Ogłoszenia: Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne

Dyżur i konsultacje prof. dra hab. Zbigniewa Ofiarskiego

Z powodu wyjazdu służbowego w dniach 6-9 grudnia 2016 r. konsultacje dydaktyczne i dyżur prof. dra hab. Zbigniewa Ofiarskiego nie odbędą się. Zostają przeniesione na czwartek (15 grudnia br.) i odbędą się w godz. 10.00-12.00.

II r. - Zmiana daty wykładu z przedmiotu Prawo cywilne zobowiązania.

Zamiast 15 grudnia br. wykład z przedmiotu Prawo cywilne zobowiązania odbędzie się w dniu 5 stycznia 2017 r. Sala i godzina rozpoczęcia wykładu pozostają bez zmian. 

II r. - Zapisy na seminaria dyplomowe (realizowane od semestru letniego 2016/2017)

W dniach od 5 grudnia 2016 r. (od godziny 0.00) do 9 grudnia 2016 r. (do godziny 23.59) dla studentów 2 roku studiów stacjonarnych kierunku Ekonomiczno-prawnego I stopnia zostaną uruchomione zapisy na seminaria dyplomowe (realizowane od semestru letniego 2016/2017). Zapisy będą odbywać się poprzez e-dziekanat. 
Studenci będą wybierać promotorów z podanej poniżej listy - spośród nauczycieli akademickich dwóch wydziałów: Wydziału Prawa i Administracji (WPiA) oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (WNEiZ). 

 

Studenci, którzy do czasu zakończenia zapisów na seminaria dyplomowe nie zapiszą się do żadnego promotora, zostaną po tym terminie zapisani z urzędu do promotorów, u których będą wolne miejsca.

 

Imię i nazwisko promotora, do którego student został przypisany pojawi się na indywidualnym koncie studenta w e-dziekanacie po zatwierdzeniu wyborów promotorów przez pracownika dziekanatu.Lista promotorów uprawnionych do prowadzenia seminarium dyplomowego na 2 roku SSEP I stopnia w roku akademickim 2016/2017:


1. dr hab. Katarzyna Byrka-Kita, prof. US (WNEiZ)
2. prof. zw. dr hab. Danuta Kopycińska (WNEiZ)
3. dr hab. Katarzyna Święch-Kujawska (WPiA)
4. dr hab. Joanna Wiśniewska, prof. US(WNEiZ)
5. prof. dr hab. Dariusz Zarzecki (WNEiZ).

I r. - Zmiana sali wykładowej

Od dnia 2 grudnia br. wykłady z Historii prawa będą się odbywały w sali 219, ul. Narutowicza 17a.  

Dyżur i konsultacje dr. Katarzyny Dadańskiej w dniu 1 grudnia 2016 r.

Szanowni Państwo, w związku z wyjazdem na konferencję dyżur i konsultacje dr. Katarzyny Dadańskiej zaplanowane na dzień 1 grudnia 2016 r. zostają przełożone na dzień 08.12.2016 r. godz. na godz. 14.00.

Zmiana terminu konsultacji dra Łukasza Dubińskiego

Konsultacje dra Łukasza Dubińskiego planowane na  30.11.2016r.  nie odbędą się.

Konsultacje zostaną odrobione dnia 14.12.2016 r.  w godz. 12.45 - 13.45.

III r. - Wykłady z Prawa bankowego i Prawa obrotu instrumentami finansowymi w dniu 24 listopada br.

Wykłady z Prawa bankowego i Prawa obrotu instrumentami finansowymi z dnia 24 listopada br. zostają przełożone na 25 listopada 2016 r., na godz. 10.45, do sali 222, ul. Narutowicza 17a.

Egzamin z prawa podatkowego

Egzamin z przedmiotu prawo i postępowanie podatkowe dla osób zainteresowanych wcześniejszym powtórzeniem tego przedmiotu oraz osób, którym jeszcze przysługuje termin poprawkowy odbędzie się dnia 19 grudnia 2016 r. (poniedziałek) w godz. 11.00-13.00 w sali nr 217 (budynek przy ul. G. Narutowicza 17a). Przed przystąpieniem do egzaminu należy złożyć we właściwym dziekanacie pisemny wniosek w niniejszej sprawie.

dr Radosław Zych - konsultacje 23.11.

