Actaiuris

Ranking Szkół Wyższych ,,Perspektywy 2016"

 

 

W Rankingu Szkół Wyższych ,,Perspektywy 2016" kierunek Prawo prowadzony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego zajął 10. miejsce wśród 33 ocenianych jednostek, a kierunek Administracja uplasował się na 7. pozycji pośród 52 ocenianych jednostek.


Oba kierunki, podobnie jak w ubiegłorocznej edycji rankingu, oceniono najlepiej ze wszystkich kierunków prowadzonych na Uniwersytecie Szczecińskim - Administracja zajęła 1. miejsce, a Prawo 3. miejsce.

 


Ranking ,,Perspektywy 2016" przygotowano pod nadzorem kapituły kierowanej przez b. prezesa Polskiej Akademii Nauk Pana prof. dra hab. Michała Kleibera. Zestawienie opracowano na podstawie jedenastu następujących kryteriów: ocena dokonywana przez kadrę akademicką z innych ośrodków, preferencje pracodawców, ocena parametryczna przyznana przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, nadane stopnie naukowe, uzyskane stopnie i tytuły naukowe, dostępność kadr wysokokwalifikowanych, ocena wyróżniająca Polskiej Komisji Akredytacyjnej, liczba publikacji i ich cytowalność, H-index (współczynnik publikacji oraz ich cytowań mierzony wg metody Hirscha), kryteria specyficzne (w przypadku kierunku Prawo są to wyniki egzaminów kwalifikacyjnych na aplikacje prawnicze).

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,00 MB (+2,999) - time