prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski

Kontakt

Ilustracja kontaktu

profesor, Kierownik Katedry

Adres:
ul. Narutowicza 17a
pok. 318

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Seminaria doktoranckie

sobota zjazdowa (zgodnie z planem zajęć)

 


 Tygodniowy rozkład zajęć

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.15 - 9.00

 

 

 

 

 

 

 

9.00 - 9.45

 

 

 

 

 

 

10.00 - 10.45

 

 

 

 

 

 

Finanse publiczne

i prawo finansowe

II SSA

s. 217

 

10.45 - 11.30

 

 

 

 

 

11.45 - 12.30

 

 

 

Konsultacje dydaktyczne

godz. 12.00 – 13.00

s. 318

 

 

Dyżur dydaktyczny

12.00 – 13.00

s. 318

 

12.30 - 13.15

 

 

 

 

 

 

 

13.30 - 14.15

 

 

 

Prawo podatkowe

IV SSP

s. 7

 

Prawo

i postępowanie podatkowe

III SSA

s. 215

 

14.15 - 15.00

 

 

 

 

15.15 - 16.00

 

 

 

 

 

 

16.00 - 16.45

 

 

 

 

 

 

17.00 - 17.45

 

 

 

 

 

 

 

17.45 - 18.30

 

 

 

 

 

 

18.45 - 19.30

 

 

 

 

 

 

19.30 - 20.15

 

 

 

 

 

 

 PUBLIKACJE 

 

Pozycje zwarte
Pozycje zwarte
1. Główne założenia polskiego ustawodawstwa dewizowego. Omnia, Szczecin 1980
2. Dochody i tryb stanowienia budżetów gminnych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 1991.
3. Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwa Agencji ER, Białystok 1992 [wsp.: Tegler E.].
4. Prawo dewizowe – przepisy prawne z komentarzem. Agencja Rozwoju Regionalnego, Zielona Góra 1995 [wsp.: Tegler E.].
5. Prawno-finansowe formy wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Agencja Rozwoju Regionalnego, Zielona Góra 1996 [wsp.: Tegler E.].
6. Suplement do prawa dewizowego, Agencja Rozwoju Regionalnego, Zielona Góra 1996 [wsp.: Tegler E.].
7. Wybrane zagadnienia polskiego prawa dewizowego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1996.
8. Sytuacja prawna osoby zagranicznej w polskim prawie dewizowym. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1997
9. Komentarz systematyczny do ustawy o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej [W:] E. Fojcik-Mastalska [red.], Prawo bankowe, Wydawnictwa Prawnicze PWN Warszawa 1997 (wymiennokartkowe).
10. Komentarz do ustawy o NBP, rozdziały 7-10 [W:] E. Fojcik-Mastalska [red.], Prawo bankowe, Wydawnictwa Prawnicze PWN Warszawa 1997 (wymiennokartkowe).
11. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Eugeniusza Teglera. Kameleon, Poznań 1997.
12. Postępowanie podatkowe. C.H. Beck, Warszawa 1998 [wsp.: Kubacki R.].
13. Analiza podatkowa i system podatkowy. C.H. Beck, Warszawa 1998 [wsp.: Kubacki R.].
14. Drugi komentarz systematyczny do ustawy o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej [W:] E. Fojcik-Mastalska [red.], Prawo bankowe, Wydawnictwa Prawnicze PWN Warszawa 1998 (wymiennokartkowe).
15. Komentarz do ustawy Prawo bankowe (art. 99 i art. 100) [W:] E. Fojcik-Mastalska [red.], Prawo bankowe, Wydawnictwa Prawnicze PWN Warszawa 1998 (wymiennokartkowe).
16. Reforma samorządu terytorialnego. Tom I. Zagadnienia administracyjno-prawne. Wydawnictwo ZCO, Zielona Góra 1998 [wsp.: Mokrzyc M., Rutkowski B.].
17. Reforma samorządu terytorialnego. Tom II. Zagadnienia finansowo-prawne. Wydawnictwo ZCO, Zielona Góra 1999 [wsp.: Mokrzyc M, Rutkowski B.].
18. Prawo budżetowe powiatów. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Szczecin 1999 [wsp.: Mokrzyc M., Rutkowski B.].
19. Prawo samorządu terytorialnego [red.]. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Szczecin 1999 [wsp.: Mokrzyc M.].
20. Drugi komentarz do ustawy Prawo bankowe (art. 99, 99a i art. 100), [W:] E. Fojcik-Mastalska [red.], Prawo bankowe, Wydawnictwa Prawnicze PWN Warszawa 1999 (wymiennokartkowe).
21. Komentarz do rozdziału 8 ustawy o Narodowym Banku Polskim (nowy) [W:] E. Fojcik-Mastalska [red.], Prawo bankowe, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999.
22. Prawo bankowe – komentarz, Wydawnictwa Prawnicze Sp. z o. o. Warszawa 1999 [wsp..: Bączyk M., Fojcik-Mastalska E., Góral L., Pisuliński J., Pyzioł W.].
23. Praktyczny komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, WSAP Szczecin 1999 [wsp.: Mokrzyc M.]
24. Zarys systemu prawa podatkowego [red.]. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Szczecin 2001.
25. Komentarz do ustawy o opłacie skarbowej, o podatku od czynności cywilnoprawnych, Dom Wydawniczy ABC 2001.
26. Komentarz do ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, Wydawnictwa Prawnicze PWN Warszawa 2001 (wymiennokartkowe).
27. Subwencje i dotacje jednostek samorządu terytorialnego. Difin, Warszawa 2002.
28. Komentarz do ustawy o podatku od spadków i darowizn, Dom Wydawniczy ABC 2002.
29. Prawo bankowe – komentarz do art. 99, 99a i 100, pod red. E. Fojcik-Mastalskiej, wydanie 2 poszerzone, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis 2002.
30. Prawo dewizowe. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003.
31. Komentarz do ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających [W:] E. Fojcik-Mastalska [red.], Prawo bankowe, Wydawnictwa Prawnicze PWN Warszawa 2003 (wymiennokartkowe).
32. Komentarz do ustawy o opłacie skarbowej, o podatku od czynności cywilnoprawnych, II wydanie rozszerzone, Dom Wydawniczy ABC 2003.
33. Prawo bankowe. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004.
34. Komentarz do ustawy o Narodowym Banku Polskim (rozdziały 7-10) [W:] E. Fojcik-Mastalska [red.], Prawo bankowe, LexisNexis 2004.
35. Księga Jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego [red.]. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
36. Redakcja gałęzi „Prawo finansowe” oraz „Prawo gospodarcze publiczne” w Wielkiej Encyklopedii Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
37. Prawo bankowe, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2005.
38. Prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2006.
39. Prawo finansowe. C.H. Beck, Warszawa 2007.
40. Prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2008.
41. Prawo bankowe. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2008.
42. Komentarz do ustaw o podatku od czynności cywilnoprawnych i o opłacie skarbowej, WoltersKluwer 2009.
43. Ogólne prawo podatkowe – Zagadnienia materialnoprawne i proceduralne, LexisNexis, Warszawa 2010.
44. Komentarz do ustawy o finansach publicznych, Presscom Wrocław 2010 [wsp.: Karlikowska M., Miemiec W., Sawicka K.].
45. Prawo finansowe. Wyd. 2. C.H. Beck, Warszawa 2010.
46. Prawo bankowe. Wyd. 4. Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
47. Prawo bankowe. Komentarz Lex, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 1154, ISBN 978-83-264-3849-3.
48. Ogólne prawo podatkowe – Zagadnienia materialnoprawne i proceduralne, LexisNexis, Warszawa 2013, s. 519, ISBN 978-83-7806-828-0.

