Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne prawo międzynarodowe – idee a rzeczywistość" połączona ze Zjazdem Katedr i Zakładów Prawa Międzynarodowego

 

Szanowni Państwo!

 

Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego przypadł zaszczyt zorganizowania w dniach 17-19 maja 2017 r. w Międzyzdrojach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, zatytułowanej „Współczesne prawo międzynarodowe - idee a rzeczywistość", połączonej ze Zjazdem Katedr i Zakładów Prawa Międzynarodowego.

 

Mając na uwadze, że Zjazdy Katedr i Zakładów Prawa Międzynarodowego nie tylko przyczyniają się do integracji środowiska naukowego, lecz także stanowią forum naukowej debaty przedstawicieli, reprezentujących różne ośrodki naukowe, a także, iż stanowią okazję do wymiany myśli i poglądów, celowo organizatorzy zdecydowali się zaproponować szeroki merytorycznie - a zarazem intrygujący i zmuszający do konfrontacji zamierzeń i ich realizacji - tytuł Konferencji. Tak zakreślony temat z jednej strony pozwoli każdemu znaleźć miejsce w wymianie poglądów, z drugiej zaś umożliwi poznanie aktualnego obszaru prowadzonych  badań.

 

Konferencja poświęcona będzie problemom, z jakimi boryka się obecnie nie tylko społeczność międzynarodowa jako całość, ale także przed którymi stają państwa i organizacje międzynarodowe, występujące w stosunkach międzynarodowych w podwójnej roli twórców i adresatów norm prawnych. Tematyka obrad obejmie swym zakresem analizę współczesnych instytucji prawnych, przynależnych szeroko rozumianemu prawu międzynarodowemu, co pozwoli na konfrontację idei przyświecających wprowadzaniu określonych rozwiązań prawnych z rzeczywistością zastaną przy ich stosowaniu.

 

Z wyrazami szacunku,

Komitet Organizacyjny.

 

Program

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 2,99 MB (+2,989) - time