Ogłoszenia: Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne

III r. - Odwołany wykład Prawo uczciwej konkurencji dr A. Klich

Drodzy Państwo, zaplanowany na 27 października odrabiany wykład z przedmiotu: Prawo uczciwej konkurencji, nie odbędzie się. O terminie jego odrobienia zostaną Państwo powiadomieni w późniejszym terminie

Przełoznone dyżur i konsultacje dydaktyczne dra W. Bożka

Dyżur i konsultacje dra Wojciecha Bożka z dnia 26 października 2017 r. zostają przeniesione na dzień 30 października 2017 r. na godz. 15.00-16.00 (konsultacje dydaktyczne) oraz na dzień 31 października 2017 r. na godz. 15.00-16.00 (dyzur dydaktyczny).

Zmiana daty i godziny dyżuru dr. hab. D. Wacinkiewicza

Dyżur  dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowany na dzień 26.10.2017  w godz. 12.00-13.00 odbędzie się 30.10.2017 w godz. 16.00-17.00 (sala 315). 

zajęcia dr A. Klich w dniu 26 października br.

Konsultacje, dyżur dydaktyczny i wykład z przedmiotu Dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych pacjentów i konsumentów, które powinny odbyć się w dniu 26 października br. zostają odwołane.

Przełożony dyżur oraz seminaria dr. hab. prof. US Rajmunda Molskiego

Dyżur i seminaria dr. hab. prof. US Rajmunda Molskiego z 26.10.2017 r. zostają przeniesione na:

7.11.2017 r., godz. 9.15-10.45 – seminarium IV rok SSP

8.11.2017 r., godz. 14.00-15.30 – seminarium V rok SSP

17.11.2017 r., godz. 14.00-15.30 – seminarium II rok SSA II st.

9.11.2017 r., godz. 11.00-12.00 – dyżur.

 

konsultacje i dyżur dr hab. K. Flagi-Gieruszyńskiej prof. US (2)

W związku z posiedzeniem Senatu w dniu 26 października br., konsultacje i dyżur dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US odbędą się w środę 25 października br. w godz. 11.30-13.30, natomiast seminaria odbędą się 26 października o 16.00. 

Zmiana daty i godziny dyżuru dr. hab. Wacinkiewicza

W związku z udziałem w konferencji naukowej dyżur  dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowany na dzień 19.10.2017  w godz. 12.00-13.00 odbędzie się 25.10.2017 w godz. 17.45-18.45 (sala 315)

dyżur i konsultacje dra Kledzika w dniu 19.10.2017 r.

Szanowni Państwo, w dniu 19.10.2017 r. nie odbędą się dyżur i konsultacje.

Z poważaniem

dr Przemysław Kledzik

Odwołanie zajęć dra Kledzika 19.10.2017

Szanowni Państwo, w dniu 19.10.2017 r. nie odbędą się wykłady z przedmiotów „Postępowanie administracyjne” dla III SSA I Stopnia i II SE-P I Stopnia 

W niniejszym dniu nie odbędzie się także dyżur i konsultacje.

Z poważaniem

dr Przemysław Kledzik

Konsultacje i dyżur prof. K. Flagi-Gieruszyńskiej

W związku z wyjazdem służbowym dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US konsultacje i dyżur z 19 października br. odbędą się 17 października br. w godz. 10.00-12.00, a seminaria zaczną się o godz. 12.00.

Spotkanie dotyczące wyjazdu na studia lub praktykę w programie Erasmus+

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że dnia 19 października 2017 r. o godz. 13.30 w sali 101 odbędzie się spotkanie dotyczące wyjazdu na studia lub praktykę w programie Erasmus+.

Z wyrazami szacunku,

mgr Adrianna Ogonowska

Kwalifikacja na wyjazd na studia lub praktykę w programie Erasmus+

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że do dnia 23 października 2017 r. odbywa się składanie dokumentów w ramach dodatkowej kwalifikacji na wyjazd na studia lub praktykę w programie Erasmus+. Wymagane dokumenty (wniosek o zakwalifikowanie na wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+ wraz z wymaganymi załącznikami/wniosek o zakwalifikowanie na wyjazd na praktykę w ramach Programu Erasmus+ wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać osobiście u mgr A. Ogonowskiej (w czasie dyżurów lub konsultacji, p. 332).