Publikacje w pracach zbiorowych
1. Źródła dochodów budżetów gminnych i wybrane problemy procedury budżetowej. [W:] A. Sosnowski, B. Ziemianin [red.] Samorząd terytorialny w nowych warunkach ustrojowych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 1991.
2. Źródła dochodów budżetów gminnych. [W:] B. Ziemianin [red.] Działalność gospodarcza gminy, Zielona Góra 1992.
3. Prawne zabezpieczenie zwrotu kredytu jako element ustawowej definicji zdolności kredytowej. [W:] E. Czerwińska [red.] Zdolność podatkowa i wiarygodność kredytowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1993.
4. Wybrane aspekty kontroli dewizowej. [W:] E. Tegler [red.] Teoretyczne i praktyczne aspekty kontroli skarbowej, Szczecin 1997.
5. Budżety jednostek samorządu terytorialnego. [W:] Z. Ofiarski, M. Mokrzyc [red.] Prawo samorządu terytorialnego, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Szczecin 1999 [wsp.: Rutkowski B.].
6. Dochody nadzwyczajne jednostek samorządu terytorialnego. [W:] [W:] Z. Ofiarski, M. Mokrzyc [red.] Prawo samorządu terytorialnego, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Szczecin 1999.
7. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. [W:] W. Pyzioł [red.] Encyklopedia Prawa Bankowego, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999.
8. Bank Regionalny. [W:] W. Pyziol [red.] Encyklopedia Prawa Bankowego, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999.
9. Bank Spółdzielczy. [W:] W. Pyzioł [red.] Encyklopedia Prawa Bankowego, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999.
10. Spółdzielnia. [W:] W. Pyzioł [red.] Encyklopedia Prawa Bankowego, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999.
11. Restrukturyzacja banków spółdzielczych. [W:] W. Pyzioł [red.] Encyklopedia Prawa Bankowego, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999.
12. Zrzeszenie banków. [W:] W. Pyzioł [red.] Encyklopedia Prawa Bankowego, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999.
13. Zrzeszenie krajowe. [W:] W Pyzioł [red.] Encyklopedia Prawa Bankowego, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999.
14. Zrzeszenie regionalne banków spółdzielczych. [W:] W. Pyzioł [red.] Encyklopedia Prawa Bankowego, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999.
15. Bank Unii Gospodarczej S.A. [W:] W. Pyzioł [red.] Encyklopedia Prawa Bankowego, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999.
16. Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni S.A. [W:] W. Pyzioł [red.] Encyklopedia Prawa Bankowego, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999.
17. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. [W:] W. Pyzioł [red.] Encyklopedia Prawa Bankowego, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999.
18. Czynności obrotu dewizowego. [W:] W. Pyzioł [red.] Encyklopedia Prawa Bankowego, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999.
19. Czynność dewizowa. [W:] W. Pyzioł [red.] Encyklopedia Prawa Bankowego, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999.
20. Prawo dewizowe. [W:] W. Pyzioł [red.] Encyklopedia Prawa Bankowego, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999.
21. Wartości dewizowe [W:] W. Pyzioł [red.] Encyklopedia Prawa Bankowego, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999.
22. Zezwolenie dewizowe. [W:] W. Pyzioł [red.] Encyklopedia Prawa Bankowego, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999.
23. Współdziałanie czynników rządowych i pozarządowych w kształtowaniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. [W:] J. Muszyński [red.] Funkcjonowanie instytucji demokratycznych w Polsce. Zarządzanie w samorządach terytorialnych, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie, Gdynia–Warszawa 2000.
24. Dług publiczny a przychody zwrotne jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. [W:] S. Dolata [red.] Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego. T. II. Finanse i budżety samorządów, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000.
25. Instrumenty realizacji celów reformy systemu podatkowego w Polsce. [W:] A. Kostecki [red.] Prawo finansowe i nauka prawa finansowego na przełomie wieków, Zakamycze, Kraków 2000.
26. Skutki polityczne, prawne i ekonomiczne unii walutowej. [W:] I Forum Unii Walutowej. Unia walutowa a przyszłość Polski i krajów Europy Środkowowschodniej. Materiały pokonferencyjne, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2000.
27. Podstawy prawne bezpiecznego funkcjonowania banków a standardy Unii Europejskiej. [W:] E. czerwińska, E. Denek, A. Janca, T. Sangowski, J. Sobiecha [red.] Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku. T. II Bankowość, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2000.
28. Budżety jednostek samorządu terytorialnego. [W:] M. Ofiarska, J. Ciapała [red.] Zarys prawa samorządu terytorialnego, Ars boni et aequi, Poznań 2001.
29. Dochody jednostek samorządu terytorialnego. [W:] M. Ofiarska, J. Ciapała [red.] Zarys prawa samorządu terytorialnego, Ars boni et aequi, Poznań 2001.
30. Nadzwyczajne ograniczenia dewizowe. [W:] R. Mastalski M. Mazurkiewicz, [red.] Księga jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza. Studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska, Oficyna Wydawnicza „Unimex”, Wrocław 2001.
31. Podatki i opłaty lokalne. [W:] Z. Ofiarski [red.] Zarys systemu prawa podatkowego, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Szczecin 2001.
32. Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego. [W:] W. Miemiec, B. Cybulski [red.] Samorządowy poradnik budżetowy na 2002 rok, Międzykomunalna Spółka Akcyjna Municipium, Warszawa 2002.
33. Uwagi na tle zasad i kryteriów stosowania ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn. [W:] Regulacje prawno-podatkowe i rozwiązania finansowe pro publico bono. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Głuchowskiego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2002.
34. Subwencja wyrównawcza jako niezbędna forma równoważenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego. [W:] S. Dolata [red.] Problemy finansowe w działalności samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002.
35. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. [W:] W. Pyzioł [red.] Encyklopedia Prawa Bankowego, LexisNexis, Warszawa 2002.
36. Bank Regionalny. [W:] W. Pyzioł [red.] Encyklopedia Prawa Bankowego, LexisNexis, Warszawa 2002.
37. Bank Spółdzielczy. [W:] W. Pyzioł [red.] Encyklopedia Prawa Bankowego, LexisNexis, Warszawa 2002.
38. Bank Unii Gospodarczej S.A. [W:] Encyklopedia Prawa Bankowego, pod red. W. Pyzioła, LexisNexis 2002.
39. Czynności obrotu dewizowego. [W:] W. Pyzioł [red.] Encyklopedia Prawa Bankowego, LexisNexis, Warszawa 2002.
40. Czynność dewizowa. [W:] W. Pyzioł [red.] Encyklopedia Prawa Bankowego, LexisNexis, Warszawa 2002.
41. Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni S.A. [W:] Encyklopedia Prawa Bankowego, LexisNexis 2002.
42. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. [W:] W. Pyzioł [red.] Encyklopedia Prawa Bankowego, LexisNexis, Warszawa 2002.
43. Prawo dewizowe. [W:] W. Pyzioł [red.] Encyklopedia Prawa Bankowego, LexisNexis, Warszawa 2002.
44. Restrukturyzacja Banków Spółdzielczych. [W:] W. Pyzioł [red.] Encyklopedia Prawa Bankowego, LexisNexis, Warszawa 2002.
45. Spółdzielnia. [W:] W. Pyzioł [red.] Encyklopedia Prawa Bankowego, LexisNexis, Warszawa 2002.
46. Wartości dewizowe. [W:] W. Pyzioł [red.] Encyklopedia Prawa Bankowego, LexisNexis, Warszawa 2002.
47. Zezwolenie dewizowe. [W:] W. Pyzioł [red.] Encyklopedia Prawa Bankowego, LexisNexis, Warszawa 2002.
48. Zrzeszenie banków. [W:] W. Pyzioł [red.] Encyklopedia Prawa Bankowego, LexisNexis, Warszawa 2002.
49. Zrzeszenie krajowe. [W:] W. Pyzioł [red.] Encyklopedia Prawa Bankowego, LexisNexis, Warszawa 2002.
50. Zrzeszenie banków spółdzielczych. [W:] W. Pyzioł [red.] Encyklopedia Prawa Bankowego, LexisNexis, Warszawa 2002.
51. Ewolucja funkcji pozafiskalnej podatków w Polsce po roku 1990. [W:] A. Pomorska [red.] Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003.
52. Dochody i przychody, wydatki i rozchody jednostek samorządu terytorialnego. [W:] W. Miemiec, B. Cybulski [red.] Samorządowy poradnik budżetowy na 2003 rok, Wydawnictwo Michalineum, Warszawa 2003.
53. Aspekty prawne reglamentacji emisji skarbowych papierów wartościowych o charakterze dłużnym. [W:] E. Ruśkowski [red.] Deficyt budżetowy i dług publiczny w wybranych krajach europejskich, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2003.
54. Wybrane aspekty władztwa a możliwość prowadzenia lokalnej polityki podatkowej przez samorząd terytorialny. [W:] L. Patrzałek [red.] System finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań–Wrocław 2003.
55. Zakres regulacji finansów samorządu terytorialnego w konstytucjach wybranych państw. [W:] A. Gomułowicz, J. Małecki [red.] Ex iniuria non oritur ius, Księga ku czci profesora Wojciecha Łączkowskiego, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 2003.
56. Podatek od spadków i darowizn. [W:] C. Kosikowski, E. Ruśkowski [red.] Finanse publiczne i prawo finansowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
57. System finansowy ubezpieczeń społecznych. [W:] C. Kosikowski, E. Ruśkowski [red.] Finanse publiczne i prawo finansowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
58. Prerequisites and Methods of Budget Balancing for Territorial Self-Government Units. [W:] S. Dolata [red.] Economic and Environmental Studies No. 4: Problems of the Functioning of Local Self-Government, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003.
