prof. dr hab. Piotr Łaski profesor , Kierownik Katedry
dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz adiunkt
mgr Ewa Szubert asystent