Actaiuris

Dominika Wróblewska i Łukasz Buczek laureatami stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia

 

Miło nam poinformować, że studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego p. Dominika Wróblewska i p. Łukasz Buczek otrzymali stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017.

 

Rektorzy uczelni przedstawili Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1902 wnioski o przyznanie stypendium, w tym 1230 wniosków studentów i 672 wnioski doktorantów. Do oceny wniosków został powołany Zespół do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w którego skład wchodzi 24 ekspertów reprezentujących siedem obszarów nauki i sztukę.

 

 

W celu zapewnienia jednolitej i obiektywnej oceny Zespół ustalił wytyczne dotyczące sposobu oceny wniosków w roku akademickim 2016/2017. Wnioski zostały ocenione metodą punktową. Punkty przyznawane były za poszczególne osiągnięcia naukowe i artystyczne związane ze studiami oraz za osiągnięcia w sporcie.

 

Na podstawie indywidualnych protokołów oceny zostały sporządzone listy rankingowe wniosków uszeregowanych według liczby punktów. Na ich podstawie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o przyznaniu 709 stypendiów studentom i 76 stypendiów doktorantom.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych wspaniałych osiągnięć!

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,01 MB (+3,006) - time