59. The legal forms of the concurrence the units local self-government in the Republic of Poland - administrative legal and financial legal aspects. [W:] Financování územní samosprávy ve sjednocující se Evropě, Sborník 1. Mezinárodního právnického symposia, Brno 2003 [wsp.: Ofiarska M.].
60. Principles of managing sources of local taxes by revenue office in Poland. [W:] The Problems of the Financial Law Evolution in Central and Eastern Europe. Within the Integration Processes, Vilnius–Białystok 2004 [wsp.: Ofiarska M.].
61. Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego. [W:] W. Miemiec, B. Cybulski [red.] Samorządowy poradnik budżetowy na 2004 rok, Międzykomunalna Spółka Akcyjna Municipium, Warszawa 2004.
62. Podatek dochodowy od osób fizycznych – propozycja uproszczenia konstrukcji prawnej. [W:] A. Pomorska [red.] Polski system podatkowy – założenia a praktyka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.
63. Konstrukcja prawna części regionalnej subwencji ogólnej. [W:] A. Szewczuk [red.] Polska samorządność w integrującej się Europie, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
64. Prawna instytucja budżetu jednostki samorządu terytorialnego w konstytucjach państw Europy Środkowej i Wschodniej. [W:] L. Patrzałek [red.] Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań–Wrocław 2004.
65. Nadzwyczajna pomoc państwa w restrukturyzacji sektora spółdzielczości bankowej w Polsce. [W:] Z. Ofiarski [red.] Księga Jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
66. Dopuszczalne źródła pokrywania deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego – aspekty prawne. [W:] A. Pomorska, M. Pypeć [red.] Racjonalizacja wydatków publicznych w warunkach deficytu budżetowego, Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości, Radom 2004.
67. Dochody jednostek samorządu terytorialnego. [W:] W. Miemiec, B. Cybulski [red.] Samorządowy poradnik budżetowy na 2005 r., Międzykomunalna Spółka Akcyjna Municipium, Warszawa 2005.
68. Rezerwa jako element konstrukcyjny subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. [W:] L. Patrzałek [red.] Finanse samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań–Wrocław 2005.
69. Zasady opodatkowania wygranych podatkiem dochodowym od osób fizycznych. [W:] K. Święch, M. Zalcewicz [red.] Sanacja finansów publicznych w Polsce – Aspekty prawne i ekonomiczne, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, PHU „Zapol”, Szczecin 2005.
70. Ewolucja zasad reglamentowania działalności kantorów walutowych w Polsce. [W:] W. Konieczny [red.] Ius suum quique. Studia prawnoofinansowe. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wacławowi Goronowskiemu, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
71. Kilka uwag o urzędowych interpretacjach prawa podatkowego dokonywanych przez Ministra Finansów. [W:] H. Dzwonkowski [red.] Procedury podatkowe – gwarancje procesowe czy instrument fiskalizmu? C.H. Beck, Warszawa 2005.
72. Wybrane aspekty opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odpłatnego zbycia oraz zamiany nieruchomości. [W:] M. Zieliński [red.] W kręgu teoretycznych i praktycznych aspektów prawoznawstwa. Księga Jubileuszowa Profesora Bronisława Ziemianina, Ars boni et aequi, Szczecin–Poznań 2005.
73. Uwagi na tle zasad udzielania subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego. [W:] J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc [red.] Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych. Kontrowersje wokół wydatkowania środków publicznych w wybranych dziedzinach funkcjonowania państwa i gospodarki narodowej. Tom II, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005.
74. Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego z subwencji. [W:] C. Kosikowski [red.] Finanse samorządowe 2005, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005.
75. Związki gmin w Polsce i we Francji – aspekty prawnoporównawcze. [W:] B. Filipiak, A. Szewczuk, Z. Zychowicz [red.] II Forum samorządowe. Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005 [wsp.: Ofiarska M.].
76. Wpływ polskiego obywatelstwa na zakres opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. [W:] H. Dzwonkowski i in. [red.] W kręgu prawa podatkowego i finansów publicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005.
77. Opinion as form of reconciliation of the contents of normative acts which regulate the subventionary process of territorial self-government units in Poland. [W:] Current questions of the efficiency of public finance, financial law and tax law in the countries of Central and Eastern Europe, Kosice 2005.
78. Absolutorium budżetowe. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
79. Akcyza.. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
80. Antydumpingowe postępowanie. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
81. Bank – reprezentant. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
82. Bank Gospodarstwa Krajowego. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
83. Bankowe czynności. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
84. Bankowe gwarancje. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
85. Bankowe prowizje. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
86. Bony pieniężne NBP. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
87. Bony skarbowe. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
88. Budżetowa sprawozdawczość. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
89. Budżetowe rezerwy. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
90. Budżetowy deficyt. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
91. Denominacja złotego. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
92. Depozytariusz aktywów funduszu emerytalnego. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
93. Depozytariusz aktywów funduszu inwestycyjnego. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
94. Dewizowe nadzwyczajne (szczególne) ograniczenia. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
95. Dewizowe podmioty. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
96. Dewizowe prawo. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
97. Dewizowe wartości. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
98. Dewizowe złoto i platyna. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
99. Dewizy. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
100. Elektroniczny instrument płatniczy. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
101. Fundusz aktywów niepublicznych. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
102. Fundusz Daru Narodowego. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
103. Fundusz Dopłat. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
104. Fundusz inwestycyjny. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
105. Fundusz Leśny. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
106. Fundusz Poręczeń Unijnych. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
107. Fundusz portfelowy. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
108. Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
109. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
110. Gry losowe. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
111. Instrument pieniądza elektronicznego. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
112. Instytucja pieniądza elektronicznego. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
113. Karty płatnicze. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
114. Kredyt. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
115. Kredyt konsumencki. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
116. Kredyt kontraktowy. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
117. Łączne zobowiązanie pieniężne. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
118. Minister Finansów. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
119. Obligacja. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
120. Obligacja Skarbu Państwa. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
121. Opłata abonamentowa. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
122. Opłata eksploatacyjna. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
123. Opłata skarbowa. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
124. Państwowy Fundusz Kombatantów. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
125. Pieniężny system. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
126. Planowanie w gospodarce wolnorynkowej. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
127. Podatek od czynności cywilnoprawnych. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
128. Reglamentacja dewizowa. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
129. Rezerwy obowiązkowe banków. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
130. Składowy fundusz gwarancyjny. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
131. Stopa procentowa. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
132. Urzędy i izby skarbowe. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
133. Usługi bankowości elektronicznej. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
134. Wkłady oszczędnościowe. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
135. Wojewódzkie Kolegia Skarbowe. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005.
136. Banki w Polsce. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005 [wsp.].
137. Budżetowa klasyfikacja. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005 [wsp.].
138. Budżetowe prawo. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005 [wsp.].
139. Cło. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005 [wsp.].
140. Danina publiczna. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005 [wsp.].
