Zmiana zasad przyznawania Stypendium Ministra

Szanowni Państwo,

 
w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacją na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018 zamieszczoną na stronie MNiSW oraz z zarządzeniem nr 55/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie zasad i trybu składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego na rok akademicki 2017/2018.

 

Szczegółowe informacje na temat ww. stypendium znajdują się również na stronie Uniwersytetu Szczecińskiego w zakładce Doktoranci/Stypendium ministra.


Informacja nt. stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018

 Zarządzenie Rektora US nr 55/2017 z dnia 23.08.2017

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 2,98 MB (+2,977) - time