Ogłoszenia: Administracja I stopnia – studia stacjonarne

Zmiana terminu dyżuru i konsultacji dr Katarzyny Dadańskiej

W związku z wyjazdem na konferencję naukową, dyżur i konsultacje zaplanowane na dzień 09.11.2017 r. zostają przeniesione na dzień 20.11.2017 r. na godz. 12.30-14.30. 

Seminarium licencjackie dr hab. Ewy Gajdy, prof. US dla II roku SSA w dniu 9.11.2017 r.

 

Seminarium licencjackie dr hab. Ewy Gajdy, prof. US dla II roku SSA w dniu 9.11.2017 r.

 

Dodatkowe seminarium licencjackie dr hab. Ewy Gajdy, prof. US dla II roku SSA, w miejsce przełożonych zajęć z 20.10. b.r.,  odbędzie się w dniu 9.11.2017 r., godz. 15.-16.30, s. 213.

Dodatkowe konsultacje dr hab. Ewy Gajdy, prof. US dniu 9.11.2017 r.

I-V rok SSP, I-III rok SSA, I-V rok NSP

 

Dodatkowe konsultacje dr hab. Ewy Gajdy, prof. US dniu 9.11.2017 r.

 

Dodatkowe konsultacje dydaktyczne dr hab. Ewy Gajdy, prof. US, w miejsce przełożonych konsultacji z 20.10. b.r.,  odbędą się w dniu 9.11.2017 r., godz. 18-19, s. 213.

 

Egzaminy u dra M. Peno

Administracja I stopień, Ekonomiczno-prawny I st., Prawo I-V SSP

 

Szanowni Państwo, egzaminy do których przeprowadzenia jestem upoważniony w r.a. 2017/2018  odbędą się 7 grudnia o godzinie 13.00.  Zapraszam do s. 110 (Piastów), proszę o przybycie 15 minut przed egzaminem. 

Seminaria, konsultacje i dyżury z dnia 9 listopada br. dr hab. prof. US K. Flagi-Gieruszyńskiej

 
W związku z wyjazdem służbowym dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US seminaria, konsultacje i dyżury z dnia 9 listopada br. zostaną przeniesione na dzień 16 listopada br. w tych samych godzinach.

 

Ogłoszenie dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US

Przypominamy, że w związku z wyjazdem służbowym dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US w dniu 7 listopada br. wykład z postępowania cywilnego nie odbędzie się. Zajęcia te były odrobione w dniu 9 i 16 października br. 

I rok - Przełożony wykład z Historii administracji

Wykład z Historii administracji w dniu 3 listopada nie odbędzie się. Termin odrobienia wykładu (po uzgodnieniu z Państwem) zostanie podany do wiadomości osobnym ogłoszeniem. 

III r. - Odwołany wykład Wybrane aspekty postępowania cywilnego

Drodzy Państwo, zaplanowany na 27 października odrabiany wykład z przedmiotu: Wybrane aspekty postępowania cywilnego, nie odbędzie się. O terminie jego odrobienia zostaną Państwo powiadomieni w późniejszym terminie

Przełoznone dyżur i konsultacje dydaktyczne dra W. Bożka

Dyżur i konsultacje dra Wojciecha Bożka z dnia 26 października 2017 r. zostają przeniesione na dzień 30 października 2017 r. na godz. 15.00-16.00 (konsultacje dydaktyczne) oraz na dzień 31 października 2017 r. na godz. 15.00-16.00 (dyzur dydaktyczny).

Zmiana daty i godziny dyżuru dr. hab. D. Wacinkiewicza

Dyżur  dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowany na dzień 26.10.2017  w godz. 12.00-13.00 odbędzie się 30.10.2017 w godz. 16.00-17.00 (sala 315). 

zajęcia dr A. Klich w dniu 26 października br.

Konsultacje, dyżur dydaktyczny i wykład z przedmiotu Dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych pacjentów i konsumentów, które powinny odbyć się w dniu 26 października br. zostają odwołane.