141. Degresja podatkowa. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005 [wsp.].
142. Dotacje budżetowe w Polsce. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005 [wsp.].
143. Dyscyplina finansów publicznych. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005 [wsp.].
144. Fundusze celowe w Polsce. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005 [wsp.].
145. Gospodarka finansowa. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005 [wsp.].
146. Gospodarstwo pomocnicze. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005 [wsp.].
147. Karta podatkowa. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005 [wsp.].
148. Kontrola finansowa w Polsce. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005 [wsp.].
149. Nakaz płatniczy. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005 [wsp.].
150. Plany finansowe w Polsce. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005 [wsp.].
151. Polityka pieniężna. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005 [wsp.].
152. Pomoc finansowa państwa. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005 [wsp.].
153. Przedsiębiorstw państwowych gospodarka finansowa. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005 [wsp.].
154. Rozliczenia pieniężne. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005 [wsp.].
155. Subwencja. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005 [wsp.].
156. System bankowy. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005 [wsp.].
157. Ustawa budżetowa. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005 [wsp.].
158. Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych. [W:] B. Hołyst [red.] Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Gospodarka, Warszawa 2005 [wsp.].
159. Special economic zone – selected aspects of municipality development support in Poland. [W:] Финансовое правотворчество и правоприменение в государствах Центральной и Восточной Европы, Гродно 2006 [wsp.: Ofiarska M.].
160. Podatek od spadków i darowizn. [W:] H. Dzwonkowski [red.] Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2006.
161. Egzekucja zobowiązań podatkowych. [W:] H. Dzwonkowski [red.] Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2006.
162. Dochody jednostek samorządu terytorialnego. [W:] W Miemiec [red.] Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego 2006, Oficyna wydawnicza „Unimex”, Wrocław 2006.
163. Porozumienia jako podstawa wykonywania zadań przez jednostki samorządu terytorialnego. [W:] B. Filipiak, A. Szewczuk [red.] Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie. Tom II, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006 [wsp.: Ofiarska M.].
164. Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego z subwencji. [W:] C. Kosikowski [red.] Finanse samorządowe 2006, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
165. Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o środki sektora finansów publicznych. [W:] E. Chojna-Duch [red.] Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce i innych krajach UE, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2006 [wsp.: Ofiarska M.].
166. Zakres ochrony zabytków w uregulowaniach podatków lokalnych w Polsce. [W:] L. Patrzałek [red.] Podsektor samorządowy w sektorze finansów publicznych w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań–Wrocław 2006.
167. Administrowanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego funduszami wspierającymi rozwój lokalnej przedsiębiorczości w Polsce – wybrane aspekty prawne. [W:] M. Woźniak, J. Ryszka [red.] Prawnoadministracyjne regulacje samorządności i zarządzania państwem w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006 [wsp.: Ofiarska M.].
168. Podatek wojskowy w okresie międzywojennym. [W:] D. Bogacz, M Tkaczuk [red.] Podstawy materialne państwa. Zagadnienia prawno-historyczne, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
169. System finansowy ubezpieczeń społecznych. [W:] C. Kosikowski, E. Ruśkowski [red.] Finanse publiczne i prawo finansowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
170. Podatek od spadków i darowizn. [W:] C. Kosikowski, E. Ruśkowski [red.] Finanse publiczne i prawo finansowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
171. Równoważenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. [W:] B. Filipiak [red.] Współczesne problemy badawcze finansów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
172. Zasady refundacji utraconych dochodów gmin z tytułu ustawowych ulg w podatkach i opłatach lokalnych. [W:] L. Patrzałek [red.] Stan i kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego, Wyższa Szkoła Bankowa, Wrocław 2007.
173. Opinia jako forma działania regionalnych izb obrachunkowych. [W:] J. Małecki, R. Hauser, Z Janku [red.] 15 lat funkcjonowania regionalnych izb obrachunkowych jako organów nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Poznań 2007 [wsp.: Ofiarska M.].
174. System finansowy ubezpieczeń społecznych [W:] C. Kosikowski, E. Ruśkowski [red.] Finanse publiczne i prawo finansowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
175. Podatek od spadków i darowizn [W:] C. Kosikowski, E. Ruśkowski [red.] Finanse publiczne i prawo finansowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
176. Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego z subwencji [W:] C. Kosikowski [red.] Finanse samorządowe 2008, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2008.
177. System wyrównywania dochodów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na tle zasad subwencjonowania – ewolucja i stan obecny. [W:] S. Kańduła [red.] Współczesne problemy finansów i gospodarki jednostek samorządu terytorialnego, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2008.
178. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego a działalność pożytku publicznego – aspekty organizacyjnoprawne i finansowoprawne. [W:] B Filipiak, A. Szewczuk [red.] Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie. IV Forum samorządowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008 [wsp.: Ofiarska M.].
179. Dług publiczny w Polsce. [W:] J. Głuchowski, C. Kosikowski, J. Szołno-Koguc [red.] Nauka finansów publicznych i prawa finansowego w Polsce. Dorobek i kierunki rozwoju, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008.
180. Wybrane aspekty opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci. [W:] M. Andrzejewski i in. [red.] Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Smyczyńskiego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2008.
181. Udzielanie wsparcia nowym inwestycjom z Funduszu Strefowego. [W:] II Lubuskie Forum Samorządu Terytorialnego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Sulechów 2008 [wsp.: Ofiarska M.].
182. Uprawnienia organu wykonawczego gminy w zakresie wymiaru i poboru opłat w sferze ochrony przyrody. [W:] M. Popławski [red.] Podatki i opłaty lokalne w praktyce, Wydawnictwo „Taxpress”, Warszawa 2008 [wsp.: Ofiarska M.].
183. Stabilisation de la régulation des revenus des collectivités territoriales en Pologne dans le cadre de la Constitution de la République Polonaise et la Carte Européenne de l'Autorité Locale. [W:] E. Ruśkowski, M. Tyniewicki [red.] The Basic Problems of Public Finance Reforms in the 21 st Century in Europe, Białystok-Paris 2008 [wsp.: Ofiarska M.].
184. Wybrane opłaty o charakterze sankcyjnym w Polsce jako przykład harmonizacji ze standardami stosowanymi w Unii Europejskiej. [W:] J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc [red.] Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2009.
185. Stosowanie umów w sprawie udzielenia dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego. [W:] B. Filipiak, A. Szewczuk [red.] V Forum Samorządowe 2009. Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009 [wsp.: Ofiarska M.].
186. Wybrane aspekty finansowania zadań samorządu województwa w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych. [W:] L. Patrzałek [red.] Finanse lokalne. Wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2009.
187. Prawna instytucja rachunku bankowego jako element konstrukcyjny wybranych wyłączeń i zwolnień z podatku od spadków i darowizn. [W:] E. Fojcik-Mastalska [red.] Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego, Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego, Oficyna Wydawnicza „Unimex”, Wrocław 2009.
188. Zapłata podatku – zagadnienia wybrane. [W:] R. Dowgier [red.] Ordynacja podatkowa. Wokół nowelizacji, Wydawnictwo „Temida 2”, Białystok 2009.
189. Treasury Bonds in terms of the Public Finance Act of 27 August 2009, [W:] Актуальные проблемы финансового права стран Центральной и Восточной Европы, Воронеж 2010.
190. Communal utilities association as an organizational unit of the sector of public finance in Poland. [W:] Current issues of finance and financial law from the viewpoint of fiscal and monetary promotion of economic growth in the countries of Central and Eastern Europe after 2010, Prague 2010 [wsp.: Ofiarska M.].
191. Egzekucja zobowiązań podatkowych. [W:] H. Dzwonkowski [red.] Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2010.
192. Podatek od spadków i darowizn. H. Dzwonkowski [red.] Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2010.
193. Normatywny model źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego a ograniczenia wynikające z sytuacji sektora finansów publicznych w Polsce. [W:] T. Juja [red.] Dylematy i wyzwania finansów publicznych, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 2010.
194. Źródła prawa finansowego i problemy legislacji finansowej. [W:] C. Kosikowski [red.] System Prawa Finansowego, t. I, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
