dr hab. Zbigniew Kuniewicz Dziekan Wydziału, profesor US, Kierownik Katedry
prof. zw. dr hab. Bronisław Ziemianin profesor
prof. zw. dr hab. Tadeusz Smyczyński profesor
dr hab. Marek Andrzejewski profesor US, Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju
dr hab. Andrzej Janiak profesor US
dr hab. Dorota Sokołowska profesor US
dr Katarzyna Dadańska adiunkt
dr Przemysław Katner adiunkt
dr Izabela Mycko-Katner adiunkt
dr Katarzyna Malinowska-Woźniak adiunkt
dr Joanna Szyjewska-Bagińska adiunkt
dr Szymon Słotwiński asystent
mgr Krzysztof Kubasik asystent
mgr Adriana Tomczyk asystent
mgr Maria Wysocka asystent