Przełożony dyżur oraz seminaria dr. hab. prof. US Rajmunda Molskiego

Dyżur i seminaria dr. hab. prof. US Rajmunda Molskiego z 26.10.2017 r. zostają przeniesione na:

7.11.2017 r., godz. 9.15-10.45 – seminarium IV rok SSP

8.11.2017 r., godz. 14.00-15.30 – seminarium V rok SSP

17.11.2017 r., godz. 14.00-15.30 – seminarium II rok SSA II st.

9.11.2017 r., godz. 11.00-12.00 – dyżur.

 

konsultacje i dyżur dr hab. K. Flagi-Gieruszyńskiej prof. US (2)

W związku z posiedzeniem Senatu w dniu 26 października br., konsultacje i dyżur dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US odbędą się w środę 25 października br. w godz. 11.30-13.30, natomiast seminaria odbędą się 26 października o 16.00. 

Wykład z przedmiotu Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej w dniu 24 października br.

II rok - Administracja I stopnia – studia stacjonarne

 

W dniu 24 października br. wykład z przedmiotu Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej nie odbędzie się. O terminie odrobienia zajęć zostaniecie Państwo powiadomieni osobnym ogłoszeniem.   

 

Zajęcia, dyżury oraz konsultacje Katarzyny Święch- Kujawskiej odbywające się w dniach 25-27. 10. 2017 zostają odwołane z powodu choroby.

Uprzejmie informuję, że wszystkie zajęcia, dyżury oraz konsultacje Katarzyny Święch- Kujawskiej odbywające się w dniach 25-27. 10. 2017 zostają odwołane z powodu choroby.

z poważaniem 
Katarzyna Święch - Kujawska

Spotkanie z opiekunem na kierunku Administracja dnia 26.10.2017r.

Dla Administracji I  i II stopnia

 

Dnia 26.10.2017 r. odbędzie się spotkanie z opiekunem I roku Administracji drem Łukaszem Dubińskim.

 

Spotkanie w sali nr  7 (Piastów) o godz. 11.40.


Z poważaniem,
dr Łukasz Dubiński
Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Szczeciński

seminaria - dr hab. D. Wacinkiewicz

zajęcia seminaryjne na kierunku Administracja I stopień u dra hab. D. Wacinkiewicza zostały przeniesione z czwartków godz. 10.00-11.30 na środy godz. 15.15-16.45

Zmiana daty i godziny dyżuru dr. hab. Wacinkiewicza

W związku z udziałem w konferencji naukowej dyżur  dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowany na dzień 19.10.2017  w godz. 12.00-13.00 odbędzie się 25.10.2017 w godz. 17.45-18.45 (sala 315)

SSA II rok I st. - zmiana w rozkładzie zajęć

Wykład dra Peno z przedmiotu "Etyka w administracji" zostaje przeniesiony na środę, godz. 10.00-11.30 (sala 201). Wykład "Doktryny polityczne i prawne" będzie prowadził prof. Wątor, we wtorki godz. 11.45-13.15 (sala 201).

dyżur i konsultacje dra Kledzika w dniu 19.10.2017 r.

Szanowni Państwo, w dniu 19.10.2017 r. nie odbędą się dyżur i konsultacje.

Z poważaniem

dr Przemysław Kledzik

Odwołanie zajęć dra Kledzika 19.10.2017

Szanowni Państwo, w dniu 19.10.2017 r. nie odbędą się wykłady z przedmiotów „Postępowanie administracyjne” dla III SSA I Stopnia i II SE-P I Stopnia 

W niniejszym dniu nie odbędzie się także dyżur i konsultacje.

Z poważaniem

dr Przemysław Kledzik

Dyżur, konsultacje oraz seminarium dr hab. Ewy Gajdy, prof. US w dniu 19.10.2017 r.

Dyżur, konsultacje dydaktyczne oraz seminarium dla III r. SSA dr hab. Ewy Gajdy, prof. US, w dniu 19.10 nie odbędą się  w związku z wyjazdem konferencyjnym w dniach 19-20.10.2017 r.