195. Państwowy dług publiczny. [W:] E. Ruśkowski [red.] System Prawa Finansowego, t. II, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
196. Prawno-finansowa specyfika podsektora ubezpieczeń społecznych. [W:] E. Ruśkowski [red.] System prawa finansowego, t. II, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
197. Źródła prawa podatkowego i jego stanowienie oraz podstawowe formy. [W:] L. Etel [red.] System Prawa Finansowego, t. III, Wolters Kluwer, warszawa 2010.
198. Wybrane aspekty administracyjnoprawne i finansowo prawne współdziałania samorządu województwa z samorządem lokalnym. [W:] A. Borodo [red.] Samorząd województwa. Współczesne zagadnienia prawne i finansowe, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”. Toruń 2010 [wsp.: Ofiarska M.].
199. Umowa w sprawie udzielenia dotacji celowej –wybrane aspekty. [W:] A. Dobaczewska, E. Juchnevic, T. Sowiński [red.] Daniny Publiczne. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010 [wsp.: Ofiarska M.].
200. Uprawnienia organów gminy dotyczące opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminach. [W:] G. Liszewski [red.] Opłaty samorządowe w Polsce. Problemy praktyczne, Wydawnictwo „Temida 2”, Białystok 2010 [wsp.: Ofiarska M.].
201. Wyznaczanie i ochrona granic samodzielności, w tym finansowej, jednostek samorządu terytorialnego – wybrane aspekty konstytucyjne. [W:] P.J. Lewkowicz, J. Stankiewicz [red.] Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego, „Wydawnictwo „Temida 2”, Białystok 2010 [wsp.: Ofiarska M.].
202. Obligacje komunalne w Polsce – zagadnienia ogólne i rozwiązania szczegółowe w wybranych aktach prawa miejscowego. [W:] E. Ruśkowski, I. Zawerucha [red.] Finanse publiczne i prawo finansowe w Europie Centralnej i Wschodniej w warunkach kryzysu finansowego, Wydawnictwo „temida 2”, Białystok–Lwów 2010 [wsp.: Ofiarska M.].
203. Formy konsultacji stosowane w procesie redystrybucji dochodów należnych jednostkom samorządu terytorialnego. [W:] L. Patrzałek [red.] Gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2010 [wsp.: Ofiarska M.].
204. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jako źródło dochodów samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1990-2010 [W:] Księga Jubileuszowa z okazji 15-lecia Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji Publicznej, Szczecin 2010.
205. Idee, przesłanki, główne założenia reform oraz trendy rozwoju współdziałania między gminami w wybranych państwach. [W:] Wokół konstytucji i zdrowego rozsądku. Prace dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Smolińskiemu, Uniwersytet Szczeciński, „Ius et Ratio”, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Szczecin – Jarocin 2011 [wsp.: Ofiarska M.].
206. Umowa w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa, w tym na dofinansowanie wybranych zadań własnych gmin w sferze infrastruktury. [W:] Prawo europejskie – 5 lat doświadczeń w polskim prawie finansowym, pod red. H. Litwińczuk, Oficyna Prawa Polskiego. Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa 2010 [wsp.: Ofiarska M.].
207. Obligacje Skarbu Państwa w ujęciu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. [W:] Актуальные проблемы финансового права стран Центральной и Восточной Европы, Воронеж 2010.
208. Formy i metody reglamentacji długu publicznego związków komunalnych w Polsce. [W:] A. Pomorska i J. Szołno-Koguc [red.] Ekonomiczne i prawne uwarunkowania oraz bariery redukcji deficytu i długu publicznego, Wolters-Kluwer, Warszawa 2011 [wsp.: M. Ofiarska].
209. Szczególne czynności oraz funkcje banków jako podstawa kreowania kategorii „banków uprawnionych”. [W:] J. Stelmasiak, A. Gorgol, A. Pomorska, P. Smoleń [red.] Prawo finansowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Księga Jubileuszowa dedykowana prof. Wandzie Wójtowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011.
210. Samodzielność jako fundamentalna wartość samorządu terytorialnego. [W:] I. Czaja-Hliniak [red.] Nauka prawa finansowego po I dekadzie XXI wieku. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Apoloniuszowi Kosteckiemu, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2012 [wsp.: M. Ofiarska].
211. Ewolucja warunków emisji bonów skarbowych – retrospekcja z dwudziestolecia transformacji finansów publicznych. [W:] H. Litwińczuk [red.] Ius fiscale. Studia z dziedziny prawa finansowego. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Marianowi Weralskiemu,Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2012.
212. Finansowe podstawy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. [W:] M. Górski, K. Nowacki [red.] Prawne i organizacyjne obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi, Kolonia Limited, Wrocław 2012 [wsp.: M. Ofiarska].
213. Dotacja celowa jako kategoria źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego. [W:] Finanse publiczne i prawo finansowe. Realia i perspektywy zmian. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Eugeniuszowi Ruśkowskiemu, Temida 2, Białystok 2012.
214. Соглашение как форма корректива предусмотренного законом разделения публичных задач в Польше между правительственной администрацией и территориальным самоуправлением. [W:] Public finances – administrative autonomie, Universita-Gyor, Gyor 2012 [wsp:. M. Ofiarska].
215. Egzekucja zobowiązań podatkowych. [W:] H. Dzwonkowski [red.] Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2012
216. Podatek od spadków i darowizn. [W:] H. Dzwonkowski [red.] Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2012
217. Dochody budżetu j.s.t. z subwencji. [W:] C. Kosikowski, J.M. Salachna [red.] Finanse samorządowe 2012, Wolters Kluwer 2012, s. 341-394.
218. Ban on using preferences i Polish banking law. [W:] М.В. Карасевой [red.] Публичные финансы и налоговое право. В. 3, Преференции в финансовом праве и економике стран Центральной и Восточиой Европы, Издательство Воронежского Государственного Университета, Воронеж, 2012.
219. Соглашение как форма корректива предусмотренного законом разделения публичных задач в Польше между правителственной администрцией и территориальным самоуправлением. [W:] G. Hulkó, A. Patyi [red.] Public finances – administrative autonomie, Universitas Győr, Nonprofit Kft., Győr 2012 [wsp. M. Ofiarska].
220. Opinie regionalnych izb obrachunkowych jako narzędzie oddziaływania na organy jednostek samorządu terytorialnego, ss. 246-272 (s. 16). [W:] R.P. Krawczyk, M. Stec [red.], Samorząd–Finanse–Nadzór i kontrola. XX-lecie Regionalnych Izb Obrachunkowych, Wolters Kluwer Warszawa 2013, s. 465, ISBN 978-83-264-4207-0 [wsp.: M. Ofiarska].
221. Pomoc dla repatriantów jako przedmiot porozumień zawieranych przez wojewodów z gminami. [W:] J.Gliniecka, E. Juchniewicz, T. Sowiński, M. Wróblewska [red.] Prawo finansowe samorządu terytorialnego, Uniwersytet Gdański, CeDeWu, Gdańsk–Nynnasham–Sztokholm 2013 [wsp.: M. Ofiarska].
222. Pomoc dla repatriantów jako przedmiot porozumień zawieranych przez wojewodów z gminami, ss. 225-234 (s. 9). [W:] J. Gliniecka, E. Juchniewicz, T. Sowiński, M. Wróblewska [red.], Prawo finansowe samorządu terytorialnego, Uniwersytet Gdański, CeDeWu, Gdańsk–Nynnasham–Sztokholm 2013, s. 326, ISBN 978-83-7556-569-0 [wsp.: M. Ofiarska].
223. Rozporządzenie jako źródło prawa podatkowego. [W:] A. Bałaban, J. Ciapała. P. Mijal [red.], Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. W 15 lat po wejściu w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, Wydział Prawa i Administracji US, Szczecin 2013, s. 263, ISBN 978-83-933087-4-3.
224. Long-Term Financial Forecast for the District – Selected Procedural Issues, ss. 283-294 (s. 11). [W:] E. Ruśkowski, J. Stankiewicz, M. Tyniewiecki, U. Zawadzka-Pąk [red.], Annual and Long Term Public Finances in Central and Eastern European Countries, Temida 2, Białystok 2013 s. 708, ISBN 978-83-62813-33-9 [wsp.: M. Ofiarska].
225. Opodatkowanie działalności w zakresie urządzania loterii – reminiscencje z okresu II Rzeczypospolitej Polskiej oraz czasy współczesne, s. 141-158 (s. 17). [W:] C. Kosikowski [red.], Prawo skarbowe i prawo finansowe. Szkoły i uczniowie. Księga dedykowana pamięci Profesora Jerzego Lubowickiego, Temida 2, Białystok 2013, s. 206, ISBN 978-83-62813-39-1.
226. Finansowe podstawy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, ss. 63-70 (s. 7). [W:] M. Górski, K. Nowacki [red.], Zadania i obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi. Materiały z konferencji na Uniwersytecie Wrocławskim, 16–17 października 2012 r., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013, s. 230, ISBN 978-83-229-3366-4 [wsp.: M. Ofiarska].
227. Jurisprudence of the regional accounting chambers in the development and the use of local tax law in Poland [W:] A. N. Kostukov [red.], Problems of application of tax law in the Central and Eastern Europe countries, Omsk 2013 [wsp.: M. Ofiarska].
228. Status ustrojowy i finansowoprawny jednostek pomocniczych gminy, ss. 159-173 (s. 12). [W:] I. Mirek i T. Nowak [red.], Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013 s. 550, ISBN 978-83-7969-015-2 [wsp.: M. Ofiarska].
229. Udzielanie dotacji celowych z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego – zagadnienia administracyjnoprawne i finansowoprawne, ss. 41-70 (s. 29). [W:] A. Borodo [red.], Dotacje i subwencje w systemie finansowania samorządu terytorialnego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2013, s. 323, ISBN 978-83-7285-717-0 [wsp.: M. Ofiarska].
230. Nietypowe emisje obligacji skarbowych w Polsce po 1989 r. – prefiguracja pomocy udzielanje bankom prze Skarb Państwa, ss. 807-820 (s. 13). [W:] Z. Ofiarski [red.] XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2014, s. 1044, ISBN 978-83-933087-5-0.