Uprzejmie informuję,że moje konsultacje dydaktyczne w środę, 23.11. br. odbędą się w godz. 10:30-11:30 w gabinecie 114 przy ul. Narutowicza.

 

Z poważaniem,
dr Radosław Zych

I r. - Zmiana w rozkładzie zajęć

Od 17 listopada br. wszystkie ćwiczenia na WPiA będą się odbywały w jednej grupie ćwiczeniowej. Zmieniony rozkład zajęć jest dostępny na stronie.

Przełożony dyżur dydaktyczny i konsultacje dr hab. prof. US Krystyny Nizioł

Z powodu wyjazdu służbowego dr hab. prof. US Krystyny Nizioł dyżur dydaktyczny i konsultacje w dniu 24.11.2016 r.  (czwartek) nie odbędą się. Dyżur dydaktyczny zostaje przełożony na dzień 18.11.2016, g. 13.15-14.15, a konsultacje na dzień 02.12.2016,  g.  13.14-14.15. 

Przełożone wykłady dr Peno – odpracowanie

Szanowni Studenci,

 

informuję, że przełożone  wykłady z dnia 14 listopada 2016 roku odbędą się: w piątek 18 listopada 2016 r.  s. 218  (od godziny 13.15)  oraz w poniedziałek 21 listopada 2016 r. s. 102 (od godziny 11.45). Możecie Państwo wybrać (jeden) dowolny dzień wykładu – będziemy przerabiać ten sam materiał na Podstawach prawoznawstwa i na Wstępie do prawoznawstwa.

 

dr Michał Peno 

Zmiana terminu dyżuru dra Łukasza Dubińskiego

W związku z udziałem w konferencji naukowej,  dyżur dra Łukasza Dubińskiego planowany na  17.11.2016r.  nie odbędzie się.

Dyżur zostanie odrobiony dnia 16.11.2016 r.  w godz. 12.45 - 13.45.

I r. - Nowy podział na grupy ćwiczeniowe i laboratoryjne

Informujemy, że w związku ze zmniejszeniem liczby studentów od dnia 15 listopada 2016r. będzie tylko jedna grupa ćwiczeniowa i dwie grupy laboratoryjne: grupa 1A : B - Lab, grupa 1B: Las - Ż .

I r. - Wykład z ochrony własności intelektualnej w dniu 18 listopada 2016 r.

Z powodu wyjazdu służbowego, odwołuję wykład z ochrony własności intelektualnej w dniu 18 listopada 2016 r. Data odpracowania wykładu zostanie podana w terminie późniejszym.

 

dr hab. Dorota Sokołowska, prof. US 

II r. - Wykład z prawa handlowego w dniu 18 listopada 2016 r.

Z powodu wyjazdu służbowego, odwołuję wykład z prawa handlowego w dniu 18 listopada 2016 r. Data odpracowania wykładu zostanie podana w terminie późniejszym.

 

dr hab. Dorota Sokołowska, prof. US 

III r. - Seminarzyści dr Katarzyny Dadańskiej

Seminarium dr Katarzyny Dadańskiej w semestrze zimowym r. a.  2016/2017  będzie odbywało się  w godzinach 10.00-11.30 w poniższych terminach:

 

 

06.10.2016r., 20.10.2016r., 27.10.2016r., 10.11.2016r., 24.11.2016r., 01.12.2016r., 15.12.2016r., 12.01.2017r.

Odwołane dyżur dydaktyczny, konsultacje i seminaria prof. Łukasza Pohla

Z powodu choroby w dniu 10 listopada br. nie odbędą się dyżur dydaktyczny, konsultacje i seminaria prof. dra hab. Łukasza Pohla.

Odwołane dyżur dydaktyczny i konsultacje dr Magdaleny Michalak

Z powodu wyjazdu służbowego konsultacje i dyżur dr Magdaleny Michalak planowane na  dzień 10.11.2016r. nie odbędą się. Zostaną one odrobione w dniu 24 listopada 2016 r., odpowiednio  w godzinach 13.00-14.00 oraz 14.00 – 15.00.

