Actaiuris

Prawo Obrotu i Gospodarki Nieruchomościami

Nazwa studiów podyplomowych Prawo Obrotu i Gospodarki Nieruchomościami


Jednostka prowadząca Uniwersytet Szczeciński

Wydział Wydział Prawa i Administracji

Cel studiów
Celem studiów podyplomowych jest nabycie  i poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zakresie znajomości funkcjonowania rynku nieruchomości, czynników determinujących ten rynek, pojęcia oraz zasad obowiązujących w obrocie nieruchomościami, czynników dywersyfikujących  obrót nieruchomościami, zasad gospodarki nieruchomościami, w tym w aspekcie możliwości zajmowania się doradztwem na rynku nieruchomości, jak również wykonania zawodu zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomości.

Opis kierunku/Program
Koncepcja studiów oparta jest na połączeniu wiedzy i umiejętności. W związku z tym program studiów podyplomowych zakłada formy prowadzenia zajęć zarówno w formie wykładów, ćwiczeń jak i konwersatoriów.  Absolwent studiów uzyska interdyscyplinarne umiejętności w zakresie identyfikowania związków między zjawiskami prawnymi, ekonomicznymi i społecznymi oraz umiejętność rozwiązywania problemów wymagających zastosowania szczegółowej wiedzy prawniczej i ekonomicznej.

Warunki rekrutacji
Kandydaci na studia podyplomowe posiadający wykształcenie wyższe (tytuł magistra, licencjata lub inżyniera) przyjmowani są na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się: https://e-podyplomowe.univ.szczecin.pl/erekrutacjanew/index.php

Uczestnicy
Studia adresowane są do osób posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia (bez względu na kierunek), w szczególności: prawników, pracowników organów administracji publicznej, administratywistów, geodetów, zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawców majątkowych oraz osób uczestniczących w procesie inwestycyjno – budowlanym, przedstawicieli innych zawodów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie tematyki obrotu i gospodarki nieruchomościami. Adresatami studiów podyplomowych są także osoby, które pragną zmienić swoje dotychczasowe kwalifikacje zawodowe lub pogłębić swoją wiedzę w zakresie szeroko pojętej dziedziny obrotu i gospodarowania nieruchomościami.

Wykładowcy
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,  Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz praktyków (radcowie prawni, notariusz, geodeta).

Organizacja nauki
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, zgodnie z przyjętym harmonogramem, w budynku dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji US (ul.  Narutowicza 17a, 70 – 240 Szczecin).

W każdym semestrze planowanych jest 8 zjazdów.

Czas trwania
Studia trwają dwa semestry

Warunki zaliczenia
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń oraz złożenie egzaminów przewidzianych programem kształcenia. Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych „ Prawo obrotu i gospodarki nieruchomościami”

Opłaty
I semestr 1600,00;   II sem. 1 600,00

Uwaga!  Istnieje możliwość dokonania opłat w ratach.

Uniwersytet Szczeciński nie pobiera opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.

Wykaz przedmiotów
Podstawy prawa cywilnego i handlowego.

Prawo rzeczowe.
Źródła informacji o nieruchomościach.
Umowy w obrocie nieruchomościami.
Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego i spadkowego.
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.
Rozgraniczenie, scalanie, podział, wywłaszczanie nieruchomości.
Prawo własności złóż kopalin i wód
Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców.
Podstawy prawa ochrony zabytków
Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze.
Elementy prawa zamówień publicznych.
Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego.
Elementy prawa upadłościowego i postępowania egzekucyjnego.
Gospodarowanie przestrzenią i proces inwestycyjno -  budowlany.
Ekonomiczne aspekty gospodarki nieruchomościami.
Podatki i opłaty na rynku nieruchomości.
Notariusz w obrocie nieruchomościami
Zarządzanie nieruchomościami.
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

Dokumenty

1)      podanie - kwestionariusz kandydata ,
2)      2 zdjęcia legitymacyjne,
3)      odpis dyplomu ukończenia studiów
4)      kserokopia dowodu osobistego.

Załączniki
Podanie - kwestionariusz kandydata
Sposób składania dokumentów
Komplet wymaganych dokumentów można przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście:

Uniwersytet Szczeciński
Wydział Prawa i Administracji
Sekretariatu Studiów Podyplomowych.
ul. Narutowicza 17a,
70-240 Szczecin

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK. Zarejestruj się:

https://e-podyplomowe.univ.szczecin.pl/erekrutacjanew/index.php

Terminy

- składania dokumentów
Informacja o terminach po rejestracji w systemie ERK

- rozpoczęcia zajęć
październik 2015 r.

-terminy zajęć
zostaną podane w późniejszym terminie

Kontakt
Kierownik studiów
dr Katarzyna Dadańska

Sekretariat

mgr Kamila Ekert

tel. 91 444 30 05

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,04 MB (+3,038) - time