Artykuły w czasopismach
1. Zmodyfikowane zasady funkcjonowania odpisów dewizowych w walutach wymienialnych. Część I. „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1986, nr 6.
2. Zmodyfikowane zasady funkcjonowania odpisów dewizowych w walutach wymienialnych. Część II. „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1986, nr 7.
3. Przetargi walutowe – formą obrotu odpisami dewizowymi. „Handel Zagraniczny” 1987, nr 12.
4. Niektóre problemy nowych zasad i form oszczędzania oraz obrotu środkami dewizowymi przez krajowe osoby fizyczne. „Bank i Kredyt” 1988, nr 2.
5. Samofinansowanie dewizowe jednostek gospodarki uspołecznionej. „Bank i Kredyt” 1988, nr 4.
6. Fundusz Zmian Strukturalnych w Przemyśle. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 1988, nr 5-6.
7. Niektóre problemy drugiego etapu reformy w systemie bankowym. „GAP” 1988, nr 7.
8. Regulacja prawna gospodarki dewizowej spółek z udziałem zagranicznym działających w Polsce. „Bank i Kredyt” 1989, nr 3.
9. Podstawowe założenia nowej ustawy o prawie dewizowym, Część I. „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1989, nr 8-9.
10. Przetargi walutowe w Banku Handlowym w Warszawie S. A. na sprzedaż walut wymienialnych z przeznaczeniem na finansowanie importu celowego. „Bank i Kredyt” 1989, nr 8-9.
11. Zasady przeprowadzania przetargów walutowych w 1989 r. “Handel Zagraniczny” 1989, nr 9.
12. Obowiązkowa wymiana walut obcych przez zagraniczne osoby fizyczne przybywające do Polski. „Bank i Kredyt” 1989, nr 10.
13. Podstawowe założenia nowej ustawy o prawie dewizowym, Część II. „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1989, nr 10-12.
14. Prawno-dewizowe aspekty międzynarodowej pomocy samochodowej w świetle uregulowań polskiego prawa dewizowego. „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 1989, nr 12.
15. Ubezpieczenia podczas turystyki zagranicznej. „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 1990, nr 1-3.
16. Problematyka kontroli dewizowej w nowym ustawodawstwie dewizowym. „Kontrola Państwowa” 1990, nr 1.
17. Ustawowe ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne dyplomatyczne, cudzoziemskie i inne. „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 1990, nr 5.
18. Nowelizacja polskiego ustawodawstwa dewizowego. „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1990, nr 5-6.
19. Nowe uregulowania prawne w działalności przedsiębiorstw drobnej wytwórczości prowadzonej w Polsce przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne w zakresie gospodarki dewizowej. „Bank i Kredyt” 1990, nr 6.
20. Nowelizacja przepisów dotyczących międzynarodowego ubezpieczenia kosztów leczenia. „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 1990, nr 10.
21. Ogólne zasady funkcjonowania wkładów oszczędnościowych w walutach obcych. „Bank i Kredyt” 1990, nr 11.
22. Dewizowa obsługa rent zagranicznych. „Polityka Społeczna” 1990, nr 11-12.
23. Ubezpieczenie bagażu podróżnego w czasie podróży i pobytu za granicą. „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 1990, nr 11.
24. Joint ventures w działalności ubezpieczeniowej w Polsce. „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1990, nr 12.
25. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – status, zadania i podstawy finansowe działalności. „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 1991, nr 1-3.
26. Uprawnienia i obowiązki dewizowe Narodowego Banku Polskiego. „Bank i Kredyt” 1991, nr 2.
27. Bony pieniężne Narodowego Banku Polskiego. „Bank i Kredyt” 1991, nr 4.
28. Uprawnienia Ministra Finansów wynikające z ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Część I. „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 1991, nr 4-6.
29. Uprawnienia Ministra Finansów wynikające z ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Część II. „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 1991, nr 7-9.
30. Obsługa bonów skarbowych przez Narodowy Bank Polski. „Bank i Kredyt” 1991, nr 9.
31. Wybrane zagadnienia prawno-dewizowe w nowej ustawie o spółkach z udziałem zagranicznym. „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1991, nr 8-9.
32. Obowiązek zgłaszania mienia w polskim prawie dewizowym. „Bank i Kredyt” 1991, nr 10.
33. Fundusz Zmian Strukturalnych w Przemyśle – zasady gromadzenia dochodów i dokonywania wydatków. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze” 1991, nr 3.
34. Bony oszczędnościowe LOKATA. „Bank i Kredyt” 1992, nr 2.
35. Kontrola wykonania obowiązku zawarcia umów ubezpieczeń obowiązkowych. „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 1992, nr 1-3.
36. Fundusze tworzone w jednostkach badawczo-rozwojowych. „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1992, nr 2-3.
37. Skarbowe obligacje nominowane w dolarach USA. „Bank i Kredyt” 1992, nr 4.
38. Uprawnienia osób zagranicznych do przekazywania za granicę wartości dewizowych. „Handel Zagraniczny” 1992, nr 4.
39. Emerytury i renty w podatku od dochodów osób fizycznych. „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1992, nr 5-6.
40. Obligacje państwowej pożyczki jednorocznej. „Bank i Kredyt” 1992, nr 9.
41. Zasady otwierania i prowadzenia rachunków walutowych „A” dla osób małoletnich oraz ubezwłasnowolnionych. „Bank i Kredyt” 1992, nr 9.
42. Opłaty pobierane przez organy celne. „Handel Zagraniczny” 1992, nr 10.
43. Fundusz Ochrony Ubezpieczonych. „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1992, nr 10-12.
44. Nowy rodzaj wkładów oszczędnościowych – Bon PROGRESJA. „Bank i Kredyt” 1993, nr 1.
45. Zasady udzielania pożyczek z Funduszu Pracy. „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1993, nr 1.
46. Wspólne rachunki walutowe „A” dla małżonków. „Bank i Kredyt” 1993, nr 2.
47. Rozliczenia pieniężne za pośrednictwem banków w obrocie krajowym. „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1993, nr 4, s. 5-9.
48. Fundusz Gwarancyjny jako forma zapewnienia bezpieczeństwa obrotu giełdowego. „Bank i Kredyt” 1993, nr 3.
49. Opodatkowanie eksportu podatkiem od towarów i usług. „Handel Zagraniczny” 1993, nr 4.
50. Gwarancje bankowe. „Przegląd Podatkowy” 1993, nr 5.
51. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny a ogólne warunki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 1993, nr 4-6.
52. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. „Bank i Kredyt” 1993, nr 4.
53. Opłaty eksploatacyjne jako jedno ze źródeł dochodów budżetów gmin. „Samorząd Terytorialny” 1993, nr 5.
54. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1993, nr 7.
55. Kredyt w obrocie dewizowym z zagranicą. „Handel Zagraniczny” 1993, nr 9.
56. Zasady udzielania pożyczek z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1993, nr 8.
57. Obligacje a podatek dochodowy. „Bank i Kredyt” 1993, nr 8-9.
58. Walutowe rachunki „C” w regulacjach ogólnego zezwolenia dewizowego. „Bank i Kredyt” 1993, nr 10.
59. Świadectwa udziałowe w uregulowaniach ustawy o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji. „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1993, nr 12.
60. Obligacje restrukturyzacyjne. „Bank i Kredyt” 1993, nr 12.
61. Wydatki na cele rehabilitacyjne a podatek dochodowy od osób fizycznych. „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1993, nr 12.
62. Podmioty prawa dewizowego na gruncie ustawodawstwa polskiego. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze” 1993, nr 4.
63. Opłaty w międzynarodowym transporcie drogowym. „Handel Zagraniczny” 1993, nr 12.
64. Poręczenie spłaty kredytów bankowych przez Radę Ministrów lub Ministra Finansów. „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1994, nr 3.
65. Dewizowe zezwolenie ogólne dla armatorów. „Bank i Kredyt” 1994, nr 1-2.
66. Podatek dochodowy od osób fizycznych a tzw. pomoc finansowa z zakładowego funduszu mieszkaniowego. „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1994, nr 3.
67. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1994, nr 4.
68. Oszczędnościowe bony LOKATA-bis. „Bank i Kredyt” 1994, nr 4-5.
69. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1994, nr 7-8.
70. Obligacje pożyczki państwowej o stałym oprocentowaniu. „Bank i Kredyt” 1994, nr 8.
71. Lokaty terminowe w walutach wymienialnych. „Bank i Kredyt” 1994, nr 9.
72. Obligacje indeksowanej rocznej pożyczki państwowej. „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1994, nr 10, s. 14-20.
73. Prawne podstawy transferu walut obcych za granicę przez osoby zagraniczne. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze” 1994, nr 5.
74. Obligacje skarbowe jako prawny instrument pozyskania środków na finansowanie umowy z Klubem Londyńskim. „Bank i Kredyt” 1994, nr 11.
75. Trzyletnia pożyczka państwowa o zmiennej stopie procentowej. „Bank i Kredyt” 1994, nr 12.
