Actaiuris Forum Prawa Mediów Elektronicznych

Rekrutacja studia doktoranckie

Rekrutacja na I rok stacjonarnych studiów trzeciego stopnia

w roku akademickim 2016/2017

 

 

Terminy rekrutacji:

Rejestracja w systemie ERK:  8 VI – 31 VIII 2016 r.

Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów:  20 VII – 31 VIII 2016 r.

Rozmowa kwalifikacyjna:  13 – 14 IX 2016 r.

Ogłoszenie ostatecznych wyników postępowania rekrutacyjnego:  28 IX 2016 r.

Zakończenie postępowania rekrutacyjnego:  28 IX 2016 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Prawa i Administracji US

70-234 Szczecin, ul. Narutowicza 17A,

Sekretariat Studiów Podyplomowych, pok. 2

tel. 91 444 50

 

Informacja o wymaganych dokumentach oraz kryteriach kwalifikacji

znajduje się na stronie głównej Uniwersytetu usz.edu.pl, w zakładce Kandydaci – Oferta doktoranci – Rejestracja

 

Nie ma naboru na studia niestacjonarne.

 

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,03 MB (+3,034) - time