dr hab. Michał Skąpski profesor US, Kierownik Katedry
dr Sławomir Driczinski Starszy wykładowca
dr Mikołaj Rylski adiunkt