76. Dodatki mieszkaniowe – zagadnienie finansowoprawne. „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1995, nr 1.
77. Podatek od sprzedaży akcji w obrocie publicznym. „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1995, nr 2-3.
78. Bony oszczędnościowe PROGRESJA-bis. „Bank i Kredyt” 1995, nr 3.
79. Nowe prawo dewizowe a tzw. kantory walutowe. „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1995, nr 6.
80. Ubezpieczenie w nowym prawie dewizowym. „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 1995, nr 7-9.
81. Rachunki zastrzeżone oraz rachunki zagraniczne wolne. „Bank i Kredyt” 1995, nr 7-8.
82. Zasiłki a podatek dochodowy od osób fizycznych. „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1995, nr 8-9.
83. Wydatki na kształcenie i szkolenie a podatek dochodowy od osób fizycznych. „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1995, nr 11.
84. Bony oszczędnościowe o stałym dochodzie. „Bank i Kredyt” 1995, nr 12.
85. Źródła polskiego prawa dewizowego. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze” 1996, nr 6.
86. Regulacje prawnodewizowe w ustawie o działalności ubezpieczeniowej. „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 1996, nr 1-3.
87. Długoterminowe obligacje skarbowe. „Bank i Kredyt” 1996, nr 3.
88. Osoba zagraniczna a skarbowe papiery wartościowe. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze”, 1997, nr 7.
89. Reglamentacja walutowa w polskim ustawodawstwie dewizowym. „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1997, nr 2.
90. Formy bankowej kontroli dewizowej w ogólnym zezwoleniu dewizowym. „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1997 nr 9.
91. Szczególne regulacje w podatku dochodowym od osób prawnych związane z zatrudnianiem i rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych. „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1997, nr 11.
92. Zasady opodatkowania wydatków na cele ochrony zdrowia w podatku dochodowym od osób fizycznych. „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1997, nr 12.
93. Ewolucja obowiązku zgłaszania mienia w polskim prawie dewizowym w odniesieniu do osób zagranicznych. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze” 1997, nr 8.
94. Regulacje podatkowe w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych. „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1998, nr 1.
95. Podatkowe skutki oszczędzania w kasach oszczędnościowo-budowlanych. „Przegląd Podatkowy” 1998, nr 2.
96. Świadectwo rekompensacyjne – nowy rodzaj skarbowego papieru wartościowego. „Bank i Kredyt” 1998, nr 1-2.
97. Pomoc pieniężna z Państwowego Funduszu Kombatantów a reguły opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych” 1998, nr 6.
98. Gwarancje wypłacalności banków w polskim ustawodawstwie bankowym. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze” 1998, nr 9.
99. Opodatkowanie papierów wartościowych w Polsce. [W:] „Rocznik Nauk Prawnych” 1998, z. VIII (Księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Henryka Renigera).
100. Narodowy Bank Polski i banki dewizowe w nowym prawie dewizowym. „Prawo Bankowe” 1999, nr 3.
101. Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1999, nr 7-8.
102. Opodatkowanie dochodów w bankach spółdzielczych. „Prawo Bankowe” 2002, nr 7-8.
103. Ochrona praw podatnika w świetle zasady udzielania informacji prawnej. „Humanistyczne Zeszyty Naukowe. Prawa Człowieka” 2002, nr 8.
104. Wyłączenia od opłaty skarbowej – uwagi na tle art. 3 ustawy o opłacie skarbowej. „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2006, nr 7–8.
105. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej. „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2006, nr 9.
106. Zwolnienia podmiotowe od opłaty skarbowej. „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2006, nr 12.
107. Wybrane regulacje podatkowoprawne dotyczące wkładów oszczędnościowych. „Gdańskie Studia Prawnicze” 2007, tom XVI.
108. Metody refundacji utraconych dochodów gmin z tytułu niektórych ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości. „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2007, nr 1.
109. Zasady udzielania dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego dla państwowych instytucji kultury. „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2007, nr 11.
110. Zmiany w podatkach dochodowych. „Finanse Publiczne” 2007, nr 1.
111. Formy ustalania, realizacji oraz finansowania zadań z zakresu rozwoju regionalnego. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie” 2007, nr 1 [wsp.: Ofiarska M.].
112. Właściwość organów w sprawach podatków i opłat lokalnych. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie” 2007, nr 2 [wsp.: Ofiarska M.].
113. Dotacje celowe na finansowanie opieki nad zabytkami. „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2008, nr 3.
114. Formy i tryb udzielania pomocy gminom wykonującym niektóre zadania na rzecz repatriantów. „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2008, nr 6.
115. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury. „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2007, nr 9.
116. Istota rozwoju lokalnego i źródła jego finansowania ze szczególnym uwzględnieniem Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie” 2008, nr 1 [wsp.: Ofiarska M.].
117. Zadania starosty w procedurze udzielania pomocy repatriantom. „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2008, nr 7-8.
118. Finansowanie zadań powiatu ze środków PFRON. „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2008, nr 9.
119. Powiatowe centrum pomocy rodzinie w procedurze dofinansowania z PFRON warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2008, nr 12.
120. Konstytucyjne regulacje ustroju lokalnego samorządu terytorialnego w Austrii i Szwajcarii. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie” 2008, nr 2.
121. Dług publiczny jednostek samorządu terytorialnego. „Finanse Komunalne” 2010, nr 1-2.
122. Emitowanie obligacji komunalnych – aspekty proceduralne oraz cele emisji. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie” 2009, nr 1 [wsp.: Ofiarska M.].
123. Zadania gminy w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie” 2009, nr 2.
124. Subwencja ogólna dla samorządu województwa – z perspektywy 10 lat doświadczeń [W:] Samorząd województwa – narodziny i zasady funkcjonowania. Doświadczenia województwa zachodniopomorskiego 1998-2008, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie” 2010, nr 1 [wsp.: Gorzała Z.].
230. Rules and forms of financing of political parties in Poland from public funds. “Публичные финансы и налоговое право”.2011, nr 2.
125. Zasady refundacji gminom utraconych wpływów z podatków lokalnych z tytułu zwolnień z opodatkowania podmiotów prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2011, nr 7-8.
126. Subwencja jako forma prawna wydatków dokonywanych z budżetu państwa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2011, z. 3.
127. Gmina uzdrowiskowa – aspekty administracyjnoprawne i finansowoprawne. „Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu” 2011, nr 21 [wsp.: M. Ofiarska].
128. Porozumienie komunalne w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych i innych wybranych ustaw. „Finanse Komunalne” 2012, nr 1-2 [wsp.: M. Ofiarska].
129. „Pozytywny” system wyrównywania poziomu dochodów jednostek samorządu terytorialnego. „Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego” 2012, tom XLIII, Finanse komunalne a konstytucja, pod red. nauk. H. Izdebskiego, A. Felickiego, I. Zachariasza, , s. 213-237.
130. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego – aspekty administracyjnoprawne i finansowoprawne. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Finanse samorządu terytorialnego” 2012, nr 29 [wsp.: M. Ofiarska].
131. Finansowanie zadań zleconych przez gminę organizacjom pozarządowym. „Annales Universitas marie Curie-Skłodowska”, 2012, Sectio H Oeconomia, vol XLVI, 3.
132. Niektóre rodzaje uchwał budżetowych związków jednostek samorządu terytorialnego w świetle działalności nadzorczej regionalnych izb obrachunkowych. „Finanse Komunalne” 2013, nr 1-2, ss. 130-139 [wsp.: M. Ofiarska].
133. Z. Ofiarski, Wybrane przykłady antynomii w polskim prawie dewizowym i bankowym. „Państwo i Społeczeństwo” 2013, nr 3, ss. 209-214.
134. Opodatkowanie działalności tzw. parabanków – cz. I. Podatek od towarów i usług a czynności parabanków. „Monitor Prawa Bankowego” 2013, nr 9, ss. 49-65.
135. Opodatkowanie działalności tzw. parabanków – cz. II. Podatek dochodowy a czynności parabanków. „Monitor Prawa Bankowego” 2013, nr 10, ss. 58-72.
136. Kryteria oraz formy podziału dotacji i subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego. „Finanse Komunalne” 2014, nr 1-2 [wsp.: M. Ofiarska].

