dr hab. Stanisław Czepita profesor US, Kierownik Katedry
dr Beata Kanarek starszy wykładowca, Prodziekan ds. Studenckich
dr Michał Peno adiunkt