Ogłoszenia: Administracja I stopnia – studia stacjonarne

Zmiana godziny dyżuru i konsultacji dr K. Malinowskiej-Woźniak w dn. 4.05 br.

Dyżur i konsultacje dr Katarzyny Malinowskiej-Woźniak w dniu 4.05.2017 r. odbędą się w godzinach 13:00 – 15:00.

Zmiana godziny dyżuru ks. dra G. Harasimiaka

W dniu 4 maja 2017 r. dyżur ks.dr G.Harasimiaka rozpocznie się o godzinie 13:00.

Zmiana godzin konsultacji dr W. Baranowskiej-Zając w dn. 4. 05 br.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w dniu 4 maja 2017 r. moje konsultacje dydaktyczne odbędą się w godzinach 13:00-14:00.

Z wyrazami szacunku,
Wioleta Baranowska-Zając

Przełożony dyżur dr hab. A. Barczak prof. US w dn. 4.05 br.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że dyżur dydaktyczny w dniu 4 maja nie odbędzie się. Zapraszam 8 maja w godz. 12.00-13.00.

Przełożone konsultacje dr hab. A. Barczak prof. US w dn. 5.05 br.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że konsultacje w dniu 5 maja  nie odbędą się. Zapraszam 9 maja w godz.10.00-11.30.

III rok, przełożone seminaria dr hab. A. Barczak prof. US w dn. 4.05 br.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że seminarium dyplomowe w dniu 4 maja nie odbędzie się. Zapraszam w dniu 8 maja 2017 r. w godz. 10.30-12.00.

II r. - Zmiana w rozkładzie zajęć

Zmienione zostały daty wykładów z Prawa międzynarodowego publicznego. Zmieniony rozkład jest dostępny na stronie WPiA

Zmiana godzin dyżuru dr hab. D. Wacinkiewicza w dn. 27.04 br.

Dyżur dr hab. D. Wacinkiewicza zaplanowany na dzień 27.04.2017  w godz. 12.00-13.00  odbędzie się tego samego dnia w godz. 16.00-17.00.

Dyżury, konsultacje i seminaria dr hab. K. Flagi-Gieruszyńskiej prof. US w dn. 28.04 - 14.05 i 18.05 br.

W związku z nieobecnością dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US w dniach 28.04-14.05, a także w związku z wyjazdem służbowym w dniu 18 maja br. dyżury, konsultacje i seminaria nie odbędą się w tych terminach. Odrobione zostaną w następujących terminach: 15 maja - 17.30 - 20.00, 16 maja 8.30-11.30 oraz 21 maja 10.30-12.30. 

Zajęcia prof. dr hab. J. Sługockiego w dniach 27-28.04 br.

Zajęcia prof. dr hab. Janusza Sługockiego w  dniu 27.04.2017 r. bez zmian.

Zajęcia prof. dr hab. Janusza Sługockiego w  dniu 28.04.2017 r. nie odbędą się.

Terminy odrobienia zostaną podane później.

Zmiana godzin dyżuru dr W. Baranowskiej-Zając w dn. 27.04 br.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w dniu 27 kwietnia 2017 r. mój dyżur dydaktyczny odbędzie się w godzinach 11:30-12:30.

Z wyrazami szacunku,
Wioleta Baranowska-Zając

II rok, przeniesione wykłady z prawa międzynarodowego publicznego z dn. 5.05.br. i 19.05.br.

Wykład dla II roku studia stacjonarne I stopnia – kierunek administracja z prawa międzynarodowego publicznego z dnia 5.05.2017 r., godz. 8.15-11.30 zostaje przeniesiony na dzień 25.05.2017 r., godz. 8.15-11.30, sala 217. (wykład z 28.4.2017 r. odbędzie się zgodnie z planem zajęć).

Wykład dla II roku studia stacjonarne I stopnia – kierunek administracja z prawa międzynarodowego publicznego z dnia 19.05.2017 r., godz. 8.15-11.30 z powodu wyjazdu na konferencję zostaje przeniesiony na dzień 1.06.2017 r., godz. 8.15-11.30, sala 217.

Przeniesione konsultacje i dyżur dydaktyczny dr E. Całej-Wacinkiewicz z dn. 18.05. br.

Konsultacje i dyżur dydaktyczny z dnia 18.05.2017 r., godz. 12.00-14.00 zostają przeniesione na dzień 11.05.2017 r., godz. 10.00-12.00

Odowłane konsultacje i dyżury dydaktyczne dr E. Całej-Wacinkiewicz

Konsultacje i dyżury dydaktyczne przypadające włącznie do dnia 5.5.2017 r. z powodu choroby zostają odwołane.

III rok - wykład z przedmiotu Tajemnice prawnie chronione w dn. 26.04 br. - zmiana sali

W dniu 26 kwietnia br. wykład z przedmiotu Tajemnice prawnie chronione wyjątkowo odbędzie się w sali 119, ul. Narutowicza 17a.

III rok, przełożone ćwiczenia z legislacji administracyjnej z dnia 25.04.2017 r.

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że ćwiczenia z legislacji administracyjnej 25.04.2017 r.  o godz. 13.30 nie odbędą się. Ćwiczenia te zostaną odrobione 11.05.2017 r. o 13:30.

