Akademia Prawa Niemieckiego

Szanowni Państwo!

 

Uprzejmie informujemy, że na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego uruchomione zostały zapisy na kierunek studiów podyplomowych „Akademia Prawa Niemieckiego”. Zajęcia prowadzone są w językach niemieckim i polskim. Kandydaci powinni wykazywać się dobrą znajomością j. niemieckiego.

Studia adresowane są przede wszystkim do osób posiadających wykształcenie wyższe (mających kwalifikacje co najmniej I stopnia), w szczególności osób wykonujących zawody prawnicze, aplikantów, pracowników administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości oraz wszystkich tych, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę w zakresie podstaw prawa niemieckiego oraz nabyć umiejętności dokonywania analizy prawnoporównawczej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich z Uniwersytetu w Greifswaldzie, a także sędziów sądów niemieckich, adwokatów i radców prawnych niemieckich kancelarii prawniczych.

 

Nabór na I edycję studiów odbywa się w dniach 15 grudnia 2015 r. – 15 stycznia 2016 r.

Łączny koszt studiów podyplomowych wynosi 3200 zł. (1600 zł za semestr)

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowym opisem studiów podyplomowych „Akademia Prawa Niemieckiego”. Prosimy także o rozpowszechnienie informacji wśród potencjalnie zainteresowanych osób.

 

 

 

Nazwa studiów podyplomowych

 

Akademia Prawa Niemieckiego  - ZAPISY NA SEMESTR LETNI, EDYCJA I

 

Jednostka prowadząca

Uniwersytet Szczeciński

 

Wydział

Wydział Prawa i Administracji

 

Cel studiów

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw prawa niemieckiego oraz nabycie umiejętności dokonywania analizy prawnoporównawczej. Słuchacz pozna podstawowe rozwiązania prawne z poszczególnych dziedzin prawa niemieckiego uzupełnione o doświadczenie w stosowaniu tego prawa. Będzie dysponował podstawową wiedzą z zakresu niemieckiego prawa: administracyjnego, karnego, cywilnego, handlowego i finansowego. Absolwent zapozna się także z podstawami funkcjonowania systemu politycznego Republiki Federalnej Niemiec, z systemem sądownictwa oraz z systemem kształcenia w dziedzinie prawa na niemieckich uniwersytetach.

 

 

 

Opis kierunku/Program

Koncepcja studiów oparta jest na połączeniu wiedzy i umiejętności. Słuchacz studiów podyplomowych nabywając, poszerzając albo korygując wiedzę w zakresie poszczególnych dziedzin prawa niemieckiego będzie jednocześnie nabywać, poszerzać lub korygować umiejętności związane z praktycznym stosowaniem przekazywanej wiedzy oraz pogłębiać znajomość specjalistycznego prawniczego języka niemieckiego.

 

Warunki rekrutacji

Kandydaci na studia podyplomowe posiadający wykształcenie wyższe (tytuł magistra, licencjata lub inżyniera) przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu dokumentów.

 

Uczestnicy

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe (mających kwalifikacje co najmniej I stopnia), w szczególności osób wykonujących zawody prawnicze, aplikantów, pracowników administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości oraz wszystkich tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie tematyki studiów podyplomowych.

 

 

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich, sędziów, a także adwokatów i radców prawnych niemieckich kancelarii prawniczych.

 

 

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w piątki i soboty, zgodnie z przyjętym harmonogramem, w budynku dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji US (ul. G. Narutowicza 17a). W każdym semestrze planowanych jest 7 zjazdów.

 

Czas trwania

Studia trwają 2 semestry

 

 

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń oraz złożenie egzaminów przewidzianych programem kształcenia. Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych „Akademia Prawa Niemieckiego”.

 

Opłaty

Możliwość rozłożenia opłat na raty

I semestr – 1600 złotych II semestr - 1600 złotych

Uwaga! Istnieje możliwość dokonania opłat w ratach. Uniwersytet Szczeciński nie pobiera opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.

 

Wykaz przedmiotów

Wprowadzenie do systemu prawa niemieckiego i systemu studiów

prawniczych na terenie Republiki Federalnej Niemiec

Ochrona praw podstawowych i skarga konstytucyjna w niemieckim

systemie prawnym

Podstawy prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego

Podstawy niemieckiego prawa karnego i postępowania karnego

Podstawy niemieckiej i europejskiej nauki kryminologii

Kultura, polityka i społeczeństwo współczesnych Niemiec

Podstawy niemieckiego prawa penitencjarnego

Podstawy niemieckiego prawa karnego nieletnich

Podstawy niemieckiego prawa cywilnego i postępowania cywilnego

Podstawy niemieckiego prawa zobowiązań

Podstawy niemieckiego prawa o spółkach

Podstawy niemieckiego prawa pracy

Podstawy niemieckiego prawa socjalnego i prawa o ubezpieczeniach społecznych

Podstawy niemieckiego prawa finansowego i podatkowego

Podstawy niemieckiego prawa budowlanego i prawa o planowaniu przestrzennym

Prawniczy język niemiecki

 

Dokumenty

1)      kwestionariusz kandydata na studia, (załącznik)

2)      oświadczenie o podjęciu studiów i rozłożeniu opłaty na raty,

3)      2 zdjęcia legitymacyjne,

4)      odpis dyplomu ukończenia studiów,

5)      kserokopia dowodu osobistego.

 

Sposób składania dokumentów

Komplet wymaganych dokumentów można przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Studiów Podyplomowych.

 

Nabór na I edycję studiów odbywa się w dniach 15 grudnia 2015 r. – 15 stycznia 2015. r.

 

 

Termin rozpoczęcia zajęć

Pierwsze zajęcia dla słuchaczy I edycji są planowane marcu 2016 r.

 

 

Kontakt

Kierownik studiów – dr Marek Tkaczuk

Sekretariat Studiów Podyplomowych

tel. (91) 444 30 05

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Sekretariat Studiów Podyplomowych czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00

70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 17a, pok. 4

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,01 MB (+3,007) - time