenia lub wpisu z prowadzonych przeze mnie zajęć w roku akademickim 2016/2017 uprzejmie zapraszam na swój dyżur w dniu 21 września 2017 r. (czwartek), w godzinach 12.00-13.00, pokój 304 B.

 Z wyrazami szacunku,

 Magdalena Kowalewska-Łukuć

 

Zmiana terminu dyżuru i konsultacji prof. Z. Ofiarskiego

Z powodu wyjazdu służbowego dyżur i konsultacje prof. dra hab. Zbigniewa Ofiarskiego z dnia 21 września 2017 r. zostają przełożone na dzień 26 września 2017 r. godz. 11.00-13.00.

Zmiana terminu dyżuru i konsultacji dr hab. prof. US M. Ofiarskiej

Z powodu wyjazdu służbowego dyżur i konsultacje dr hab. prof. US Małgorzaty Ofiarskiej z dnia 21 września 2017 r. zostają przełożone na dzień 26 września 2017 r. godz. 11.00-13.00.

Dyżur i konsultacje mgr M. Wysockiej

Z powodu wyjazdu służbowego dyżur i konsultacje mgr Marii Wysockiej z dnia 21 września 2017 r. zostają przełożone na dzień 19 września 2017 r. godz. 13.30 – 15.30.

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,53 MB (+3,528) - time