 

Z poważaniem,

dr Agnieszka Choduń

Przełożone dyżury i konsultacje dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US w dniu 20 i 27.04 br.

W związku z wyjazdami służbowymi dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US w dniach 20 i 27 kwietnia br. nie odbędą się dyżury i konsultacje, natomiast w dniu 26 kwietnia br. odpowiednio - 9.00-11.00 - dyżury i 11.00-13.00 - konsultacje.

II r., gr. 3 i 4 - lektoraty z języka angielskiego z mgr Sylwią Nupryjonek

W dniu 24 kwietnia br. lektoraty z mgr Sylwią Nupryjonek zostają odwołane.

Zmiana godziny konsultacji i dyżuru dr. T. Radkiewicza w dniu 20.04 br.

Konsultacje i dyżur dydaktyczny dr. T. Radkiewicza w dniu 20 kwietnia 2017 r. odbędą się od godziny 15.00 (pok. 406).

Zmiana terminu dyżuru i konsultacji mgr Anny Mylokosty

Dyżur i konsultacje mgr Anny Mylokosty planowane na 20.04.2017 r, odbędą się dnia 21.04.2017 r. w godzinach 13.00-14.00 (dyżur) oraz 14.00-15.00 (konsultacje).

Seminarium dyplomowe SSA pierwszy stopień - dr hab. prof. US Anna Barczak

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że seminarium mgr w dniu 20 kwietnia 2017 r. nie odbędzie się. Zapraszam w dniu 21 kwietnia 2017 r. w godz. 11.50-13.20.

Odwołane konsultacje i dyżur dydaktyczny dr A. Klich

Szanowni Państwo,
z powodu wyjazdu służbowego dyżur i konsultacje dr A. Klich w dniu 20 kwietnia br. nie odbędzie się. Dyżur i konsultacje odbędą się w dniu 25 kwietnia br. (wtorek) w godzinach 9:45-11:45.

Odwołany dyżur i konsultacje – mgr Przemysław Zdyb

Ze względu na wyjazd na konferencje naukową, dyżur i konsultacje mgra Przemysława Zdyba w dniu 20. kwietnia br. nie odbędą się. Dodatkowy dyżur i konsultacje odbędzie się w czwartek, 27 kwietnia br., w godz. 9.30-11.30.

III rok, odwołane seminarium dyplomowe dr hab. E. Gajdy prof. US w dn. 27 kwietnia br.

Ze względu na dwa wyjazdy konferencyjne w tym samym tygodniu, seminarium licencjackie dr hab. prof. US Ewy Gajdy w dniu 27. kwietnia br. nie odbędzie się. Dodatkowe seminarium zostaje wyznaczone na piątek, 5. maja, w godz. 12.00-13.30 (ewentualna zmiana terminu i godziny na prośbę seminarzystów).

I-III rok, odwołane dyżur i konsultacje dr hab. E. Gajdy prof. US w dn. 27 kwietnia br.

Ze względu na dwa wyjazdy konferencyjne w tym samym tygodniu, dyżur i konsultacje dr hab. prof. US Ewy Gajdy w dniu  27. kwietnia br. nie odbędą się.  Dodatkowe dyżur i konsultacje będą miały miejsce w czwartek, 4. maja br., w godz. 16.30-18.30.

III rok, odwołane seminarium dyplomowe dr hab. E. Gajdy prof. US w dn. 13 kwietnia br.

Ze względów obiektywnych i osobistych seminarium licencjackie dr hab. prof. US Ewy Gajdy w dniu 13. kwietnia br. nie odbędzie się. Seminarium zostaje przełożone na piątek, 21 kwietnia br., w godz. 12.00-13.00 (ewentualna zmiana terminu i godziny  na prośbę seminarzystów).

II r. - Przełożenie wykładu z Wprowadzenia do prawa gospodarczego publicznego

W związku z wnioskiem Studentów wykład z Wprowadzenia do prawa gospodarczego publicznego u dr. hab. D. Wacinkiewicza zaplanowany na dzień 13.04.2017 odbędzie się 11.05.2017 w godzinach 18.45-20.15 (s. 222).

I-III rok, odwołane dyżur i konsultacje dr hab. E. Gajdy prof. US w dn. 13 kwietnia br.

Uprzejmie informuję, że dyżur i konsultacje dr hab. prof. US Ewy Gajdy w dniu 13. kwietnia br. zostały odwołane. Termin dodatkowego dyżuru i konsultacji: piątek, 21 kwietnia br., w godz. 13.30-15.30.

Dyżur i konsultacje dr M. Michalak

Konsultacje i dyżur dr Magdaleny Michalak zostają przeniesione z dnia 13.04.2017 na dzień 10.05.2017 r., godz. 9.15-10.15 (dyżur) oraz 11.05.2017, godz. 14-15 (konsultacje).

III r. - Seminarium z dr M. Michalak

Z powodu wyjazdu służbowego seminarium z dr Magdaleną Michalak planowane na dzień 13.04.2017 r. nie odbędzie się. Zostanie ono odrobione w dniu 20.04.2017 r. o godz. 14.00.

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,53 MB (+3,528) - time