Actaiuris

Wydział Prawa i Administracji US wyróżniony w X Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna”

 

W jubileuszowym X Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego otrzymał wyróżnienie i zajął 9. pozycję wśród wszystkich ocenianych wydziałów prawa uczelni publicznych.


Przy ocenie brano pod uwagę takie kryteria, jak: kadra (m.in. liczba pracowników naukowych, w tym profesorów i doktorów habilitowanych; liczba osiągniętych przez pracowników stopni i tytułów naukowych; liczba otrzymanych grantów badawczych), jakość i warunki kształcenia (m.in. możliwość nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego, liczba organizowanych konferencji, funkcjonowanie kliniki prawa, liczba działających kół naukowych, wyróżnienia i nagrody zewnętrzne), wymogi i jakość absolwentów (m.in. aktualna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz aktualna kategoria Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, liczba obowiązkowych przedmiotów zakończonych egzaminem, obowiązkowe praktyki w sądach i możliwość odbycia praktyki studenckiej w innych instytucjach) oraz zdawalność studentów na aplikacje prawnicze.

 

Serdecznie gratulujemy całej społeczności Wydziału!

 

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 2,98 MB (+2,976) - time