Podstawowymi kryteriami kwalifikacji są wyniki w nauce (średnia minimalna wynosi 3,0) oraz znajomość języka, w którym prowadzone będą zajęcia na uczelni partnerskiej, co najmniej na poziomie określonym w umowie z uczelnią partnerską. Dodatkowo studenci mogą otrzymać 0,5 punktu za szczególne osiągnięcia, działalność na rzecz uczelni, etc. (należy to udokumentować). Znajomość języka obcego jest warunkiem koniecznym do zakwalifikowania do wyjazdu na studia, natomiast kryterium średniej ocen warunkuje przyznanie dofinansowania w przypadku ograniczonych środków przyznanych US z Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Jednocześnie uprzejmie proszę o podanie również następujących informacji:

- język obcy, w którym realizowane będą studia/praktyka,

- dziedzina akademicka, której dotyczy wyjazd.

Szczegółowe informacje i wskazówki dotyczące kryteriów kwalifikacji i wzorów wymaganych dokumentów są dostępne na stronie: http://www.dsm.usz.edu.pl/dlastudentow.

Z wyrazami szacunku,

mgr Adrianna Ogonowska

 

Egzamin poprawkowy z prawa i postępowania podatkowego

Dnia 25 października 2017 r. (środa) odbędzie się egzamin poprawkowy z przedmiotów: prawo i postępowanie podatkowe oraz prawo podatkowe materialne – rozszerzone. Egzamin rozpocznie się o godz. 9.30 w sali 119 (budynek ul. G.Narutowicza). Do egzaminu mogą przystąpić wyłącznie studenci, którym przysługuje, zgodnie z Regulaminem studiów, termin poprawkowy.

Przełożenie zajęć prof. K. Święch-Kujawskiej

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że seminaria dyplomowe, magisterskie, konsultacje oraz dyżur dydaktyczny zostają przełożone z dnia 18.10.2017 na dzień 27.10. 2017 i odbędą się w godzinach wyznaczonych dla zajęć z dnia 18.10.2017, w pokoju 321.

Katarzyna Święch- Kujawska

II r. - Odwołane zajęcia dra Sz. Słotwińskiego w dniu 12.10.2017

W dniu 12 października br. wykład i ćwiczenia (gr 1) z przedmiotu Prawo cywilne zobowiązania prowadzone przez dra Szymona Słotwińskiego zostają odwołane.

Dyżur i konsultacje mgr Marzeny Radziun

Dyżur i konsultacje mgr Marzeny Radziun w dniu 12 października są odwołane.

SZKOLENIA BHP DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW I ROKU STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do odbycia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na
I roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich oraz dla uczestników studiów doktoranckich na Uniwersytecie Szczecińskim w pierwszym semestrze nauki.

UWAGA!!!

Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej.

 

Terminy:

  1. Część teoretyczna realizowana w formie kształcenia na odległość (e-learning)

od 6 listopada 2017 r. do 18 grudnia 2017 r.

  1. Część praktyczna realizowana jest na Wydziale nauk o Ziemi

od 15 listopada 2017 r. do 30 stycznia 2018 r.*

UWAGA! Warunkiem przystąpienia do części praktycznej jest zaliczenie szkolenia teoretycznego.

 

Szczegóły na stronie: http://uce.usz.edu.pl/szkolenia-dla-studentow/

 

Informacji w sprawach merytorycznych udziela:

mgr Mariusz Sikora, wykładowca.

Uniwersyteckie Centrum Edukacji, ul. Wawrzyniaka 15

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dyżur: czwartek 12.15-13.00 ( pok. nr 208).

Do dnia 25 października mgr Mariusz Sikora jest nieosiągalny.

 

III r. - Zmiana sali wykładowej w dniu 12 października br.

W dniu 12 października br. wykład z Prawa bankowego wyjątkowo odbędzie się w sali 218, ul. Narutowicza 17a.