Dyżur dra Tomasza Radkiewicza w dniu 10 listopada 2016

Dyżur dra Tomasza Radkiewicza w dniu 10 listopada 2016 odbędzie się o godzinie 14.45 w pok 406.

II r., gr. 1 - ćwiczenia z przedmiotu Prawo cywilne - zobowiązania

Szanowni Państwo

 

Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustaleniami dotyczącymi przełożonego terminu ćwiczeń z 1 grupą 2 roku kierunek ekonomiczno-prawny z prawa cywilnego - zobowiązania z dnia 16 listopada na dzień dzisiejszy tj. 9 listopada, zapraszam o godz. 15.05 do sali nr 120.

 

dr Joanna Szyjewska-Bagińska

Odwołane wykłady dr Peno w dniu 14 listopada 2016 r.

Szanowni Studenci,

informuję, że w dniu 14 listopada 2016 r. (poniedziałek) nie odbędą się moje wykłady – zajęcia zostaną odrobione w dwóch najbliższych tygodniach (18 listopada administracja, a 25 listopada kierunek ekonomiczno-prawny).  Szczegółowy termin zostanie ustalony na ćwiczeniach, po konsultacji z Państwem. W tym dniu korzystam z zaproszenia do udziału w ważnym seminarium w INP Polskiej Akademii Nauk. Za utrudnienia przepraszam – dr Michał Peno  

Odwołanie zajęci oraz dyżur dra Przemysława Kledzika

Szanowni Państwo,

 

w dniu 10.11.2016 r. nie odbędą się wykłady z przedmiotów „Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne” oraz dla III SSP oraz „Postępowanie administracyjne” dla III SSA i II SE-P. Zajęcia zostaną zrealizowane w uzgodnionym z Państwem terminie. W niniejszym dniu nie odbędzie się także dyżur.

 

Z poważaniem

dr Przemysław Kledzik

Konsultacje dydaktyczne mgra Konrada Burdziaka w dniu 8.11.2016 r.

Szanowni Państwo,

 

konsultacje zaplanowane na dzień 8 listopada 2016 r. nie odbędą się. Zostaną one odrobione dnia 10 listopada br. (godz. 16.45).

 

Z wyrazami szacunku,

Konrad Burdziak

Zmiana miejsca dyżuru dr Agnieszki Choduń

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że 10 listopada 2016 r. będę na dyżurze od 12:00 do 13:00 w pok. 202 (al. Piastów 40b).

 

Agnieszka Choduń

Zmiana terminu konsultacji dydaktycznych dra O. Boguckiego

Od dnia 28 października 2016 r. konsultacje dydaktyczne dra O. Boguckiego będą odbywać się we wtorki w godzinach 15.15.-16.15.

II r., gr. 2 - odwołane ćwiczenia z prawa handlowego

Zajęcia z prawa handlowego dla grupy 2 w dniu 2 listopada 2016 r. zostają odwołane.

Zajęcia te odbędą się w późniejszym terminie. Następne zajęcia odbędą się zgodnie z planem w dniu 9 listopada 2016 roku.

II r., gr. 1 - odwołane ćwiczenia z Prawa handlowego

 

 

Uprzejmie informuję Państwa studentki i studentów, że ćwiczenia z przedmiotu Prawo handlowe dla grupy I zaplanowane na dzień 2.11.2016 r. nie odbędą się. Zajęcia zostaną odrobione w terminie późniejszym.

Najbliższe ćwiczenia odbędą się 9.11.2016 r zgodnie z rozkładem zajęć.

 

mgr Patryk Zasuwik

Odwołane konsultacje dr hab. prof. US Ewy Gajdy w dniu 28.10.

W związku z wizytą Prof. Davida Pugsley, konsultacje Pani dr hab. prof. US Ewy Gajdy dla SSP w dniu 28.10 nie odbędą się.

Konsultacje prof. Anny Barczak w dniu 28.10.2017 r.

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że konsultacje w dniu 28 października 2016 r. odbędą się w godz. 13.30-14.30.

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,53 MB (+3,526) - time