Actaiuris

Kurs dokształcający – Podstawy Prawa Niemieckiego

Szanowni Państwo,

     na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego uruchomione zostały zapisy na kurs dokształcający – Podstawy Prawa Niemieckiego. Jest on adresowany do studentów naszego Wydziału.

Wykłady prowadzone są w językach: niemieckim i polskim. Od kandydatów oczekiwana jest dobra znajomość j. niemieckiego.

 

Kurs rozpoczyna się w semestrze letnim 2015/2016, a kończy w semestrze zimowym 2016/2017.    

 

     Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowym opisem kursu.

 

 

KURS DOKSZTAŁCAJĄCY – PODSTAWY PRAWA NIEMIECKIEGO

- ZAPISY NA SEMESTR LETNI,  EDYCJA I

 

Jednostka prowadząca

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Prawa i Administracji

 

Cel studiów

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw prawa niemieckiego oraz nabycie umiejętności dokonywania analizy prawnoporównawczej. Słuchacz pozna podstawowe rozwiązania prawne z poszczególnych dziedzin prawa niemieckiego uzupełnione o doświadczenie w stosowaniu tego prawa. Będzie dysponował podstawową wiedzą z zakresu  niemieckiego prawa: administracyjnego, karnego, cywilnego, handlowego i finansowego. Uczestnik kursu zapozna się także z podstawami funkcjonowania systemu politycznego Republiki Federalnej Niemiec, z systemem sądownictwa oraz z systemem kształcenia w dziedzinie prawa na niemieckich uniwersytetach.

 

Program

Program kursu został stworzony i opracowany przez pracowników Uniwersytetu Ernsta-Arndta-Moritza w Greifswaldzie: Prof. dr. hab. Friedera Dünkela i dr Joannę Grzywa-Holten w kooperacji z Uniwersytetem Szczecińskim, przy udziale:

- Oberverwaltungsgericht Mecklenburg Vorpommern (Wyższy Sąd Administracyjny Meklemburgii Pomorza-Przedniego w Greifswaldzie)

- Landesverfassungsgericht Mecklenburg-Vorpommern (Krajowy Sąd Konstytucyjny             w Greifswaldzie) oraz kancelarii prawniczych w Greifswaldzie i w Stralsundzie.

 

     Koncepcja kursy oparta jest na połączeniu wiedzy i umiejętności. Słuchacz nabywając, poszerzając albo korygując wiedzę w zakresie poszczególnych dziedzin prawa niemieckiego będzie jednocześnie nabywać, poszerzać lub korygować umiejętności związane                       z praktycznym stosowaniem przekazywanej wiedzy oraz pogłębiać znajomość specjalistycznego prawniczego języka niemieckiego.

 

Warunki rekrutacji

Kandydaci na kurs dokształcający – Podstawy Prawa Niemieckiego, przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu dokumentów.

 

Uczestnicy

Kurs adresowany szczególnie do studentów WPiA US, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę w zakresie podstaw prawa niemieckiego oraz nabyć umiejętności dokonywania analizy prawnoporównawczej.

 

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich, a także adwokatów i radców prawnych niemieckich kancelarii prawniczych.

 

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w piątki i soboty, zgodnie z przyjętym harmonogramem, w budynku dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji US (ul. G. Narutowicza 17a). W każdym semestrze planowanych jest 7 zjazdów.

 

Czas trwania

Kurs trwa 2 semestry

 

Opłaty

800 zł (400 zł za semestr)

 

Wykaz przedmiotów

Wprowadzenie do systemu prawa niemieckiego i systemu studiów prawniczych na terenie Republiki Federalnej Niemiec

Ochrona praw podstawowych i skarga konstytucyjna w niemieckim systemie prawnym

Podstawy prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego

Podstawy niemieckiego prawa karnego i postępowania karnego

Podstawy niemieckiej i europejskiej nauki kryminologii

Kultura, polityka i społeczeństwo współczesnych Niemiec

Podstawy niemieckiego prawa penitencjarnego

Podstawy niemieckiego prawa karnego nieletnich

Podstawy niemieckiego prawa cywilnego i postępowania cywilnego

Podstawy niemieckiego prawa zobowiązań

Podstawy niemieckiego prawa o spółkach

Podstawy niemieckiego prawa pracy

Podstawy niemieckiego prawa socjalnego i prawa o ubezpieczeniach społecznych

Podstawy niemieckiego prawa finansowego i podatkowego

Podstawy niemieckiego prawa budowlanego i prawa o planowaniu przestrzennym

Prawniczy język niemiecki

 

Dokumenty

  1. kwestionariusz kandydata, (załącznik)
  2. oświadczenie o podjęciu studiów
  3. 2 zdjęcia legitymacyjne,
  4. odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej, Świadectwa Dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów,
  5. kserokopia dowodu osobistego.

 

Sposób składania dokumentów

Komplet wymaganych dokumentów można przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Studiów Podyplomowych.

 

Nabór na I edycję kursu odbywa się w dniach 15 grudnia 2015 r. – 15 stycznia 2016 r.

 

Termin rozpoczęcia zajęć

Pierwsze zajęcia dla słuchaczy I edycji są planowane marzec 2016 r.

 

Kontakt

Kierownik studiów – dr Marek Tkaczuk

Sekretariat Studiów Podyplomowych

tel. (91) 444 30 05

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat Studiów Podyplomowych czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00

70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 17a, pok. 4

 

Koordynacja programu po stronie niemieckiej:
Dr. jur. Joanna Grzywa-Holten, LL.M.
(informacje w języku polskim i niemieckim)
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät
Lehrstuhl für Kriminologie
Domstr. 20, 17489 Greifswald
Tel.: 0049 3834 862135
Fax: 0049 2834 862155
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,07 MB (+3,069) - time