Dyżur i konsultacje mgr Karoliny Ziemianin

Dużur i konsultacje mgr Karoliny Ziemianin z dnia 12 października 2017 r. zostają przełożone na dzień 16 października br. na godz. 11.00-13.00.

dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz – dyżur i konsultacje oraz zajęcia przypadające na dni 11-12.10. 2017 r.

Konsultacje przypadające na dzień 12.10.2017 r., godz. 9.00-10.00 z powodu wyjazdu zostają przeniesione na dzień 14.12.2017 r., godz. 13.00-14.00.

Dyżur przypadający na dzień 12.10.2017 r., godz. 12.00-13.00 z powodu wyjazdu zostaje przeniesiony na dzień 14.12.2017 r., godz. 14.00-15.00.

II r. - Zmiana w rozkładzie zajęć

W rozkładzie zajęć dla II r. SSE-P nastąpiła zmiana sali wykładowej i godziny rozpoczęcia wykładów oraz ćwiczeń (o 15 minut) z przedmiotu Prawo cywilne zobowiązania.

Przełożony dyżur dydaktyczny i konsultacje dr hab. Krystyny Nizioł, prof. US

Z powodu  wyjazdu służbowego dyżur dydaktyczny i konsultacje dr hab. Krystyny Nizioł, prof. US w dniu 12 października 2017 r. zostają odwołane. Odbędą się w dniu 10 października br. : dyżur dydaktyczny w godz. 9.45-10.45, konsultacje w godz. 10.45-11.45.

Zmiana siedziby Sekcji ds. Stypendiów i Sprawozdawczości

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że od dnia 06.10.2017 r. nastąpi zmiana siedziby SEKCJI DS. STYPENDIÓW I SPRAWOZDAWCZOŚCI. 

Nową siedzibą Sekcji będzie: 
WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNY 
UL. WIELKOPOLSKA 15, 
POK. 28, 
30 70-451 SZCZECIN 
tel. 91 444 1099

Zmiana daty i godziny dyżuru dr hab. D. Wacinkiewicza

Dyżur dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowany na dzień 05.10.2017 w godz. 12.00-13.00 odbędzie się 17.10.2017 w godz. 16.45-17.45 (sala 315).

Dyżur i konsultacje dr A. Klich

Dyżur i konsultacje dr Aleksandry Klicha z dni 5 i 12 października 2017 r. zostaną odrobione odpowiednio w dniach 23 i 30 października 2017 r. (poniedziałki) w godzinach 12.00-14.00 w pok. 307.

Wykład Prawo uczciwej konkurencji dr A. Klich

Wykład Prawo uczciwej konkurencji z dnia 5.10.2017 r. zostanie odrobiony w dniu 20.10.2017 r. (piątek, godz. 11.45-13.15, s. 217).

Wykład Prawo uczciwej konkurencji z dnia 12.10.2017 r. zostanie odrobiony w dniu 27.10.2017 r. (piątek, godz. 11.45-13.15, s. 217).

seminaria - prof. zw. dr hab. J. Sługocki

Pierwsze seminaria dla studentów odbędą się w najbliższy czwartek (5.10.2017) zgodnie z rozkładem zajęć dla poszczególnych kierunków.

Informacja o dyżurach prof. Marka Górskiego

Dyżur prof. dra hab. Marka Górskiego będzie odbywał się w rektoracie (Al. Jana Pawła II 22a), p. 8, w czwartki około godz. 12-13 (proszę o telefoniczne skonsultowanie możliwości spotkania – tel. 914441155)

Zmiana godzin dyżuru prodziekańskiego dr B. Kanarek

Dyżur prodziekański dr Beaty Kanarek odbywać się będzie w środy w godzinach 10:00–11:00, pok. 111.

1 rok - podział na grupy ćwiczeniowe i laboratoryjne

Grupy ćwiczeniowe

Grupa 1: A-L

Grupa 2: Ł-Z

Grupy laboratoryjne

Grupa 1A: A-Go

Grupa 1B: Gór-L

Grupa 2A: Ł-Ru

Grupa 2B: Ry-Z
Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,54 MB (+3,538) - time