Publikacje elektroniczne
1. Komentarz do art. 1 - 43 ustawy o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki żywnościowej, Lex Polonica Maxima, Wydawnictwa Prawnicze 1999 (43 pozycje).
2. Gospodarka finansowa NBP, Lex Polonica Maxima, Wydawnictwa Prawnicze 1999.
3. Czynności dewizowe banków, Lex Polonica Maxima, Wydawnictwa Prawnicze 1999.
4. Prowadzenie rachunków bankowych, Lex Polonica Maxima, Wydawnictwa Prawnicze 1999.
5. Działalność dewizowa NBP, Lex Polonica Maxima, Wydawnictwa Prawnicze 1999.
6. Szczególne obowiązki i uprawnienia NBP, Lex Polonica Maxima, Wydawnictwa Prawnicze 1999.
7. Las jako przedmiot opodatkowania, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC 1999.
8. Opłata targowa, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC 1999.
9. Opłata miejscowa, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC 1999.
10. Opłata administracyjna za czynności wykonywane przez organy gminy, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC 1999.
11. Stawki podatkowe w podatku leśnym, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC 1999.
12. Podstawa opodatkowania w podatku leśnym, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC 1999.
13. Obowiązek podatkowy w opłacie skarbowej, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC 2001.
14. Obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC 2001.
15. Odpowiedzialność solidarna w opłacie skarbowej, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC 2001.
16. Podstawa opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC 2001.
17. Weksle i dokumenty przewozowe a opłata skarbowa, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC 2001.
18. Wymiar i pobór opłaty skarbowej, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC 2001.
19. Wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC 2001.
20. Zapłata i pobór podatku od czynności cywilnoprawnych, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC 2001.
21. Zwolnienia od opłaty skarbowej, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC 2001.
22. Zwrot opłaty skarbowej, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC 2001.
23. Zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC 2001.
24. Płatnik opłaty skarbowej, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC 2001.
25. Podatek od czynności cywilnoprawnych - sprzedaż papierów wartościowych, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC 2001.
26. Podatek od czynności cywilnoprawnych - umowa pożyczki, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC 2001.
27. Przedmiot opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC 2001.
28. Właściwość organów podatkowych w podatku od czynności cywilnoprawnych, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC 2001.
29. Właściwość organów podatkowych w opłacie skarbowej, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC 2001.
30. Wyłączenia z opodatkowania opłatą skarbową, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC 2001.
31. Wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC 2001.
32. Wysokość stawek opłaty skarbowej, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC 2001.
33. Zakres podmiotowy w opłacie skarbowej, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC 2001.
34. Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe od podatku od czynności cywilnoprawnych, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC 2001.
35. Komentarz do art. 1 - 44 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, Lex Polonica Maxima, Wydawnictwa Prawnicze Lexis Nexis 2001 (44 pozycje).
36. Notariusz jako płatnik w podatku od spadków i darowizn, Profesjonalny Serwis Podatkowy- Wydawnictwo multimedialne, Dom Wydawniczy ABC 2002.
37. Opodatkowanie nabycia praw do wkładu oszczędnościowego, Serwis Podatkowy- Wydawnictwo multimedialne, Dom Wydawniczy ABC 2002.
38. Opodatkowanie nabycia własności przez zasiedzenie, Serwis Podatkowy- Wydawnictwo multimedialne, Dom Wydawniczy ABC 2002.
39. Las jako przedmiot opodatkowania, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC (2004) i ich aktualizacja (2005, 2006, 2007).
40. Notariusz jako płatnik w podatku od spadków i darowizn, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC (2004) i ich aktualizacja (2005, 2006, 2007).
41. Obowiązek podatkowy w opłacie skarbowej, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC (2004) i ich aktualizacja (2005, 2006, 2007).
42. Obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC (2004) i ich aktualizacja (2005, 2006, 2007).
43. Odpowiedzialność solidarna w opłacie skarbowej, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC (2004) i ich aktualizacja (2005, 2006, 2007).
44. Opłata administracyjna za czynności wykonywane przez organy gminy, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC (2004) i ich aktualizacja (2005, 2006, 2007).
45. Opłata miejscowa, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC (2004) i ich aktualizacja (2005, 2006, 2007).
46. Opłata targowa, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC (2004) i ich aktualizacja (2005, 2006, 2007).
47. Opodatkowanie nabycia praw do wkładu oszczędnościowego, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC (2004) i ich aktualizacja (2005, 2006, 2007).
48. Opodatkowanie nabycia własności przez zasiedzenie, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC (2004) i ich aktualizacja (2005, 2006, 2007).
49. Płatnik opłaty skarbowej, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC (2004) i ich aktualizacja (2005, 2006, 2007).
50. Podatek od czynności cywilnoprawnych, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC (2004) i ich aktualizacja (2005, 2006, 2007).
51. Podatek od czynności cywilnoprawnych - sprzedaż papierów wartościowych, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC (2004) i ich aktualizacja (2005, 2006, 2007).
52. Podstawa opodatkowania w podatku leśnym, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC (2004) i ich aktualizacja (2005, 2006, 2007).
53. Podstawa opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC (2004) i ich aktualizacja (2005, 2006, 2007).
54. Przedmiot opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC (2004) i ich aktualizacja (2005, 2006, 2007).
55. Stawki podatkowe w podatku leśnym, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC (2004) i ich aktualizacja (2005, 2006, 2007).
56. Weksle i dokumenty przewozowe a opłata skarbowa, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC (2004) i ich aktualizacja (2005, 2006, 2007).
57. Właściwość organów podatkowych w opłacie skarbowej, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC (2004) i ich aktualizacja (2005, 2006, 2007).
58. Właściwość organów podatkowych w podatku od czynności cywilnoprawnych, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC (2004) i ich aktualizacja (2005, 2006, 2007).
59. Wyłączenia z opodatkowania opłatą skarbową, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC (2004) i ich aktualizacja (2005, 2006, 2007).
60. Wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC (2004) i ich aktualizacja (2005, 2006, 2007).
61. Wymiar i pobór opłaty skarbowej, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC (2004) i ich aktualizacja (2005, 2006, 2007).
62. Wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC (2004) i ich aktualizacja (2005, 2006, 2007).
63. Wysokość stawek opłaty skarbowej, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC (2004) i ich aktualizacja (2005, 2006, 2007).
64. Zakres podmiotowy w opłacie skarbowej, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC (2004) i ich aktualizacja (2005, 2006, 2007).
65. Zapłata i pobór podatku od czynności cywilnoprawnych, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC (2004) i ich aktualizacja (2005, 2006, 2007).
66. Zwolnienia od opłaty skarbowej, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC (2004) i ich aktualizacja (2005, 2006, 2007).
67. Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe od podatku od czynności cywilnoprawnych, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC (2004) i ich aktualizacja (2005, 2006, 2007).
68. Zwolnienia podmiotowe w podatku od czynności cywilnoprawnych, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC (2004) i ich aktualizacja (2005, 2006, 2007).
69. Zwolnienia przedmiotowe w podatku od czynności cywilnoprawnych, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC (2004) i ich aktualizacja (2005, 2006, 2007).
70. Zwrot opłaty skarbowej, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC (2004) i ich aktualizacja (2005, 2006, 2007).
71. Zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Dom Wydawniczy ABC (2004) i ich aktualizacja (2005, 2006, 2007).
72. Komentarz praktyczny pt. „Opodatkowanie nabycia praw do wkładu oszczędnościowego”, Wolters Kluwer, 2012

Ogłoszenia Dziekanatów < zwiń >

Ogłoszenia SSP

Ogłoszenia NSP

Ogłoszenia SSA

Ogłoszenia NSA

Ogłoszenia SSEP

Ogłoszenia SSD

Ogłoszenia NSD

Ważne terminy dla studentów

logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@mec.univ.szczecin.pl
www.mec.univ.szczecin.pl
www.wpiaus.pl