Konsultacje i dyżur prof. K. Flagi-Gieruszyńskiej

W związku z wyjazdem służbowym dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US konsultacje i dyżur z 19 października br. odbędą się 17 października br. w godz. 10.00-12.00, a seminaria zaczną się o godz. 12.00.

Spotkanie dotyczące wyjazdu na studia lub praktykę w programie Erasmus+

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że dnia 19 października 2017 r. o godz. 13.30 w sali 101 odbędzie się spotkanie dotyczące wyjazdu na studia lub praktykę w programie Erasmus+.

Z wyrazami szacunku,

mgr Adrianna Ogonowska

Kwalifikacja na wyjazd na studia lub praktykę w programie Erasmus+

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że do dnia 23 października 2017 r. odbywa się składanie dokumentów w ramach dodatkowej kwalifikacji na wyjazd na studia lub praktykę w programie Erasmus+. Wymagane dokumenty (wniosek o zakwalifikowanie na wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+ wraz z wymaganymi załącznikami/wniosek o zakwalifikowanie na wyjazd na praktykę w ramach Programu Erasmus+ wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać osobiście u mgr A. Ogonowskiej (w czasie dyżurów lub konsultacji, p. 332).

Podstawowymi kryteriami kwalifikacji są wyniki w nauce (średnia minimalna wynosi 3,0) oraz znajomość języka, w którym prowadzone będą zajęcia na uczelni partnerskiej, co najmniej na poziomie określonym w umowie z uczelnią partnerską. Dodatkowo studenci mogą otrzymać 0,5 punktu za szczególne osiągnięcia, działalność na rzecz uczelni, etc. (należy to udokumentować). Znajomość języka obcego jest warunkiem koniecznym do zakwalifikowania do wyjazdu na studia, natomiast kryterium średniej ocen warunkuje przyznanie dofinansowania w przypadku ograniczonych środków przyznanych US z Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Jednocześnie uprzejmie proszę o podanie również następujących informacji:

- język obcy, w którym realizowane będą studia/praktyka,

- dziedzina akademicka, której dotyczy wyjazd.

Szczegółowe informacje i wskazówki dotyczące kryteriów kwalifikacji i wzorów wymaganych dokumentów są dostępne na stronie: http://www.dsm.usz.edu.pl/dlastudentow.

Z wyrazami szacunku,

mgr Adrianna Ogonowska

 

Egzamin z Postępowania cywilnego z Prof. K. Flagą - Gieruszyńską

Egzamin z Postępowania cywilnego z Prof. K. Flagą - Gieruszyńską

dla studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, administracji,

odbędzie się dnia 20 października 2017 r. o godz. 12.00 w sali 215 ul. Narutowicza 17 A

Jest to ostateczny termin egzaminu.

Dyzur SSP, SSA prof. A. Barczak

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że dyżur w dniu 12.10.2017 nie odbędzie się. Zapraszam 16 10.2017 r. w godz. 10.30-11.30.

Przełożenie zajęć prof. K. Święch-Kujawskiej

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że seminaria dyplomowe, magisterskie, konsultacje oraz dyżur dydaktyczny zostają przełożone z dnia 18.10.2017 na dzień 27.10. 2017 i odbędą się w godzinach wyznaczonych dla zajęć z dnia 18.10.2017, w pokoju 321.

Katarzyna Święch- Kujawska

III r. - Przełożenie wykładu prof. K. Święch-Kujawskiej

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że wykład z przedmiotu „Ogólne prawo podatkowe– wersja problem based learning”, III rok SSA I st., zostaje przełożony z dnia 18.10.2017 na dni: 25.10.2017 i 08.11.2017 i odbędzie się w godzinach od 14.15 do 15.15 w sali 120.

Katarzyna Święch- Kujawska

Dyżur i konsultacje mgr Marzeny Radziun

Dyżur i konsultacje mgr Marzeny Radziun w dniu 12 października są odwołane.

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,53 MB (+3,532) - time