Uwaga seminarzyści dr K.A. Dadańskiej - III r. SSEP

Wyznaczam dla Państwa dodatkowy termin seminarium dyplomowego na dzień 1 czerwca 2017 r. na godz. 10.00.

Uprzejmie informuję, że termin oddania prac dyplomowych upływa w dniu 16 czerwca 2017.

Obrony dla kierunku ekonomiczno-prawnego studia I stopnia są zaplanowane na 10-17 lipca 2017 r.

Pracę dyplomową należy przynieść wydrukowaną dwustronnie i zbindowaną oraz zapisaną na nośniku elektronicznym (płyta CD w formacie PDF). Po zaakceptowaniu przez promotora praca trafia do zbadania przez system antyplagiatowy.

Lista pytań na egzamin dyplomowy znajduje się na stronie internetowej wydziału w zakładce „Egzamin dyplomowy”.

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 2,97 MB (+2,972) - time